1527. ἀθανασία

immortality
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus3770.2

Editions by Text Group (126)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Isocrates
Helen* 1 2.5
On the Peace 1 1.2
To Philip 2 2.1
Panathenaicus 1 0.6
Philo Judaeus
De Plantatione 3 3.4
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 2 1.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
De Aeternitate Mundi 2 2.2
Legatio Ad Gaium 5 2.9
New Testament
1 Corinthians 2 2.8
First Timothy 1 5.9
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De sanitate tuenda 2 0.3
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 2 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De antidotis 1 0.4
De consuetudinibus 1 2.5
Plato
Phaedo 1 0.4
Statesman 1 0.5
Symposium* 5 2.7
Phaedrus 1 0.6
Definitiones 1 5.5
Lucian of Samosata
Deorum concilium 2 10.7
Aristotle
Topica 3 0.7
Old Testament
unknown 1 0.5
Apollodorus
Library 2 0.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 2 0.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 6 2.6
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 3 3.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 23 1.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 6 5.9
Plotinus
Enneades 5 0.2
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 24 1.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 4 0.2
De Theophania (Fragmenta) 5 6.1
Vita Constantini 8 2.1
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 6 3.1
Epiphanius
Ancoratus 7 1.7
Panarion (Adversus Haereses) 14 0.7
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Contra Celsum 18 1.1
Commentarii In Evangelium Joannis 6 0.4
De oratione 2 0.7
Homiliae In Lucam 1 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 34 1 0.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Gelasius
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 4 1.4
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 14 0.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Chrestomathy 1 15.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 14 2.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 9 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 1.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 9 0.6
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 6 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 6 1.6

Passages (5 of 283)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.10 word list | read 1
13.21 word list | read 1
14.24 word list | read 2
15.26 word list | read 1
25.41 word list | read 1