16964. βράγχιον

fin
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus990.0

Editions by Text Group (14)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Aristotle
Historia animalium 22 2.4
De partibus animalium 9 2.4
De respiratione 16 26.3
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 13 2.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 11 1.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 11 1.7

Passages (1 of 40)

passage   count
2 word list | read 1