16109. βασιλίζω

to be of the king's party
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus570.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Xenophon
Economics 1 0.5
Arrian
Indica 1 0.7
Old Testament
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 21 0.6
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 3 1.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
unknown 1 0.9
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (3 of 51)

remove

Joannes Zonaras, Argumenta

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg004.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
15.13 word list | read 1
16.1 word list | read 1
17.13 word list | read 1