15014. ἀφανισμός

extermination, destruction
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1420.1

Editions by Text Group (51)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
New Testament
Letter to the Hebrews 1 1.9
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2 0.1
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 3 0.2
De Theophania (Fragmenta) 3 3.7
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 4 1.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 8 0.7
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 32 1.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
unknown 3 2.7
Commentarius In Apocalypsin 16 1.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (11 of 99)

passage   count
16 word list | read 1
17 word list | read 1
18 word list | read 2
34 word list | read 1
35 word list | read 1
42 word list | read 1
45 word list | read 1
55 word list | read 1
58 word list | read 4
60 word list | read 1
65 word list | read 2