19397. δεσμεύω

to fetter, put in chains
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1040.0

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Hiero 2 3.1
On the Art of Horsemanship 1 1.3
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Plato
Phaedrus 1 0.6
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
Old Testament
Genesis 2 0.6
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Apollodorus
Library 1 0.4
Epitome 1 1.2
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Antisthenes
Odysseus 1 10.8
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Dialogue with Trypho 2 0.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 1 0.2
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Annals of Rome 2 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 97)

remove

Justin Martyr, Apology

urn:cts:greekLit:tlg0645.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
32 word list | read 2
54 word list | read 1