14899. αὐτοῦ

at the very place, just here, just there
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1,72612.7
corpus57,78226.9

Editions by Text Group (759)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 6 9.4
De spiritu 3 8.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 71 30.5
Hegemonius
Acta Archelai 24 100.5
Euripides
Heracles 3 3.4
Bacchae* 1 1.2
Heracles* 3 3.4
Plutarch
Theseus 23 29.8
unknown 17 18.8
unknown 1 8.5
unknown 17 17.6
unknown 16 21.0
Solon 19 21.2
Publicola 13 22.1
unknown 26 31.5
unknown 15 13.5
Fabius Maximus 28 35.7
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Alcibiades 31 29.4
unknown 16 16.7
unknown 2 18.1
unknown 16 17.1
unknown 22 22.0
unknown 22 22.8
unknown 61 30.1
Pericles* 27 25.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 420 17.0
Deipnosophistae 412 16.5
Isocrates
Against Euthynus 2 16.8
Against Callimachus 7 18.5
Against Lochites 1 8.4
On the team of horses 5 16.3
Trapeziticus 8 22.4
Aegineticus 8 25.8
Busiris 3 10.2
Plataicus 1 2.9
Evagoras 4 8.2
Archidamus 3 4.6
Antidosis 7 3.7
To Philip 8 8.5
Panathenaicus 7 4.1
Ad Archidamum 1 8.7
Ad Timotheum 1 12.1
Ad Antipatrum 3 35.0
Helen* 5 12.7
Panegyricus* 4 3.5
Sophocles
Trachiniae 4 5.0
Electra 3 3.1
Philoctetes 2 2.0
Tracking Satyrs 1 4.3
Ajax* 3 3.4
Antigone* 2 2.5
Oedipus at Colonus* 7 6.0
Oedipus Tyrannus* 4 3.9
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
unknown
unknown 2 9.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 130 27.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 9 6.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 98 30.7
De Cherubim 14 18.6
De Sacrificiis Abelis Et Caini 25 26.6
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 22 19.6
De Posteritate Caini 24 22.2
De Gigantibus 9 27.7
Quod Deus Sit Immutabilis 26 28.9
De Agricultura 15 16.8
De Plantatione 31 34.7
De Ebrietate 17 15.0
De Sobrietate 7 20.3
De Confusione Linguarum 18 18.1
De Migratione Abrahami 27 22.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 23 14.8
De Congressu Eruditionis Gratia 11 12.6
De Fuga Et Inventione 19 17.7
De Mutatione Nominum 27 21.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 49 19.4
De Abrahamo 11 8.3
De Josepho 11 8.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 29 9.3
De Decalogo 3 3.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 33 5.8
De Virtutibus 11 9.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 6 6.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 9 10.0
In Flaccum 11 12.5
Legatio Ad Gaium 21 12.1
Aristophanes
Lysistrata 2 2.3
Ecclesiazusae 5 5.9
Birds* 10 8.5
Clouds* 10 9.4
Frogs* 13 13.0
Antiphon
On the murder of Herodes 10 14.6
New Testament
Gospel according to Matthew 259 132.6
Mark 12 118.0
Mark 169 140.6
Gospel of Luke 249 119.5
Acts 126 64.9
Epistle to the Romans 45 59.1
1 Corinthians 19 26.2
Second Corinthians 15 31.3
Epistle to the Galatians 5 20.7
Ephesians 33 127.5
Letter to the Philippians 7 40.0
Letter to the Colossians 15 88.9
First Letter to the Thessalonians 5 31.5
Second Letter to the Thessalonians 6 65.4
First Timothy 1 5.9
Second Timothy 8 60.6
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Letter to the Hebrews 44 84.4
James 16 87.1
First Epistle of Peter 9 50.8
Second Epistle of Peter 4 34.4
First John 57 245.5
Second Epistle of John 1 39.8
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 3 62.8
Revelation 130 124.0
Gospel according to John* 170 100.7
Xenophon
Hellenica 128 18.1
Memorabilia 30 7.7
Economics 7 3.6
Symposium 16 15.4
Apology 9 40.7
Cyropaedia 105 12.3
Hiero 7 10.9
Constitution of the Lacedaimonians 4 7.5
Ways and Means 2 4.9
On the Art of Horsemanship 6 8.0
On Hunting 10 10.3
Agesilaus* 28 35.5
Anabasis* 83 13.5
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 14 27.7
Adhortatio ad artes addiscendas 14 27.8
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 8 12.8
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 18 14.9
Ars Medica 23 14.3
De elementis ex Hippocrate 14 10.1
De temperamentis 33 11.9
De naturalibus facultatibus 45 13.6
De anatomicis administrationibus 252 32.2
De ossibus ad tirones 14 20.1
De venarum arteriarumque dissectione 14 18.6
De nervorum dissectione 6 16.7
De instrumento odoratus 11 26.6
De uteri dissectione 6 18.3
De usu partium corporis humani I-XI 386 19.9
De motu musculorum 19 12.9
De victu attenuante 5 7.9
De victu attenuante 5 7.9
De utilitate respirationis 5 8.2
De semine 52 24.8
De foetuum formatione 18 23.0
An in arteriis sanguis contineatur 10 21.1
De optima corporis nostri constitutione 4 22.3
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 22 25.5
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 12 14.3
De atra bile 16 25.2
De usu pulsuum 5 11.1
De placitis Hippocratis et Platonis 229 23.7
De parvae pilae exercitio 4 23.3
De parvae pilae exercitio 2 11.5
De venereis 2 50.6
De sanitate tuenda 98 14.6
De rebus boni malique suci 11 11.1
De ptisana 1 4.5
De morborum differentiis 20 29.5
De causis morborum 10 16.6
De symptomatum differentiis 10 15.0
De symptomatum causis 43 14.8
De differentiis febrium 33 15.9
De morborum temporibus 7 13.0
De totius morbi temporibus 8 22.0
De typis 3 19.8
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 4 7.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 13 14.2
De comate secundum Hippocratem 8 24.3
De marcore 13 22.3
De tumoribus praeter naturam 8 19.2
De inaequali intemperie 6 19.2
De difficultate respirationis 59 18.4
De locis affectis 200 28.9
De pulsibus ad tirones 6 10.2
De differentiis pulsuum 79 18.2
De dignoscendis pulsibus 54 17.1
De causis pulsuum 26 8.2
De praesagitione ex pulsibus 47 13.0
Synopsis librorum suorum de pulsibus 19 12.2
De crisibus 39 11.4
De diebus decretoriis 26 9.5
De methodo medendi 285 18.1
Ad Glauconem de methodo medendi 48 21.3
De venae sectione adversus Erasistratum 14 23.3
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 22 24.1
De curandi ratione per venae sectionem 20 19.8
De purgantium medicamentorum facultate 3 10.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 15.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 2 14.5
Pro puero epileptico consilium 4 12.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 302 23.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 223 17.5
De compositione medicamentorum per genera 142 15.0
De antidotis 39 16.1
De theriaca ad Pisonem 35 27.6
Institutio logica 8 9.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 2 7.5
De praenotione ad Epigenem 47 42.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 5 35.8
In Hippocratis De natura hominis 51 20.6
In Hippocratis De victu acutorum 147 21.6
In Hippocratis Epidemiarum I 300 19.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 164 16.9
Adversus Lycum 19 24.8
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 22 29.2
In Hippocratis De articulis 123 19.6
In Hippocratis De fracturis 103 24.4
In Hippocratis De officina medici 97 23.2
De musculorum dissectione ad tirones 61 41.6
De consuetudinibus 2 5.0
De experientia medica 2 19.2
De causis respirationis 2 29.4
De optima doctrina 5 26.8
De temperamentis 36 12.8
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 11 17.1
De plenitudine 14 12.5
In Hippocratis Prognosticum 77 17.7
Plato
Phaedo 49 20.8
Cratylus 28 14.1
Theaetetus 37 15.1
Sophist 23 13.1
Statesman 8 4.3
Parmenides 47 28.0
Philebus 11 5.6
Phaedrus 23 12.7
Alcibiades 1 12 10.5
Hipparchus 4 16.3
Lovers 8 30.8
Theages 7 18.5
Charmides 8 8.9
Laches 11 13.2
Lysis 10 13.4
Definitiones 3 16.5
Apology* 6 6.9
Crito* 3 6.5
Euthyphro* 8 14.3
Republic* 116 12.1
Symposium* 19 10.1
Lucian of Samosata
Cataplus 8 20.0
Juppiter confutatus 3 13.0
Juppiter tragoedus 7 10.6
Gallus 10 17.7
Prometheus 8 33.3
Prometheus 8 32.8
Icaromenippus 5 9.5
Timon 9 15.0
Charon sive contemplantes 4 9.2
Vitarum auctio 8 22.0
Revivescentes sive piscator 13 19.7
Bis accusatus sive tribunalia 13 21.9
De sacrificiis 3 16.5
De sacrificiis 3 16.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 9 23.2
De parasito sive artem esse parasiticam 13 19.4
Philopseudes sive incredulus 14 22.5
Dearum judicium 2 9.5
De mercede conductis potentium familiaribus 3 4.2
De morte Peregrini 18 41.6
Fugitivi 3 9.3
Toxaris vel amicitia 30 31.2
De saltatione 22 31.3
Lexiphanes 6 22.9
Eunuchus 4 29.7
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 9 22.6
Deorum concilium 5 26.8
Tyrannicida 5 17.1
Abdicatus 5 10.3
Dialogi Marini 8 19.2
Arrian
Anabasis 181 22.7
Indica 14 10.3
Cynegeticus 2 3.3
Periplus Ponti Euxini 5 11.7
Tactica 14 15.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 59 13.5
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Persians 3 5.3
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 5 6.3
Agamemnon 3 3.4
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 3 5.9
Persians* 3 5.9
Aristotle
Analytica priora 38 6.1
Analytica priora 45 7.1
De anima 16 7.4
De anima 18 8.1
Res Publica Atheniensium 10 6.4
Res Publica Atheniensium 5 50.2
Categoriae 22 20.5
Historia animalium 33 3.6
De insomniis 3 12.2
De interpretatione 15 22.9
Magna Moralia 19 7.7
De memoria et reminiscentia 6 22.9
Meteorologica 35 10.3
De partibus animalium 19 5.0
Physica 96 16.2
Ars Poetica 3 2.8
De respiratione 2 3.3
De sophisticis elenchis 7 4.8
De sensu et sensibilibus 6 7.5
De somno et vigilia 3 10.0
Topica 65 14.2
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 1 3.9
Physica (textus alter) 8 33.3
Ars Poetica* 3 2.8
Aristoxenus
Harmonics 16 11.0
Theophrastus
Characters 18 26.0
Aesop
Fabulae 122 28.5
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 62 23.7
Problemata arithmetica 6 43.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 310 17.5
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 56 15.3
Pausanias
Description of Greece 236 10.5
Old Testament
Genesis 618 193.0
Exodus 271 111.7
Leviticus 345 180.8
Numbers 263 108.3
Deuteronomium 276 121.7
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 64 46.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 262 169.6
Ruth 27 132.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 403 205.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 335 195.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 367 185.6
unknown 530 268.7
Isaias 212 54.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 386 210.4
pseudo-Galen
De fasciis 19 24.6
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 12 11.1
Introductio seu medicus 25 13.8
De remediis parabilibus 34 11.0
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
De optima secta ad Thrasybulum 22 12.3
Lysias
Funeral Oration 4 9.3
Against Simon: Defense 7 30.3
On A Wound By Premeditation 1 9.7
Against Andocides 9 32.1
On the Olive Stump 1 4.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 1 8.7
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Theomnestus 2 3 50.5
Against Eratosthenes 12 23.0
Against Eratosthenes 12 23.0
Against Alcibiades 1 15 57.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 4 12.1
For Polystratus 5 24.3
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 1 7.1
Against Pancleon 5 59.8
Against Pancleon 5 59.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 2 12.7
On the Scrutiny of Evandros 7 46.9
Against Epicrates and his Fellow-envoys 2 24.7
Against Ergocles 1 10.3
Against Nicomachus 4 19.8
Against Philon, On his Scrutiny 11 55.8
Against Diogeiton 2 11.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 11 21.1
On the Murder of Eratosthenes* 2 7.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 106 20.0
Adversus Mathematicos 198 17.8
Apollodorus
Library 85 30.6
Epitome 22 27.1
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 4 35.1
Samnite History 6 16.8
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 28 17.0
Hannibalic War 16 15.9
Punic Wars 42 15.8
Macedonian Affairs 11 28.8
Illyrian Wars 12 24.2
Syrian Wars 32 22.3
Civil Wars 238 19.5
Mithridatic Wars 66 26.4
Artemidorus
Onirocriticon 111 17.0
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 53 14.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 53 23.0
Paedagogus 187 32.9
Stromata Books 7-8 52 18.0
Eclogae propheticae 24 47.6
Quis dives salvetur 18 19.1
Excerpta ex Theodoto 28 36.8
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 36 12.6
Vita Hippocratis 6 121.0
Antisthenes
Ajax 1 19.0
Alcidamas
Peri Sophiston 1 4.5
Odysseus 14 35.7
Dio Chrysostom
Orationes 202 10.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 7 6.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 85 11.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 112 18.1
Excerpta Polyaeni 29 17.9
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Epidemiarum 9 2.2
De capitis vulneribus 3 5.8
De fracturis 3 2.5
De articulis 9 4.0
Vectiarius 3 5.8
Aphorismi 1 1.3
Prorrheticon I 6 6.1
Coa praesagia 1 0.9
De natura hominis 2 5.0
De flatibus 2 6.9
De morbis I 37 10.5
De genitura 4 20.1
De natura pueri 10 13.5
De affectionibus 4 5.3
De locis in homine 2 2.4
De morbo sacro 2 4.1
De fistulis 1 6.2
De diaeta 4 2.0
De affectionibus interioribus 26 16.2
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 6 1.3
De superfoetatione 1 3.0
De glandulis 2 11.2
De carnibus 1 2.9
De natura ossium 1 3.1
De medico 1 6.4
Epistulae, Decretum, Orationes 8 7.0
De ulceribus 2 5.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 26 13.2
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 9 5.2
Justin Martyr
Apology 105 72.1
Apologia secunda 4 12.2
Apologia secunda 4 12.2
Dialogue with Trypho 538 100.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 8 30.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 49 6.5
unknown
unknown 112 18.1
unknown 29 17.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 10 6.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 781 21.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 274 16.9
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 518 27.1
In Librum De Sensu Commentarium 134 25.2
Problems and Solutions 14 36.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 103 13.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 224 25.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
De Resurrectione 14 15.6
De Resurrectione 14 15.5
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 6 5.9
De Sphaera Quae Movetur 4 9.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 53 76.7
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 10 36.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 159 161.2
Epistula II ad Corinthios 16 51.4
Anonymus
Didache XII Apostolorum 11 49.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 3 43.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 29 7.4
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 2 58.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 176 62.9
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 14 76.1
Ad Magnesios (epist. 2) 11 101.8
Ad Trallianos (epist. 3) 7 71.2
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 12 115.7
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 10 85.4
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 119 55.7
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 48 76.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 26 95.9
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 4 18.8
Oracula Sibyllina
Oracula 24 9.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 38 16.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 110 154.6
The Testament of Abraham Recension B 37 111.6
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 71 18.7
Theophilus
Ad Autolycum 158 72.9
Ad Autolycum 155 71.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 28 23.6
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 2 132.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 29 28.7
Euclid
Elements 71 4.3
Data 13 6.6
Data (demonstrationes alterae) 3 7.1
Plotinus
Enneades 862 38.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 30 10.1
In Aristotelis Physica Paraphrasis 121 14.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 79 13.8
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 15 9.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 87 11.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 583 25.1
Historia Ecclesiastica 565 57.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 28 36.1
Demonstratio Evangelica 1,459 91.2
De Ecclesiastica Theologia 205 127.4
De Theophania (Fragmenta) 75 91.3
Onomasticon 11 8.7
Vita Constantini 190 49.9
Oration of Constantine 15 13.2
De Laudibus Constantini 130 67.2
Historia Ecclesiastica 558 56.3
Epiphanius
Ancoratus 265 66.1
Panarion (Adversus Haereses) 1,359 71.1
Anacephalaeosis [Sp.] 13 43.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 11 7.1
De Theologia (Orat. 28) 9 12.2
De Filio (Orat. 29) 3 6.1
De Filio (Orat. 30) 13 25.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 9 14.4
Iamblichus
Protrepticus 46 16.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 51 15.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 108 22.1
Zetemata codicis Vaticani 13 12.8
Isagoge Sive Quinque Voces 5 8.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 40 16.2
Marcellus
Fragmenta 74 64.1
Origen
Contra Celsum 830 49.8
Commentarii In Evangelium Joannis 1,193 73.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 202 87.1
Exhortatio ad martyrium 70 56.0
De oratione 171 59.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 148 57.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 31 37.8
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 29 27.4
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 24 64.2
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 16 75.9
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 92 53.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 57 41.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 177 56.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 136 60.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 629 68.7
Epistula ad Africanum 28 59.3
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 3 39.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 19 41.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 464 41.3
Eunapius
Vitae Sophistarum 2 25.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 153 49.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 176 24.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 179 25.7
Libanius
Epistulae 1-1544 109 8.8
Oratio 1 29 12.8
Oratio 4 2 8.4
Oratio 5 1 3.6
Oratio 10 1 4.5
Oratio 11 3 1.9
Oratio 26 3 10.5
Oratio 27 3 8.1
Oratio 29 2 6.5
Oratio 30 1 1.9
Oratio 31 2 5.3
Oratio 32 2 7.9
Oratio 33 10 25.1
Oratio 34 1 3.9
Oratio 38 2 9.9
Oratio 39 3 14.9
Oratio 40 3 12.0
Oratio 41 2 11.1
Oratio 42 7 14.6
Oratio 45 1 3.1
Oratio 46 3 7.5
Oratio 47 3 8.7
Oratio 49 2 6.5
Oratio 50 2 6.7
Oratio 51 1 3.5
Oratio 52 6 12.9
Oratio 53 2 7.4
Oratio 54 19 31.3
Oratio 55 5 16.9
Oratio 56 4 17.7
Oratio 57 6 14.1
Oratio 59 4 3.0
Oratio 60 2 24.3
Oratio 63 10 28.8
Oratio 64 4 3.7
Declamatio 1 17 11.2
Declamatio 2 8 26.8
Declamatio 4 4 5.5
Declamatio 5 2 2.5
Declamatio 6 1 1.8
Declamatio 7 7 35.7
Declamatio 9 1 2.5
Declamatio 10 3 7.9
Declamatio 11 2 7.0
Declamatio 12 2 4.8
Declamatio 14 1 3.2
Declamatio 16 7 10.3
Declamatio 17 2 3.0
Declamatio 18 3 11.6
Declamatio 19 3 8.3
Declamatio 21 5 16.1
Declamatio 22 1 3.0
Declamatio 23 5 6.1
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 25 1 2.7
Declamatio 27 5 24.5
Declamatio 29 2 8.5
Declamatio 30 2 3.8
Declamatio 31 1 2.3
Declamatio 32 1 2.3
Declamatio 34 7 5.8
Declamatio 35 2 6.8
Declamatio 38 2 5.3
Declamatio 39 1 2.9
Declamatio 40 2 2.8
Declamatio 41 2 5.0
Declamatio 42 6 12.9
Declamatio 44 4 6.8
Declamatio 47 2 4.5
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 49 2 3.0
Declamatio 50 2 5.3
Characteres Epistolici [Sp.] 5 21.3
Oratio 2 1 2.5
Oratio 37 2 11.1
Oratio 58 5 15.8
Declamatio 15 5 9.3
Declamatio 45 1 4.1
unknown
unknown 1 7.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1,063 96.8
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 8 4.3
Anna Comnena
Alexias 608 43.5
Alexias 568 40.3
Alexias 568 40.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 181 35.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 420 83.3
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 60 21.0
De Libero Arbitrio 28 36.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 8 49.6
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 132 55.0
Narrationes de Syntipa 62 52.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,812 53.1
Annals of Rome 609 65.5
Argumenta 129 55.0
Chronologia 20 267.7
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 15 13.6
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 590 21.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 240 13.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 834 18.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 241 17.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 90 13.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 183 10.9
unknown 256 17.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 256 17.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 176 32.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 132 11.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 387 15.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 585 18.5
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 143 14.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 42 12.0
In Aristotelis Categorias Commentarius 50 16.9
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 184 18.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 34 9.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 161 20.8
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 341 18.2
Olympiodorus
Prolegomena 68 10.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 183 16.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 42 11.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 97 16.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 110 14.1
Agathias Scholasticus
Historiae 51 8.8
Epigrammata 4 6.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 54 14.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 77 10.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 383 15.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 89 8.5
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 61 11.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 76 11.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 27 8.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 27 8.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 76 11.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 160 9.5
Chrestomathy 3 45.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 12 43.8
Zosimus
Historia Nova 94 15.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 191 28.4
Historia Ecclesiastica 196 30.0
Historia Religiosa 92 20.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,519 50.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 464 57.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 326 60.8
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 59 45.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 310 60.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 505 64.8
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 21 65.2
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 23 65.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 695 56.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 187 37.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 373 34.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 117 33.8
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 84 29.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 300 74.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 69 35.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 99 68.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 23 22.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 53 57.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 34 23.2
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 38 46.0
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 15 64.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 900 56.9
unknown 41 37.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 60 51.2
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 18 33.8
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 43.9
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 7 73.7
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 20 45.2
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 5 72.4
Commentarius In Apocalypsin 504 57.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 95 40.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 425 35.8
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 17 35.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 140 116.1
Polycarp
Epistula ad Philippenses 11 84.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 477 47.5
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 9 62.5
Vita Ambrosiana 6 110.5
Vita Thomana et hypothesis Olympiorum 3 55.0
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 28 9.2
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 25 20.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 271 16.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 144 21.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 89 18.7
Scholia in Pindarum Nemean Odes 87 23.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 45 25.9
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 68 35.2
Gregorius
Orationes XIII-XXX 3 4.8
Apollonius Rhodius
Argonautica* 14 3.3
Gorgias of Leontini
Encomium of Helen* 1 7.2
Herodotus
The Histories* 317 16.2
Homer
Iliad* 71 5.8
Odyssey* 95 9.9
Longus
Daphnis & Chloe* 32 16.2
Pindar
Isthmean* 1 3.2
Nemean* 1 1.9
Pythian* 3 3.8
Polybius.
Histories* 392 12.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 266 17.0
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 24 8.7

Passages (9 of 25,233)

passage   count
4.2 word list | read 1
13.1 word list | read 1
14.2 word list | read 1
15.2 word list | read 1
15.3 word list | read 2
16.2 word list | read 1
17.1 word list | read 1
19.2 word list | read 3
20.1 word list | read 3