16948. βοώνητος

purchased with an ox
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus210.0

Editions by Text Group (2)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Old Testament
Ruth 20 98.2

Passages (17 of 18)

remove

Old Testament, Ruth

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg010.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.1 word list | read 1
2.3 word list | read 1
2.4 word list | read 1
2.5 word list | read 1
2.8 word list | read 1
2.14 word list | read 2
2.19 word list | read 1
3.2 word list | read 1
3.7 word list | read 1
3.10 word list | read 1
3.14 word list | read 1
4.1 word list | read 3
4.2 word list | read 1
4.5 word list | read 1
4.8 word list | read 1
4.9 word list | read 1
4.13 word list | read 1