15708. βαθμός

a step
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus710.0

Editions by Text Group (44)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Aeternitate Mundi 2 2.2
New Testament
First Timothy 1 5.9
Galen
De semine 1 0.5
De crisibus 1 0.3
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Old Testament
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 1 0.5
Isaias 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 5 2.7
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0