15473. ἀχεύω

grieving, sorrowing, mourning
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1531.1
corpus2200.1

Editions by Text Group (45)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 20 4.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Isocrates
On the Peace 1 1.2
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Homer
Iliad* 62 5.0
Odyssey* 55 5.7
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 8 21.5
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Aristophanes
Frogs* 2 2.0
Hesiod
Theogony* 3 3.9
Sheild of Heracles 1 13.3
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Pindar
Pythian* 1 1.3
Isthmean* 1 3.2
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Old Testament
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Lysias
On the Olive Stump 1 4.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
Against Diogeiton 1 5.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 4 0.8
Zetemata codicis Vaticani 2 2.0
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 18 1.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (1 of 208)

remove

Lysias, Against Diogeiton

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg032.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
10 word list | read 1