18098. γλυκύτης

sweetness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2400.1

Editions by Text Group (77)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 8 0.3
Deipnosophistae 8 0.3
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
Galen
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De victu attenuante 2 3.2
De victu attenuante 2 3.2
De atra bile 1 1.6
De rebus boni malique suci 3 3.0
De differentiis febrium 1 0.5
De locis affectis 1 0.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 36 2.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De antidotis 5 2.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 6 0.9
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
Plato
Theaetetus 3 1.2
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aristotle
Categoriae 3 2.8
Historia animalium 3 0.3
De partibus animalium 1 0.3
Physica (textus alter) 1 4.2
Aesop
Fabulae 2 0.5
Old Testament
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Clement of Alexandria
Eclogae propheticae 1 2.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Plotinus
Enneades 9 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 4 1.2
Origen
Contra Celsum 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 13 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 7 1.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 15 1.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 14 0.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 2 0.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 3 1.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 10 1.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 5 1.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 4 0.8
Theodoret
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (1 of 138)

passage   count
2 word list | read 10