18828. δάμαλις

a heifer
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2200.1

Editions by Text Group (38)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Letter to the Hebrews 1 1.9
Lucian of Samosata
Dearum judicium 2 9.5
Dialogi Marini 3 7.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Aesop
Fabulae 2 0.5
Old Testament
Genesis 1 0.3
Numbers 15 6.2
Deuteronomium 4 1.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Isaias 8 2.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 5 0.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Eusebius
Demonstratio Evangelica 14 0.9
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Origen
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 12 0.9
Alexias 12 0.9
Alexias 12 0.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 85 2.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Euripides
Bacchae* 1 1.2

Passages (2 of 130)

passage   count
45 word list | read 1
57 word list | read 1