17628. γε

at least, at any rate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core4,29931.7
corpus51,83424.2

Editions by Text Group (799)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 15 23.5
De spiritu 15 42.0
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 40 17.2
Hegemonius
Acta Archelai 5 20.9
Euripides
Heracles 32 36.7
Bacchae* 32 38.5
Heracles* 32 36.7
Plutarch
Theseus 7 9.1
unknown 3 3.3
unknown 2 16.9
unknown 16 16.5
unknown 16 21.0
Comparison of Lycurgus and Numa 1 6.1
Solon 8 8.9
Publicola 8 13.6
unknown 4 4.8
unknown 10 9.0
Fabius Maximus 10 12.8
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 4 53.1
Alcibiades 10 9.5
unknown 9 9.4
unknown 2 18.1
unknown 8 8.6
unknown 15 15.0
unknown 9 9.3
unknown 32 15.8
Pericles* 10 9.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 501 20.3
Deipnosophistae 506 20.2
Isocrates
Against Euthynus 3 25.3
Against Callimachus 3 7.9
Against Lochites 3 25.1
Trapeziticus 5 14.0
Aegineticus 1 3.2
To Demonicus 5 16.2
Against the Sophists 1 7.1
Busiris 4 13.6
Plataicus 2 5.9
To Nicocles 3 9.3
Nicocles or the Cyprians 4 10.0
Evagoras 4 8.2
Archidamus 4 6.1
On the Peace 4 4.7
Areopagiticus 7 14.4
Antidosis 24 12.8
To Philip 14 14.9
Panathenaicus 7 4.1
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Ad Philippum 1 7.6
Helen* 2 5.1
Panegyricus* 4 3.5
Sophocles
Trachiniae 43 53.6
Electra 54 55.5
Philoctetes 69 70.1
Tracking Satyrs 9 38.3
Ajax* 38 43.7
Antigone* 41 50.7
Oedipus at Colonus* 69 58.9
Oedipus Tyrannus* 89 86.2
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 16 42.9
unknown
unknown 4 18.1
unknown 9 34.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 37 7.8
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 19 14.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 86 26.9
De Cherubim 6 8.0
De Sacrificiis Abelis Et Caini 23 24.5
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 19 16.9
De Posteritate Caini 25 23.1
De Gigantibus 4 12.3
Quod Deus Sit Immutabilis 17 18.9
De Agricultura 19 21.3
De Plantatione 16 17.9
De Ebrietate 14 12.3
De Sobrietate 5 14.5
De Confusione Linguarum 14 14.1
De Migratione Abrahami 8 6.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 31 20.0
De Congressu Eruditionis Gratia 11 12.6
De Fuga Et Inventione 14 13.1
De Mutatione Nominum 18 14.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 37 14.7
De Abrahamo 22 16.5
De Josepho 7 5.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 35 11.3
De Decalogo 20 23.7
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 68 12.0
De Virtutibus 17 14.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 9 10.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 12 16.0
De Vita Contemplativa 6 13.2
De Aeternitate Mundi 24 26.5
In Flaccum 9 10.2
Legatio Ad Gaium 15 8.7
Aristophanes
Lysistrata 107 121.4
Ecclesiazusae 112 132.8
Birds* 93 78.9
Clouds* 119 112.1
Frogs* 118 117.6
Hesiod
Sheild of Heracles 7 92.8
Theogony* 27 34.9
Works and Days* 8 58.8
Antiphon
On the murder of Herodes 36 52.4
New Testament
Gospel according to Matthew 38 19.5
Mark 3 29.5
Mark 18 15.0
Gospel of Luke 30 14.4
Acts 16 8.2
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 5 6.9
Second Corinthians 2 4.2
Epistle to the Galatians 3 12.4
Ephesians 4 15.5
Letter to the Philippians 2 11.4
Letter to the Colossians 1 5.9
First Timothy 1 5.9
Letter to the Hebrews 2 3.8
Revelation 9 8.6
Gospel according to John* 13 7.7
Xenophon
Hellenica 164 23.2
Memorabilia 233 59.9
Economics 109 55.9
Symposium 75 72.3
Apology 10 45.2
Cyropaedia 267 31.2
Hiero 41 64.0
Constitution of the Lacedaimonians 41 77.4
Ways and Means 37 89.9
On the Cavalry Commander 49 79.1
On the Art of Horsemanship 57 75.9
On Hunting 9 9.3
Agesilaus* 56 70.9
Anabasis* 118 19.2
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 14 27.7
Adhortatio ad artes addiscendas 14 27.8
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 12 85.0
De sectis ad eos qui introducuntur 29 46.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 58 48.1
Ars Medica 54 33.5
De elementis ex Hippocrate 56 40.4
De temperamentis 87 31.4
De naturalibus facultatibus 132 39.9
De anatomicis administrationibus 447 57.1
De ossibus ad tirones 52 74.8
De venarum arteriarumque dissectione 42 55.8
De nervorum dissectione 17 47.3
De instrumento odoratus 32 77.4
De uteri dissectione 15 45.7
De usu partium corporis humani I-XI 933 48.0
De motu musculorum 58 39.2
De victu attenuante 16 25.3
De victu attenuante 16 25.4
De utilitate respirationis 18 29.7
De semine 83 39.6
De foetuum formatione 46 58.8
An in arteriis sanguis contineatur 22 46.5
De optima corporis nostri constitutione 4 22.3
De bono habitu 3 35.7
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 39 45.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 38 45.3
De atra bile 38 59.8
De usu pulsuum 12 26.7
De placitis Hippocratis et Platonis 414 42.8
De parvae pilae exercitio 3 17.5
De parvae pilae exercitio 4 23.0
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 282 42.1
De rebus boni malique suci 46 46.5
De ptisana 1 4.5
De morborum differentiis 18 26.6
De causis morborum 21 34.9
De symptomatum differentiis 34 51.1
De symptomatum causis 113 38.8
De differentiis febrium 121 58.4
De morborum temporibus 37 68.8
De totius morbi temporibus 19 52.3
De typis 6 39.7
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 28 50.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 30 32.7
De comate secundum Hippocratem 22 66.7
De marcore 36 61.9
De tumoribus praeter naturam 13 31.3
De inaequali intemperie 10 31.9
De difficultate respirationis 142 44.3
De locis affectis 316 45.7
De pulsibus ad tirones 9 15.3
De differentiis pulsuum 197 45.4
De dignoscendis pulsibus 134 42.4
De causis pulsuum 120 37.7
De praesagitione ex pulsibus 179 49.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 85 54.8
De crisibus 112 32.6
De diebus decretoriis 101 37.1
De methodo medendi 667 42.4
Ad Glauconem de methodo medendi 92 40.8
De venae sectione adversus Erasistratum 19 31.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 33 36.1
De curandi ratione per venae sectionem 49 48.6
De purgantium medicamentorum facultate 15 49.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 20.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 5 36.2
Pro puero epileptico consilium 17 51.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 551 42.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 380 29.8
De compositione medicamentorum per genera 362 38.2
De antidotis 100 41.2
De theriaca ad Pisonem 29 22.8
Institutio logica 60 67.4
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 13 49.0
De praenotione ad Epigenem 38 34.3
De substantia facultatum naturalium fragmentum 4 28.6
In Hippocratis De natura hominis 103 41.6
In Hippocratis De victu acutorum 255 37.5
In Hippocratis Epidemiarum I 509 32.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 385 39.7
Adversus Lycum 63 82.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 43 57.1
In Hippocratis De articulis 184 29.4
In Hippocratis De fracturis 170 40.3
In Hippocratis De officina medici 127 30.4
De musculorum dissectione ad tirones 111 75.6
De consuetudinibus 14 34.7
De experientia medica 2 19.2
De causis respirationis 7 102.9
De optima doctrina 5 26.8
De temperamentis 93 33.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 39 60.8
De plenitudine 54 48.2
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
In Hippocratis Prognosticum 156 35.8
Plato
Phaedo 180 76.6
Cratylus 175 88.0
Theaetetus 217 88.5
Sophist 254 144.5
Statesman 197 106.5
Parmenides 209 124.3
Philebus 229 117.5
Phaedrus 106 58.5
Alcibiades 1 139 121.7
Alcibiades 2 53 116.4
Hipparchus 30 122.5
Lovers 27 104.0
Theages 28 73.8
Charmides 83 92.3
Laches 79 94.8
Lysis 72 96.2
Apology* 42 48.5
Crito* 21 45.6
Euthyphro* 79 141.0
Republic* 800 83.5
Symposium* 89 47.4
Lucian of Samosata
Cataplus 18 44.9
Juppiter confutatus 11 47.5
Juppiter tragoedus 27 40.9
Gallus 23 40.6
Prometheus 16 66.6
Prometheus 16 65.7
Icaromenippus 21 40.0
Timon 33 54.9
Charon sive contemplantes 19 43.6
Vitarum auctio 20 55.1
Revivescentes sive piscator 38 57.6
Bis accusatus sive tribunalia 24 40.5
De sacrificiis 9 49.4
De sacrificiis 9 49.3
Adversus indoctum et libros multos ementem 19 48.9
Somnium sive vita Luciani 3 16.5
De parasito sive artem esse parasiticam 38 56.6
Philopseudes sive incredulus 24 38.6
Dearum judicium 16 76.2
De mercede conductis potentium familiaribus 22 30.7
De morte Peregrini 8 18.5
Fugitivi 14 43.4
Toxaris vel amicitia 45 46.8
De saltatione 33 46.9
Lexiphanes 12 45.8
Eunuchus 9 66.9
De astrologia 4 20.7
Pseudologista 16 40.2
Deorum concilium 4 21.5
Tyrannicida 7 23.9
Abdicatus 12 24.7
Dialogi Marini 16 38.4
Arrian
Anabasis 133 16.6
Indica 31 22.8
Cynegeticus 19 31.0
Periplus Ponti Euxini 9 21.1
Tactica 60 65.8
Acies Contra Alanos 1 8.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 351 80.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 6 12.6
Suppliant Maidens 14 25.8
Persians 18 31.8
Prometheus Bound 19 32.9
Prometheus Bound 33 54.0
Seven Against Thebes 9 18.0
Agamemnon 9 11.3
Agamemnon 24 27.4
Libation Bearers 6 11.4
Eumenides* 4 7.8
Persians* 8 15.7
Aristotle
Analytica priora 96 15.4
Analytica priora 99 15.5
De anima 48 22.3
De anima 54 24.3
Res Publica Atheniensium 19 12.2
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 53 49.3
De divinatione per somnum 2 16.7
Historia animalium 226 24.8
De insomniis 9 36.6
De interpretatione 15 22.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 5 25.9
De longitudine et brevitate vitae 2 11.1
Magna Moralia 92 37.1
De memoria et reminiscentia 3 11.4
Meteorologica 42 12.4
De partibus animalium 71 18.7
Physica 141 23.8
Ars Poetica 12 11.2
De respiratione 10 16.5
De sophisticis elenchis 23 15.8
De sensu et sensibilibus 16 20.0
De somno et vigilia 3 10.0
Topica 57 12.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Physica (textus alter) 2 8.3
Ars Poetica* 12 11.2
Aristoxenus
Harmonics 112 76.9
Agathemerus
Geographiae informatio 3 16.8
Theophrastus
Characters 10 14.4
Aesop
Fabulae 42 9.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 118 45.2
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 330 18.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 75 20.5
Pausanias
Description of Greece 450 20.0
Old Testament
Genesis 58 18.1
Exodus 62 25.6
Leviticus 35 18.3
Numbers 54 22.2
Deuteronomium 17 7.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 15 10.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 30 19.4
Ruth 10 49.1
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 15 7.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 41 24.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 38 19.2
unknown 8 4.1
Isaias 9 2.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 43 23.4
pseudo-Galen
De fasciis 22 28.4
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 36 33.3
Introductio seu medicus 52 28.6
De remediis parabilibus 15 4.9
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
De optima secta ad Thrasybulum 26 14.5
Lysias
Against Simon: Defense 3 13.0
On A Wound By Premeditation 4 38.6
Against Andocides 3 10.7
On the Olive Stump 2 9.3
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 2 17.4
For The Soldier 1 10.4
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 6 11.5
Against Eratosthenes 6 11.5
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 1 8.2
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 6 94.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 8 24.1
For Polystratus 4 19.5
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 2 14.3
Against The Corn-Dealers 1 8.2
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 2 12.7
On the Scrutiny of Evandros 4 26.8
Against Epicrates and his Fellow-envoys 1 12.3
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 2 9.9
Against Philon, On his Scrutiny 11 55.8
Against Diogeiton 3 16.8
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 13 24.9
On the Murder of Eratosthenes* 1 3.9
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 15.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 47 8.9
Adversus Mathematicos 356 32.1
Apollodorus
Library 18 6.5
Epitome 7 8.6
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 1 8.8
Samnite History 3 8.4
Gallic History 2 9.5
Wars in Spain 17 10.3
Hannibalic War 11 10.9
Punic Wars 36 13.6
Macedonian Affairs 4 10.5
Illyrian Wars 7 14.1
Syrian Wars 22 15.3
Civil Wars 196 16.1
Mithridatic Wars 36 14.4
Artemidorus
Onirocriticon 117 17.9
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 35 9.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 53 23.0
Paedagogus 50 8.8
Stromata Books 7-8 50 17.3
Eclogae propheticae 4 7.9
Quis dives salvetur 17 18.1
Excerpta ex Theodoto 4 5.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 61 21.3
De Fasciis 8 41.6
Vita Hippocratis 1 20.2
Antisthenes
Ajax 2 38.0
Odysseus 7 75.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 8 32.0
Alcidamas
Odysseus 4 10.2
Dio Chrysostom
Orationes 607 32.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 17 14.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 119 16.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 77 12.4
Excerpta Polyaeni 15 9.2
Hippocrates
De prisca medicina 24 42.2
De aere, aquis, locis 3 3.9
Prognosticon 4 7.4
De diaeta in morbis acutis 31 48.1
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 44 10.6
De capitis vulneribus 3 5.8
De fracturis 21 17.8
De articulis 33 14.7
Vectiarius 7 13.4
Aphorismi 2 2.7
De humoribus 1 4.4
Prorrheticon I 40 40.7
Coa praesagia 14 12.1
De arte 15 54.6
De natura hominis 13 32.8
De flatibus 3 10.4
De liquidorum usu 1 6.9
De morbis I 35 10.0
De natura pueri 11 14.9
De affectionibus 4 5.3
De locis in homine 19 22.7
De morbo sacro 4 8.2
De haemorrhoidibus 1 10.6
De fistulis 1 6.2
De diaeta 9 4.5
De affectionibus interioribus 26 16.2
De natura muliebri 21 18.2
De octimestri partu 2 25.5
De muliebribus 121 25.3
De superfoetatione 5 15.2
De exsectione foetus 3 64.0
De anatomia 1 44.6
De carnibus 1 2.9
De corde 2 19.9
De visu 2 25.9
De natura ossium 7 21.8
De medico 2 12.8
De habitu decenti 2 13.8
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 28 24.4
De officina medici 6 26.3
De ulceribus 8 22.6
Praeceptiones 10 74.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 30 15.3
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 33 18.9
Justin Martyr
Apology 7 4.8
Apologia secunda 6 18.2
Apologia secunda 6 18.2
Dialogue with Trypho 51 9.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 5 18.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 125 16.6
unknown
unknown 77 12.4
unknown 15 9.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 16 9.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 641 17.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 537 33.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 443 23.2
In Librum De Sensu Commentarium 87 16.4
Problems and Solutions 8 20.9
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 210 27.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 88 10.1
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 9 55.4
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 13 11.3
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 13 11.3
De Resurrectione 28 31.1
De Resurrectione 28 30.9
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 9 8.9
De Sphaera Quae Movetur 6 14.5
Barnabae epistula
Barnabae epistula 13 18.8
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 4 18.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 5 18.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Epistula II ad Corinthios 4 12.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 5 22.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 2 28.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 27 6.9
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 16 5.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 2 10.9
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 24 11.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 13 36.5
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 47 17.8
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 35 15.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 12 16.9
The Testament of Abraham Recension B 7 21.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 99 26.1
Theophilus
Ad Autolycum 33 15.2
Ad Autolycum 32 14.8
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 17 14.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 5 4.9
Euclid
Elements 950 57.7
Data 72 36.4
Data (demonstrationes alterae) 4 9.4
Plotinus
Enneades 361 16.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 111 37.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 232 26.8
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 171 30.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 27 17.8
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 182 24.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 624 26.9
Historia Ecclesiastica 299 30.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 17 21.9
Demonstratio Evangelica 346 21.6
De Ecclesiastica Theologia 10 6.2
De Theophania (Fragmenta) 7 8.5
Onomasticon 12 9.5
Vita Constantini 71 18.6
Oration of Constantine 22 19.4
De Laudibus Constantini 46 23.8
Historia Ecclesiastica 309 31.2
Epiphanius
Ancoratus 50 12.5
Panarion (Adversus Haereses) 324 16.9
Anacephalaeosis [Sp.] 4 13.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 35 22.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 3 14.4
De Theologia (Orat. 28) 13 17.6
De Filio (Orat. 29) 10 20.2
De Filio (Orat. 30) 5 9.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 15 24.1
Iamblichus
Protrepticus 70 25.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 68 20.6
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 178 36.4
Zetemata codicis Vaticani 22 21.6
Isagoge Sive Quinque Voces 12 20.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 53 21.5
Marcellus
Fragmenta 17 14.7
Origen
Contra Celsum 354 21.2
Commentarii In Evangelium Joannis 362 22.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 27 11.6
Exhortatio ad martyrium 18 14.4
De oratione 39 13.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 14 5.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 9 11.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 8 7.6
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 6 28.5
Homiliae In Lucam 25 14.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 31 22.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 32 10.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 51 22.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 235 25.7
Epistula ad Africanum 12 25.4
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 9 19.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 125 11.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 4 50.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 95 30.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 99 13.9
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 95 13.7
Libanius
Epistulae 1-1544 568 45.7
Oratio 1 100 44.0
Oratio 3 12 61.1
Oratio 4 7 29.3
Oratio 5 10 35.6
Oratio 6 5 47.3
Oratio 7 2 38.2
Oratio 8 5 67.9
Oratio 9 7 76.8
Oratio 10 12 54.1
Oratio 11 43 27.6
Oratio 26 11 38.6
Oratio 27 17 45.9
Oratio 28 12 54.5
Oratio 29 9 29.3
Oratio 30 26 49.9
Oratio 31 12 31.6
Oratio 32 9 35.6
Oratio 33 13 32.7
Oratio 34 11 43.3
Oratio 35 24 90.9
Oratio 36 9 62.3
Oratio 38 11 54.2
Oratio 39 10 49.6
Oratio 40 12 48.0
Oratio 41 10 55.6
Oratio 42 11 22.9
Oratio 43 7 32.8
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 13 40.2
Oratio 46 9 22.6
Oratio 47 2 5.8
Oratio 48 16 44.4
Oratio 49 17 55.7
Oratio 50 11 36.9
Oratio 51 16 55.7
Oratio 52 15 32.3
Oratio 53 12 44.3
Oratio 54 31 51.1
Oratio 55 15 50.8
Oratio 56 7 31.0
Oratio 57 17 40.0
Oratio 59 31 23.1
Oratio 61 7 44.1
Oratio 62 17 31.2
Oratio 63 12 34.6
Oratio 64 52 48.4
Declamatio 1 51 33.5
Declamatio 2 6 20.1
Declamatio 3 9 35.9
Declamatio 4 32 44.1
Declamatio 5 16 20.3
Declamatio 6 10 17.8
Declamatio 7 9 45.9
Declamatio 8 4 15.6
Declamatio 9 5 12.5
Declamatio 10 17 44.9
Declamatio 11 13 45.8
Declamatio 12 6 14.3
Declamatio 13 14 24.9
Declamatio 14 9 28.9
Declamatio 16 11 16.2
Declamatio 17 12 18.2
Declamatio 18 3 11.6
Declamatio 19 13 36.0
Declamatio 20 4 14.5
Declamatio 21 7 22.5
Declamatio 22 6 18.1
Declamatio 23 15 18.2
Declamatio 24 3 12.3
Declamatio 25 6 16.3
Declamatio 26 11 29.2
Declamatio 27 9 44.2
Declamatio 28 6 35.0
Declamatio 29 3 12.7
Declamatio 30 11 21.0
Declamatio 31 13 30.3
Declamatio 32 8 18.3
Declamatio 33 13 32.3
Declamatio 34 56 46.2
Declamatio 35 8 27.0
Declamatio 37 1 3.3
Declamatio 38 13 34.2
Declamatio 39 12 35.0
Declamatio 40 20 28.2
Declamatio 41 15 37.3
Declamatio 42 11 23.6
Declamatio 44 18 30.7
Declamatio 46 10 29.0
Declamatio 47 27 60.8
Declamatio 48 11 20.7
Declamatio 49 5 7.5
Declamatio 50 7 18.6
Declamatio 51 4 37.0
Characteres Epistolici [Sp.] 6 25.6
Oratio 2 18 45.8
Oratio 37 9 50.0
Oratio 58 15 47.5
Declamatio 15 18 33.4
Declamatio 36 7 18.1
Declamatio 43 12 19.6
Declamatio 45 5 20.6
unknown
unknown 8 32.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 153 13.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 28 15.2
Anna Comnena
Alexias 353 25.2
Alexias 342 24.2
Alexias 342 24.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 193 37.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 49 9.7
unknown 2 16.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 28 9.8
De Libero Arbitrio 11 14.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 50 20.8
Narrationes de Syntipa 46 39.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 624 18.3
Annals of Rome 171 18.4
Argumenta 19 8.1
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 7 6.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 537 19.5
In Aristotelis Categorias Commentarium 235 13.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 686 15.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 281 19.9
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 131 19.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 398 23.7
unknown 385 26.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 385 26.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 102 18.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 184 16.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 473 19.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 798 25.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 95 9.7
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 71 20.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 65 22.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 255 26.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 107 30.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 200 25.8
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 628 33.5
Olympiodorus
Prolegomena 172 27.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 268 23.7
Elias
In Porphyrii Isagogen 110 30.9
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 149 25.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 174 22.3
Agathias Scholasticus
Historiae 266 45.7
Epigrammata 11 18.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 70 19.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 99 13.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 276 10.9
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 72 6.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 53 10.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 145 22.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 54 17.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 54 17.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 145 22.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 227 13.4
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 11 40.2
Zosimus
Historia Nova 56 9.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 82 12.2
Historia Ecclesiastica 87 13.3
Historia Religiosa 59 13.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 725 24.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 94 11.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 50 9.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 10 7.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 97 19.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 50 6.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 3 9.3
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 86 7.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 67 13.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 142 13.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 18 5.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 19 6.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 59 14.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 16 8.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 4.8
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 8 8.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 12 13.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 19 13.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 6.1
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 12.9
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 195 12.3
unknown 6 5.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 9 7.7
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 13.6
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 72 8.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 17 7.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 141 11.9
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 86 8.6
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 2 13.9
Vita Ambrosiana 1 18.4
Vita Thomana et hypothesis Olympiorum 1 18.3
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 60 19.7
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 26 21.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 279 16.9
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 73 10.8
Scholia in Pindarum Pythian Odes 46 9.7
Scholia in Pindarum Nemean Odes 35 9.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 19 10.9
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 35 18.1
Gregorius
Orationes XIII-XXX 29 46.5
Apollonius Rhodius
Argonautica* 69 16.4