15143. ἀφθαρσία

incorruption
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus3660.2

Editions by Text Group (82)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Agricultura 1 1.1
De Ebrietate 2 1.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 4 1.6
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Aeternitate Mundi 7 7.7
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 3 4.1
Ephesians 1 3.9
Second Timothy 1 7.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 4 1.7
Paedagogus 14 2.5
Quis dives salvetur 5 5.3
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Justin Martyr
Apology 6 4.1
Dialogue with Trypho 1 0.2
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Athenagoras
De Resurrectione 3 3.3
De Resurrectione 5 5.5
Clemens Romanus
Epistula II ad Corinthios 3 9.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 6 2.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 3 11.1
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Historia Ecclesiastica 7 0.7
Historia Ecclesiastica 7 0.7
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 9 2.2
Panarion (Adversus Haereses) 19 1.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Contra Celsum 14 0.8
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
De oratione 2 0.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 22 7.7
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 5 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 16 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 10 2.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 7 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 31 2.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 13 3.8
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 12 3.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 3.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 17 1.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 5.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 13 1.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (2 of 233)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.10 word list | read 1
32.50 word list | read 1