19231. δεκτικός

fit for receiving
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,0280.5

Editions by Text Group (100)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 2 5.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Galen
De semine 1 0.5
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Plato
Definitiones 1 5.5
Apollonius, Dyscolus
De constructione 6 1.4
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
De anima 7 3.3
De anima 7 3.1
Categoriae 22 20.5
Historia animalium 3 0.3
De iuventute et senectute, De vita et morte 2 10.4
De longitudine et brevitate vitae 1 5.5
De partibus animalium 9 2.4
Physica 6 1.0
De respiratione 1 1.6
De sensu et sensibilibus 2 2.5
De somno et vigilia 1 3.3
Topica 25 5.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 1 3.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 5 0.9
Adversus Mathematicos 4 0.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 44 1.2
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 64 3.3
In Librum De Sensu Commentarium 18 3.4
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Problems and Solutions 9 23.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 3 0.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Plotinus
Enneades 14 0.6
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 3 1.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 8 0.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 8 1.4
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 3 2.0
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 3 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Porphyrius
Isagoge Sive Quinque Voces 3 5.0
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 5 1.5
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 11 4.5
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 4 1.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 12 0.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 28 1.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 41 0.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 82 5.8
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 53 7.7
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 13 0.8
unknown 41 2.8
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 41 2.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 10 0.9
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 40 1.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 34 1.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 8 2.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 25 8.5
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 30 3.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 16 0.9
Olympiodorus
Prolegomena 30 4.8
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 18 5.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 16 2.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 37 4.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 27 7.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 13 1.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 11 0.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 5 0.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 5 0.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 5 0.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 2 0.7

Passages (9 of 280)

remove

Aristotle, De partibus animalium

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg030.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.1.6 word list | read 1
2.1.8 word list | read 1
2.3.6 word list | read 1
3.8.1 word list | read 1
3.8.2 word list | read 1
3.10.2 word list | read 1
3.14.8 word list | read 1
4.7.4 word list | read 1
4.10.33 word list | read 1