18986. δέ

but
logeion_003
 countfreq. per 10K
core47,691351.9
corpus535,247249.6

Editions by Text Group (884)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 297 464.9
De spiritu 100 280.1
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 750 321.9
Hegemonius
Acta Archelai 45 188.4
Euripides
Heracles 258 295.8
Bacchae* 283 340.3
Heracles* 258 295.8
Plutarch
Theseus 301 389.7
unknown 401 442.3
unknown 36 304.8
unknown 286 295.7
unknown 247 324.4
Comparison of Lycurgus and Numa 40 245.5
Solon 299 333.0
Publicola 207 352.5
Comparison of Solon and Publicola 32 325.2
unknown 268 324.3
unknown 372 334.4
Fabius Maximus 230 293.3
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 20 265.6
Alcibiades 383 363.0
unknown 288 300.2
unknown 30 272.0
unknown 264 282.9
unknown 310 310.2
unknown 16 321.9
unknown 307 317.6
unknown 740 365.5
Pericles* 310 296.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7,350 297.8
Deipnosophistae 7,453 297.7
Isocrates
Against Euthynus 43 362.3
Against Callimachus 123 324.9
Against Lochites 27 226.1
On the team of horses 114 371.0
Trapeziticus 101 283.3
Aegineticus 85 274.6
To Demonicus 107 346.7
Against the Sophists 40 283.7
Busiris 81 275.5
Plataicus 87 254.6
To Nicocles 81 250.9
Nicocles or the Cyprians 87 216.8
Evagoras 137 282.1
Archidamus 198 302.8
On the Peace 250 296.7
Areopagiticus 126 259.5
Antidosis 477 253.6
To Philip 262 279.0
Panathenaicus 401 237.0
Ad Dionysium 11 196.4
Ad filios Jasonis 11 120.4
Ad Archidamum 20 173.2
Ad reges Mytilenaeos 8 115.1
Ad Timotheum 18 217.4
Ad Philippum 15 113.8
Ad Alexandrum 4 140.4
Ad Antipatrum 13 151.7
Ad Philippum 8 179.8
Helen* 127 323.0
Panegyricus* 340 297.7
Sophocles
Trachiniae 184 229.3
Electra 193 198.3
Philoctetes 182 185.0
Tracking Satyrs 39 166.0
Ajax* 157 180.5
Antigone* 194 239.7
Oedipus at Colonus* 254 217.0
Oedipus Tyrannus* 225 217.8
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 10 584.8
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 36 409.6
Hymn 4 to Hermes 42 444.0
Hymn 6 to Aphrodite 1 322.6
Hymn 7 to Dionysus 3 375.0
Hymn 11 To Athena 1 714.3
Hymn 16 To Asclepius 1 588.2
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 24 To Hestia 1 714.3
Hymn 26 To Dionysus 3 1363.6
Hymn 30 to Earth 2 1052.6
Hymn 32 To Selene 2 625.0
Hymn 5 to Aphrodite* 25 505.1
Hymn 21 To Apollo* 1 476.2
Hymn 2 to Demeter* 176 472.4
Hymn 18 to Hermes* 1 526.3
unknown
unknown 58 262.9
unknown 59 225.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 1,243 262.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 274 206.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 745 233.1
De Cherubim 191 253.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 209 222.7
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 234 208.1
De Posteritate Caini 202 186.7
De Gigantibus 86 264.3
Quod Deus Sit Immutabilis 178 197.7
De Agricultura 172 193.2
De Plantatione 197 220.3
De Ebrietate 205 180.6
De Sobrietate 61 176.8
De Confusione Linguarum 167 168.0
De Migratione Abrahami 229 186.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 367 236.3
De Congressu Eruditionis Gratia 228 260.8
De Fuga Et Inventione 214 199.6
De Mutatione Nominum 278 216.2
De Somniis (Lib. I-Ii) 527 208.8
De Abrahamo 268 201.4
De Josepho 189 149.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 504 162.2
De Decalogo 127 150.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 900 159.2
De Virtutibus 206 171.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 165 184.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 152 202.5
De Vita Contemplativa 130 286.9
De Aeternitate Mundi 200 221.2
In Flaccum 110 124.7
Legatio Ad Gaium 357 206.1
Aristophanes
Lysistrata 162 183.9
Ecclesiazusae 178 211.1
Birds* 240 203.5
Clouds* 150 141.3
Frogs* 186 185.4
Hesiod
Sheild of Heracles 45 596.8
Theogony* 349 450.8
Works and Days* 70 514.3
Antiphon
On the murder of Herodes 211 307.2
New Testament
Gospel according to Matthew 492 251.9
Mark 2 19.7
Mark 161 133.9
Gospel of Luke 541 259.6
Acts 553 284.8
Epistle to the Romans 148 194.3
1 Corinthians 208 286.8
Second Corinthians 73 152.3
Epistle to the Galatians 58 240.7
Ephesians 20 77.3
Letter to the Philippians 27 154.2
Letter to the Colossians 5 29.6
First Letter to the Thessalonians 15 94.6
Second Letter to the Thessalonians 11 119.8
First Timothy 31 182.7
Second Timothy 24 181.8
Epistle of Paul to Titus 8 116.1
Epistle to Philemon 6 168.1
Letter to the Hebrews 69 132.3
James 37 201.3
First Epistle of Peter 29 163.8
Second Epistle of Peter 21 180.7
First John 11 47.4
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 12 251.0
Revelation 7 6.7
Gospel according to John* 209 123.8
Xenophon
Hellenica 2,996 423.2
Memorabilia 1,047 269.3
Economics 472 242.2
Symposium 296 285.4
Apology 61 276.0
Cyropaedia 3,009 351.4
Hiero 207 323.0
Constitution of the Lacedaimonians 193 364.2
Ways and Means 127 308.5
On the Cavalry Commander 212 342.0
On the Art of Horsemanship 282 375.3
On Hunting 546 563.4
Agesilaus* 314 397.8
Anabasis* 2,389 389.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 81 160.4
Adhortatio ad artes addiscendas 68 134.9
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 16 113.3
De sectis ad eos qui introducuntur 153 243.9
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 230 190.7
Ars Medica 591 367.1
De elementis ex Hippocrate 225 162.3
De temperamentis 434 156.7
De naturalibus facultatibus 398 120.2
De anatomicis administrationibus 1,223 156.3
De ossibus ad tirones 288 414.3
De venarum arteriarumque dissectione 190 252.5
De nervorum dissectione 76 211.4
De instrumento odoratus 64 154.7
De uteri dissectione 122 371.6
De usu partium corporis humani I-XI 2,551 131.2
De motu musculorum 281 190.1
De victu attenuante 131 207.1
De victu attenuante 131 207.7
De utilitate respirationis 119 196.2
De semine 342 163.1
De foetuum formatione 85 108.6
An in arteriis sanguis contineatur 57 120.4
De optima corporis nostri constitutione 44 245.8
De bono habitu 17 202.4
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 199 231.0
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 142 169.3
De atra bile 117 184.1
De usu pulsuum 78 173.5
De placitis Hippocratis et Platonis 1,528 158.1
De parvae pilae exercitio 26 151.6
De parvae pilae exercitio 30 172.3
De venereis 16 429.0
De venereis 18 455.7
De sanitate tuenda 1,530 228.6
De rebus boni malique suci 238 240.7
De ptisana 47 212.7
De dignotione ex insomniis 14 279.4
De morborum differentiis 172 254.1
De causis morborum 132 219.6
De symptomatum differentiis 174 261.6
De symptomatum causis 793 272.4
De differentiis febrium 441 213.0
De morborum temporibus 100 185.9
De totius morbi temporibus 103 283.3
De typis 88 582.0
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 126 226.9
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 212 231.0
De comate secundum Hippocratem 56 169.9
De marcore 138 237.1
De tumoribus praeter naturam 135 324.7
De inaequali intemperie 93 296.8
De difficultate respirationis 584 182.1
De locis affectis 1,243 179.6
De pulsibus ad tirones 257 438.0
De differentiis pulsuum 808 186.0
De dignoscendis pulsibus 457 144.8
De causis pulsuum 603 189.3
De praesagitione ex pulsibus 752 208.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 376 242.3
De crisibus 728 212.0
De diebus decretoriis 488 179.0
De methodo medendi 2,815 179.0
Ad Glauconem de methodo medendi 537 238.4
De venae sectione adversus Erasistratum 88 146.8
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 146 159.7
De curandi ratione per venae sectionem 207 205.4
De purgantium medicamentorum facultate 55 183.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 63 314.7
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 43 310.9
Pro puero epileptico consilium 85 259.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2,870 219.9
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3,103 243.6
De compositione medicamentorum per genera 2,344 247.4
De antidotis 525 216.2
De theriaca ad Pisonem 243 191.4
Institutio logica 254 285.5
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 61 230.0
De praenotione ad Epigenem 178 160.8
De substantia facultatum naturalium fragmentum 26 186.1
In Hippocratis De natura hominis 526 212.2
In Hippocratis De victu acutorum 1,614 237.3
In Hippocratis Epidemiarum I 3,103 196.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,782 183.8
Adversus Lycum 135 175.9
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 86 114.2
In Hippocratis De articulis 1,396 223.0
In Hippocratis De fracturis 967 229.0
In Hippocratis De officina medici 1,119 268.0
De musculorum dissectione ad tirones 488 332.4
De consuetudinibus 68 168.4
De experientia medica 7 67.4
De causis respirationis 24 352.9
De optima doctrina 31 166.2
De temperamentis 516 183.4
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 83 129.3
De plenitudine 260 231.9
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 28 419.2
In Hippocratis Prognosticum 1,061 243.8
Plato
Phaedo 336 142.9
Cratylus 443 222.7
Theaetetus 496 202.2
Sophist 380 216.2
Statesman 382 206.4
Parmenides 310 184.4
Philebus 377 193.5
Phaedrus 422 232.7
Alcibiades 1 234 205.0
Alcibiades 2 104 228.4
Hipparchus 42 171.6
Lovers 59 227.4
Theages 72 189.8
Charmides 232 257.9
Laches 127 152.4
Lysis 211 281.8
Apology* 160 184.6
Crito* 74 160.7
Euthyphro* 78 139.2
Republic* 2,538 264.9
Symposium* 390 207.5
Lucian of Samosata
Cataplus 96 239.6
Juppiter confutatus 44 190.1
Juppiter tragoedus 91 137.9
Gallus 108 190.7
Prometheus 53 220.7
Prometheus 57 233.9
Icaromenippus 151 287.5
Timon 104 173.1
Charon sive contemplantes 92 211.3
Vitarum auctio 99 272.5
Revivescentes sive piscator 147 222.9
Bis accusatus sive tribunalia 119 200.8
De sacrificiis 55 301.7
De sacrificiis 55 301.0
Adversus indoctum et libros multos ementem 93 239.4
Somnium sive vita Luciani 48 263.9
De parasito sive artem esse parasiticam 158 235.2
Philopseudes sive incredulus 196 315.1
Dearum judicium 53 252.4
De mercede conductis potentium familiaribus 161 224.6
De morte Peregrini 89 205.4
Fugitivi 62 192.0
Toxaris vel amicitia 251 261.3
De saltatione 146 207.4
Lexiphanes 99 378.2
Eunuchus 24 178.3
De astrologia 77 398.6
Pseudologista 77 193.3
Deorum concilium 38 203.9
Tyrannicida 69 235.7
Abdicatus 104 213.9
Dialogi Marini 105 252.0
Arrian
Anabasis 2,544 318.4
Indica 513 377.5
Cynegeticus 205 334.8
Periplus Ponti Euxini 157 368.5
Tactica 380 417.0
Acies Contra Alanos 71 582.0
Apollonius, Dyscolus
De constructione 663 151.8
Aeschylus
Suppliant Maidens 58 122.0
Suppliant Maidens 193 356.1
Persians 195 344.2
Prometheus Bound 82 141.9
Prometheus Bound 166 271.7
Seven Against Thebes 66 132.3
Seven Against Thebes 1 3333.3
Agamemnon 101 126.8
Agamemnon 322 367.6
Libation Bearers 73 138.6
Eumenides 3 7500.0
Eumenides* 72 140.9
Persians* 77 151.5
Aristotle
Analytica priora 1,780 285.0
Analytica priora 2,612 409.8
De anima 663 308.0
De anima 1,024 460.6
Res Publica Atheniensium 451 290.6
Res Publica Atheniensium 37 371.1
Categoriae 373 346.9
De divinatione per somnum 20 166.8
Historia animalium 3,965 434.7
De insomniis 62 251.9
De interpretatione 195 298.3
De iuventute et senectute, De vita et morte 49 254.0
De longitudine et brevitate vitae 50 276.9
Magna Moralia 690 278.0
De memoria et reminiscentia 60 228.6
Meteorologica 872 257.4
De partibus animalium 1,673 440.8
Physica 2,049 345.5
Ars Poetica 384 357.4
De respiratione 136 223.9
De sophisticis elenchis 361 247.3
De sensu et sensibilibus 172 215.0
De somno et vigilia 73 243.2
Topica 985 215.3
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 105 406.8
Physica (textus alter) 68 283.2
Ars Poetica* 384 357.4
Aristoxenus
Harmonics 576 395.4
Agathemerus
Geographiae informatio 97 542.2
Theophrastus
Characters 210 303.1
Aesop
Fabulae 1,448 338.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 775 296.9
Problemata arithmetica 12 86.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 4,441 250.7
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1,363 372.2
Pausanias
Description of Greece 11,501 512.1
Old Testament
Genesis 827 258.2
Exodus 384 158.3
Leviticus 124 65.0
Numbers 74 30.5
Deuteronomium 93 41.0
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 57 41.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 10 6.5
Ruth 21 103.1
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 9 4.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 20 11.7
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 19 9.6
unknown 82 41.6
Isaias 203 51.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 8 4.4
pseudo-Galen
De fasciis 247 319.3
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 184 170.3
Introductio seu medicus 1,079 594.0
De remediis parabilibus 506 164.0
De theriaca ad Pamphilianum 56 281.3
De optima secta ad Thrasybulum 426 237.8
Lysias
Funeral Oration 183 427.2
Against Simon: Defense 76 328.9
On A Wound By Premeditation 21 202.7
For Callias 9 352.9
Against Andocides 72 256.8
On the Olive Stump 58 268.9
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 31 270.3
For The Soldier 47 489.6
Against Theomnestus 1 48 295.4
Against Theomnestus 2 17 286.2
Against Eratosthenes 169 323.9
Against Eratosthenes 169 323.9
Against Alcibiades 1 77 295.6
Against Alcibiades 2 15 232.2
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 29 238.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 16 252.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 31 215.7
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 96 289.6
For Polystratus 59 287.0
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 36 257.3
Against The Corn-Dealers 31 254.9
Against Pancleon 17 203.3
Against Pancleon 17 203.3
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 39 247.3
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 61 292.4
On the Scrutiny of Evandros 33 221.0
Against Epicrates and his Fellow-envoys 22 271.3
Against Ergocles 18 186.0
Against Philocrates 17 242.5
Against Nicomachus 61 301.5
Against Philon, On his Scrutiny 34 172.3
Against Diogeiton 55 307.4
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 22 369.7
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 136 261.0
Olympic Oration 20 460.8
On the Murder of Eratosthenes* 69 268.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 27 142.7
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 49.5
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 141.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1,555 294.0
Adversus Mathematicos 3,006 270.8
Apollodorus
Library 1,666 599.0
Epitome 418 514.1
Appianus of Alexandria
Kings 35 443.0
Italy 30 263.6
Samnite History 112 312.9
Gallic History 63 300.4
Sicily and the Other Islands 32 327.2
Wars in Spain 580 351.6
Hannibalic War 378 375.3
Punic Wars 896 337.6
Numidian Affairs 9 247.3
Macedonian Affairs 122 319.6
Illyrian Wars 184 370.7
Syrian Wars 452 315.0
Civil Wars 3,768 308.9
Mithridatic Wars 804 321.9
Artemidorus
Onirocriticon 2,736 419.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1,323 370.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 571 247.5
Paedagogus 1,514 266.7
Stromata Books 7-8 612 211.9
Eclogae propheticae 104 206.3
Quis dives salvetur 180 191.3
Excerpta ex Theodoto 186 244.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1,667 582.2
De Fasciis 66 343.0
Vita Hippocratis 34 685.5
Antisthenes
Ajax 13 246.7
Odysseus 18 193.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 58 231.9
Encomium of Helen* 54 386.8
Alcidamas
Peri Sophiston 48 217.8
Odysseus 102 259.9
Dio Chrysostom
Orationes 4,731 254.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 511 441.6
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2,540 345.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 1,817 293.7
Excerpta Polyaeni 379 233.3
Hippocrates
De prisca medicina 143 251.3
De aere, aquis, locis 228 296.1
Prognosticon 247 457.0
De diaeta in morbis acutis 176 273.0
De diaeta acutorum (spurium) 223 397.4
Epidemiarum 1,407 338.0
De capitis vulneribus 96 185.0
De fracturis 436 370.6
De articulis 773 344.7
Vectiarius 276 529.5
Aphorismi 197 264.5
Iusiurandum 9 352.9
Lex 17 491.3
De humoribus 49 213.7
Prorrheticon I 359 365.3
Coa praesagia 404 348.0
De arte 66 240.4
De natura hominis 124 313.0
De salubri diaeta 59 408.0
De flatibus 126 437.2
De liquidorum usu 58 401.9
De morbis I 1,337 380.6
De genitura 70 351.1
De natura pueri 204 275.8
De affectionibus 350 466.4
De locis in homine 263 314.5
De morbo sacro 151 307.8
De haemorrhoidibus 36 381.0
De fistulis 60 372.7
De diaeta 995 502.8
De affectionibus interioribus 679 424.0
De natura muliebri 277 240.7
De octimestri partu 20 255.1
De muliebribus 1,767 369.7
De virginum morbis 20 447.4
De superfoetatione 102 309.7
De exsectione foetus 22 469.1
De anatomia 18 803.6
De dentitione 6 176.5
De glandulis 52 292.0
De carnibus 153 445.0
De corde 35 347.9
De alimento 40 294.1
De visu 33 426.9
De natura ossium 132 411.9
De medico 65 416.1
De habitu decenti 49 339.1
De crisibus 51 253.1
De diebus criticis 59 458.8
Epistulae, Decretum, Orationes 373 325.2
De officina medici 121 530.2
De ulceribus 90 254.7
Praeceptiones 31 230.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 460 234.1
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 5 242.7
Iatrica 403 230.9
Anonymus Londinensis Fragmenta 3 143.5
Justin Martyr
Apology 265 181.8
Apologia secunda 57 173.3
Apologia secunda 57 173.3
Dialogue with Trypho 589 110.5
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 43 161.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1,795 238.0
unknown
unknown 1,817 292.9
unknown 379 233.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 826 496.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 7,963 221.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3,764 231.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 4,032 210.8
In Librum De Sensu Commentarium 1,210 227.7
Problems and Solutions 90 235.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1,822 241.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2,126 245.1
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 50 307.5
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 6 740.7
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 260 225.5
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 260 225.7
De Resurrectione 190 211.3
De Resurrectione 194 214.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 233 230.2
De Sphaera Quae Movetur 54 130.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 75 108.5
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 132 624.4
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 148 532.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 82 83.1
Epistula II ad Corinthios 40 128.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 66 297.7
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 71 1021.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 894 227.1
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 13 381.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 663 236.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 20 108.7
Ad Magnesios (epist. 2) 10 92.5
Ad Trallianos (epist. 3) 10 101.7
Ad Romanos (epist. 4) 16 153.8
Ad Philadelphios (epist. 5) 20 192.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 18 153.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 5 64.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 553 258.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 30 47.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 54 199.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 183 513.9
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 59 277.3
Oracula Sibyllina
Oracula 387 146.2
Fragmenta 13 209.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 967 416.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 157 220.7
The Testament of Abraham Recension B 43 129.7
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1,495 393.4
Theophilus
Ad Autolycum 417 192.3
Ad Autolycum 414 191.6
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 329 277.4
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 5 168.4
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 3 198.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 344 340.5
Euclid
Elements 2,481 150.6
Data 367 185.4
Data (demonstrationes alterae) 70 165.3
Plotinus
Enneades 5,584 247.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 622 209.1
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2,430 281.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1,795 314.5
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 409 270.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1,937 257.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5,459 234.9
Historia Ecclesiastica 1,498 152.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 85 109.6
Demonstratio Evangelica 2,179 136.2
De Ecclesiastica Theologia 227 141.1
De Theophania (Fragmenta) 132 160.6
Onomasticon 254 201.8
Vita Constantini 507 133.1
Oration of Constantine 232 204.2
De Laudibus Constantini 249 128.7
Historia Ecclesiastica 1,602 161.6
Epiphanius
Ancoratus 719 179.4
Panarion (Adversus Haereses) 3,966 207.4
Anacephalaeosis [Sp.] 130 434.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 148 95.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 33 158.0
De Theologia (Orat. 28) 160 216.1
De Filio (Orat. 29) 104 210.3
De Filio (Orat. 30) 131 260.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 165 264.9
Carmina moralia 2 141.8
Iamblichus
Protrepticus 635 231.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 811 245.6
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1,912 390.6
Zetemata codicis Vaticani 274 269.0
Isagoge Sive Quinque Voces 228 381.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 511 207.1
Marcellus
Fragmenta 130 112.6
Origen
Contra Celsum 2,568 154.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2,714 168.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 438 188.8
Exhortatio ad martyrium 206 164.7
De oratione 449 157.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 288 112.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 215 261.8
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 238 225.3
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 6 355.0
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 42 112.3
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 40 189.8
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 3 361.4
Homiliae In Lucam 362 212.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 341 246.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 358 113.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 434 193.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1,742 190.4
Epistula ad Africanum 99 209.7
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 8 106.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 132 288.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3,830 340.7
Eunapius
Vitae Sophistarum 21 265.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 752 242.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,880 263.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,912 275.0
Libanius
Epistulae 1-1544 3,972 319.3
Oratio 1 780 343.5
Oratio 3 50 254.6
Oratio 4 65 272.4
Oratio 5 90 320.3
Oratio 6 42 397.4
Oratio 7 21 401.5
Oratio 8 31 421.2
Oratio 9 35 383.8
Oratio 10 58 261.5
Oratio 11 535 343.3
Oratio 26 81 284.3
Oratio 27 101 273.0
Oratio 28 49 222.6
Oratio 29 73 237.9
Oratio 30 128 245.6
Oratio 31 88 231.4
Oratio 32 61 241.2
Oratio 33 116 291.4
Oratio 34 68 267.7
Oratio 35 69 261.4
Oratio 36 42 290.7
Oratio 38 46 226.7
Oratio 39 64 317.5
Oratio 40 46 183.9
Oratio 41 47 261.3
Oratio 42 110 229.0
Oratio 43 61 286.3
Oratio 44 14 334.1
Oratio 45 97 299.9
Oratio 46 87 218.7
Oratio 47 89 257.6
Oratio 48 87 241.3
Oratio 49 63 206.3
Oratio 50 64 214.8
Oratio 51 80 278.6
Oratio 52 138 296.8
Oratio 53 82 302.6
Oratio 54 123 202.9
Oratio 55 63 213.6
Oratio 56 48 212.8
Oratio 57 106 249.6
Oratio 59 396 295.3
Oratio 60 29 351.9
Oratio 61 61 384.1
Oratio 62 144 264.7
Oratio 63 81 233.6
Oratio 64 257 239.4
Declamatio 1 298 195.9
Declamatio 2 72 240.9
Declamatio 3 62 247.1
Declamatio 4 188 259.0
Declamatio 5 192 243.3
Declamatio 6 89 158.3
Declamatio 7 51 260.1
Declamatio 8 59 230.8
Declamatio 9 88 219.2
Declamatio 10 90 237.8
Declamatio 11 50 176.0
Declamatio 12 81 192.9
Declamatio 13 85 151.1
Declamatio 14 61 196.0
Declamatio 16 183 269.0
Declamatio 17 135 204.4
Declamatio 18 35 135.3
Declamatio 19 63 174.4
Declamatio 20 35 127.2
Declamatio 21 51 163.8
Declamatio 22 72 216.6
Declamatio 23 176 213.9
Declamatio 24 46 188.9
Declamatio 25 62 168.0
Declamatio 26 99 262.5
Declamatio 27 46 225.7
Declamatio 28 23 134.3
Declamatio 29 33 139.7
Declamatio 30 126 240.0
Declamatio 31 108 252.1
Declamatio 32 83 189.5
Declamatio 33 78 193.9
Declamatio 34 218 179.7
Declamatio 35 72 243.2
Declamatio 37 81 267.9
Declamatio 38 83 218.3
Declamatio 39 62 180.8
Declamatio 40 105 148.0
Declamatio 41 77 191.4
Declamatio 42 113 242.2
Declamatio 44 100 170.4
Declamatio 46 85 246.7
Declamatio 47 96 216.3
Declamatio 48 122 229.7
Declamatio 49 201 300.9
Declamatio 50 71 188.5
Declamatio 51 10 92.6
Characteres Epistolici [Sp.] 29 123.8
Oratio 2 118 300.1
Oratio 37 48 266.7
Oratio 58 66 209.1
Declamatio 15 131 243.1
Declamatio 36 94 243.6
Declamatio 43 99 161.3
Declamatio 45 43 177.0
unknown
unknown 54 386.8
unknown 58 231.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1,289 117.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 936 507.4
Anna Comnena
Alexias 3,401 243.1
Alexias 3,432 243.2
Alexias 3,434 243.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 950 184.7
Gelasius
Historia Ecclesiastica 644 127.7
unknown 14 113.7
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 317 111.1
De Libero Arbitrio 178 232.2
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 30 156.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 19 117.9
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Fragmenta Incerta [Sp.] 2 147.1
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 9 72.8
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 464 193.3
Narrationes de Syntipa 282 239.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9,860 288.7
Annals of Rome 3,139 337.4
Argumenta 71 30.3
Chronologia 6 80.3
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 361 326.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6,338 229.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 5,079 291.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 10,940 243.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 3,121 221.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,893 276.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 4,782 285.2
unknown 3,162 219.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3,162 220.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1,137 210.5