15924. βάπτισμα

baptism
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus7230.3

Editions by Text Group (87)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to Matthew 2 1.0
Mark 1 9.8
Mark 4 3.3
Gospel of Luke 4 1.9
Acts 6 3.1
Epistle to the Romans 1 1.3
Ephesians 1 3.9
Letter to the Colossians 1 5.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 5 0.9
Eclogae propheticae 2 4.0
Excerpta ex Theodoto 8 10.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 8 1.5
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 10 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 10 1.0
Historia Ecclesiastica 11 1.1
Demonstratio Evangelica 3 0.2
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 6 1.5
Panarion (Adversus Haereses) 49 2.6
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 4 6.4
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 38 2.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 9 3.9
Exhortatio ad martyrium 6 4.8
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 4 1.6
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Homiliae In Lucam 9 5.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 16 1.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 20 2.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 11 1.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 11 1.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 23 2.1
Anna Comnena
Alexias 7 0.5
Alexias 8 0.6
Alexias 8 0.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 6 1.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 12 2.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Annals of Rome 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 9 1.3
Historia Ecclesiastica 9 1.4
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 17 2.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 15 2.8
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 13 10.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 10 2.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 17 2.2
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 4 11.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 51 4.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 22 4.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 18 1.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 16 1.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 11 3.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 2.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 1.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 4.8
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 4.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 55 3.5
unknown 7 6.4
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 3.8
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 21 2.4
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 8 3.4

Passages (2 of 416)

remove

Origen, In Jeremiam (Homiliae 1-11)

urn:cts:greekLit:tlg2042.tlg009.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.16 word list | read 1
2.3 word list | read 3