14841. αὐτός

unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same
logeion_003
 countfreq. per 10K
core17,136126.5
corpus372,330173.6

Editions by Text Group (865)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 54 84.5
De spiritu 45 126.1
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 575 246.8
Hegemonius
Acta Archelai 70 293.1
Euripides
Heracles 21 24.1
Bacchae* 42 50.5
Heracles* 21 24.1
Plutarch
Theseus 125 161.9
unknown 144 158.8
unknown 10 84.7
unknown 127 131.3
unknown 95 124.8
Comparison of Lycurgus and Numa 11 67.5
Solon 114 127.0
Publicola 86 146.5
Comparison of Solon and Publicola 10 101.6
unknown 131 158.5
unknown 145 130.4
Fabius Maximus 126 160.7
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 6 79.7
Alcibiades 174 164.9
unknown 132 137.6
unknown 9 81.6
unknown 142 152.2
unknown 143 143.1
unknown 1 20.1
unknown 142 146.9
unknown 349 172.4
Pericles* 147 140.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3,156 127.9
Deipnosophistae 3,164 126.4
Isocrates
Against Euthynus 20 168.5
Against Callimachus 75 198.1
Against Lochites 21 175.9
On the team of horses 58 188.7
Trapeziticus 76 213.2
Aegineticus 87 281.1
To Demonicus 19 61.6
Against the Sophists 26 184.4
Busiris 60 204.1
Plataicus 50 146.3
To Nicocles 37 114.6
Nicocles or the Cyprians 63 157.0
Evagoras 82 168.8
Archidamus 99 151.4
On the Peace 124 147.2
Areopagiticus 62 127.7
Antidosis 279 148.4
To Philip 156 166.1
Panathenaicus 311 183.8
Ad Dionysium 7 125.0
Ad filios Jasonis 14 153.2
Ad Archidamum 10 86.6
Ad reges Mytilenaeos 12 172.7
Ad Timotheum 15 181.2
Ad Philippum 19 144.2
Ad Alexandrum 2 70.2
Ad Antipatrum 24 280.0
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 86 218.7
Panegyricus* 178 155.9
Sophocles
Trachiniae 49 61.1
Electra 52 53.4
Philoctetes 64 65.0
Tracking Satyrs 16 68.1
Ajax* 52 59.8
Antigone* 30 37.1
Oedipus at Colonus* 71 60.7
Oedipus Tyrannus* 67 64.9
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 6 68.3
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 5 to Aphrodite* 3 60.6
Hymn 2 to Demeter* 9 24.2
unknown
unknown 42 190.4
unknown 32 122.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 898 189.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 104 78.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 492 153.9
De Cherubim 77 102.4
De Sacrificiis Abelis Et Caini 135 143.8
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 136 121.0
De Posteritate Caini 129 119.2
De Gigantibus 46 141.4
Quod Deus Sit Immutabilis 119 132.2
De Agricultura 117 131.4
De Plantatione 117 130.9
De Ebrietate 146 128.6
De Sobrietate 40 115.9
De Confusione Linguarum 130 130.8
De Migratione Abrahami 146 118.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 158 101.7
De Congressu Eruditionis Gratia 123 140.7
De Fuga Et Inventione 139 129.6
De Mutatione Nominum 170 132.2
De Somniis (Lib. I-Ii) 315 124.8
De Abrahamo 121 90.9
De Josepho 110 86.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 283 91.1
De Decalogo 53 62.9
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 445 78.7
De Virtutibus 112 93.0
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 61 68.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 46 61.3
De Vita Contemplativa 34 75.0
De Aeternitate Mundi 64 70.8
In Flaccum 88 99.7
Legatio Ad Gaium 162 93.5
Aristophanes
Lysistrata 55 62.4
Ecclesiazusae 68 80.6
Birds* 89 75.5
Clouds* 101 95.1
Frogs* 82 81.7
Hesiod
Sheild of Heracles 4 53.1
Theogony* 18 23.3
Works and Days* 7 51.4
Antiphon
On the murder of Herodes 136 198.0
New Testament
Gospel according to Matthew 908 464.9
Mark 24 236.0
Mark 757 629.7
Gospel of Luke 1,080 518.3
Acts 695 358.0
Epistle to the Romans 157 206.1
1 Corinthians 85 117.2
Second Corinthians 61 127.3
Epistle to the Galatians 26 107.9
Ephesians 66 255.0
Letter to the Philippians 30 171.3
Letter to the Colossians 46 272.5
First Letter to the Thessalonians 24 151.4
Second Letter to the Thessalonians 18 196.1
First Timothy 6 35.4
Second Timothy 16 121.2
Epistle of Paul to Titus 8 116.1
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 143 274.2
James 40 217.6
First Epistle of Peter 33 186.4
Second Epistle of Peter 29 249.6
First John 102 439.3
Second Epistle of John 7 278.9
Third Letter of John 4 171.7
Letter of Jude 8 167.4
Revelation 437 417.0
Gospel according to John* 761 450.9
Xenophon
Hellenica 1,277 180.4
Memorabilia 476 122.5
Economics 245 125.7
Symposium 134 129.2
Apology 38 171.9
Cyropaedia 1,452 169.6
Hiero 73 113.9
Constitution of the Lacedaimonians 52 98.1
Ways and Means 41 99.6
On the Cavalry Commander 54 87.1
On the Art of Horsemanship 63 83.9
On Hunting 151 155.8
Agesilaus* 154 195.1
Anabasis* 913 148.9
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 111 219.8
Adhortatio ad artes addiscendas 110 218.2
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 23 162.9
De sectis ad eos qui introducuntur 130 207.3
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 203 168.4
Ars Medica 242 150.3
De elementis ex Hippocrate 212 152.9
De temperamentis 418 150.9
De naturalibus facultatibus 581 175.5
De anatomicis administrationibus 1,721 220.0
De ossibus ad tirones 155 223.0
De venarum arteriarumque dissectione 141 187.4
De nervorum dissectione 70 194.7
De instrumento odoratus 84 203.1
De uteri dissectione 64 194.9
De usu partium corporis humani I-XI 4,040 207.8
De motu musculorum 262 177.3
De victu attenuante 92 145.4
De victu attenuante 90 142.7
De utilitate respirationis 100 164.9
De semine 430 205.0
De foetuum formatione 159 203.2
An in arteriis sanguis contineatur 119 251.3
De optima corporis nostri constitutione 23 128.5
De bono habitu 13 154.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 151 175.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 157 187.2
De atra bile 112 176.3
De usu pulsuum 83 184.6
De placitis Hippocratis et Platonis 1,875 194.0
De parvae pilae exercitio 22 128.3
De parvae pilae exercitio 22 126.4
De venereis 7 187.7
De venereis 9 227.8
De sanitate tuenda 1,081 161.5
De rebus boni malique suci 151 152.7
De ptisana 48 217.2
De dignotione ex insomniis 3 59.9
De morborum differentiis 127 187.6
De causis morborum 97 161.4
De symptomatum differentiis 115 172.9
De symptomatum causis 490 168.3
De differentiis febrium 316 152.6
De morborum temporibus 113 210.1
De totius morbi temporibus 61 167.8
De typis 21 138.9
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 98 176.5
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 132 143.8
De comate secundum Hippocratem 46 139.5
De marcore 94 161.5
De tumoribus praeter naturam 66 158.7
De inaequali intemperie 40 127.7
De difficultate respirationis 613 191.2
De locis affectis 1,418 204.9
De pulsibus ad tirones 61 104.0
De differentiis pulsuum 809 186.3
De dignoscendis pulsibus 551 174.5
De causis pulsuum 444 139.4
De praesagitione ex pulsibus 530 147.1
Synopsis librorum suorum de pulsibus 201 129.5
De crisibus 427 124.4
De diebus decretoriis 417 153.0
De methodo medendi 2,730 173.6
Ad Glauconem de methodo medendi 327 145.2
De venae sectione adversus Erasistratum 112 186.8
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 171 187.0
De curandi ratione per venae sectionem 152 150.8
De purgantium medicamentorum facultate 55 183.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 32 159.8
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 17 122.9
Pro puero epileptico consilium 42 128.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2,381 182.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,614 126.7
De compositione medicamentorum per genera 1,399 147.7
De antidotis 350 144.2
De theriaca ad Pisonem 358 281.9
Institutio logica 127 142.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 36 135.7
De praenotione ad Epigenem 301 271.9
De substantia facultatum naturalium fragmentum 30 214.7
In Hippocratis De natura hominis 461 186.0
In Hippocratis De victu acutorum 1,007 148.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2,692 170.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,579 162.9
Adversus Lycum 132 172.0
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 157 208.4
In Hippocratis De articulis 987 157.7
In Hippocratis De fracturis 751 177.8
In Hippocratis De officina medici 836 200.3
De musculorum dissectione ad tirones 312 212.5
De consuetudinibus 67 166.0
De experientia medica 24 231.0
De causis respirationis 10 147.1
De optima doctrina 38 203.8
De temperamentis 428 152.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 179 278.9
De plenitudine 192 171.2
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 13 194.6
In Hippocratis Prognosticum 698 160.4
Plato
Phaedo 453 192.7
Cratylus 304 152.8
Theaetetus 430 175.3
Sophist 343 195.1
Statesman 294 158.9
Parmenides 417 248.0
Philebus 260 133.4
Phaedrus 229 126.3
Alcibiades 1 147 128.8
Alcibiades 2 68 149.3
Hipparchus 38 155.2
Lovers 45 173.4
Theages 64 168.7
Charmides 116 129.0
Laches 132 158.4
Lysis 101 134.9
Definitiones 12 65.9
Apology* 95 109.6
Crito* 48 104.2
Euthyphro* 73 130.3
Republic* 1,481 154.6
Symposium* 242 128.8
Lucian of Samosata
Cataplus 67 167.2
Juppiter confutatus 42 181.5
Juppiter tragoedus 106 160.6
Gallus 71 125.4
Prometheus 33 137.4
Prometheus 33 135.4
Icaromenippus 77 146.6
Timon 112 186.4
Charon sive contemplantes 97 222.8
Vitarum auctio 57 156.9
Revivescentes sive piscator 128 194.1
Bis accusatus sive tribunalia 117 197.4
De sacrificiis 39 213.9
De sacrificiis 39 213.5
Adversus indoctum et libros multos ementem 85 218.8
Somnium sive vita Luciani 21 115.4
De parasito sive artem esse parasiticam 125 186.1
Philopseudes sive incredulus 127 204.2
Dearum judicium 42 200.0
De mercede conductis potentium familiaribus 140 195.3
De morte Peregrini 115 265.5
Fugitivi 63 195.1
Toxaris vel amicitia 219 228.0
De saltatione 147 208.9
Lexiphanes 42 160.4
Eunuchus 33 245.2
De astrologia 31 160.5
Pseudologista 66 165.7
Deorum concilium 27 144.8
Tyrannicida 46 157.1
Abdicatus 50 102.8
Dialogi Marini 92 220.8
Arrian
Anabasis 2,030 254.0
Indica 265 195.0
Cynegeticus 87 142.1
Periplus Ponti Euxini 39 91.5
Tactica 100 109.7
Acies Contra Alanos 21 172.1
Apollonius, Dyscolus
De constructione 525 120.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 8 16.8
Suppliant Maidens 9 16.6
Persians 22 38.8
Prometheus Bound 39 67.5
Prometheus Bound 40 65.5
Seven Against Thebes 23 46.1
Agamemnon 20 25.1
Agamemnon 20 22.8
Libation Bearers 30 56.9
Eumenides* 19 37.2
Persians* 21 41.3
Aristotle
Analytica priora 507 81.2
Analytica priora 537 84.2
De anima 252 117.1
De anima 253 113.8
Res Publica Atheniensium 156 100.5
Res Publica Atheniensium 10 100.3
Categoriae 172 160.0
De divinatione per somnum 7 58.4
Historia animalium 765 83.9
De insomniis 20 81.3
De interpretatione 68 104.0
De iuventute et senectute, De vita et morte 17 88.1
De longitudine et brevitate vitae 12 66.4
Magna Moralia 278 112.0
De memoria et reminiscentia 28 106.7
Meteorologica 355 104.8
De partibus animalium 351 92.5
Physica 843 142.2
Ars Poetica 104 96.8
De respiratione 66 108.7
De sophisticis elenchis 192 131.5
De sensu et sensibilibus 96 120.0
De somno et vigilia 28 93.3
Topica 625 136.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 26 100.7
Physica (textus alter) 41 170.8
Ars Poetica* 104 96.8
Aristoxenus
Harmonics 208 142.8
Agathemerus
Geographiae informatio 4 22.4
Theophrastus
Characters 113 163.1
Aesop
Fabulae 1,007 235.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 474 181.6
Problemata arithmetica 17 122.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2,993 168.9
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 512 139.8
Pausanias
Description of Greece 3,449 153.6
Old Testament
Genesis 1,586 495.3
Exodus 1,026 423.1
Leviticus 1,045 547.7
Numbers 1,233 507.9
Deuteronomium 951 419.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 667 483.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 895 579.3
Ruth 104 510.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 918 468.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 775 452.9
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 896 453.0
unknown 1,240 628.7
Isaias 1,052 267.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 964 525.5
pseudo-Galen
De fasciis 87 112.5
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 85 78.7
Introductio seu medicus 234 128.8
De remediis parabilibus 242 78.5
De theriaca ad Pamphilianum 29 145.7
De optima secta ad Thrasybulum 314 175.3
Lysias
Funeral Oration 79 184.4
Against Simon: Defense 50 216.4
On A Wound By Premeditation 16 154.4
For Callias 3 117.6
Against Andocides 61 217.5
On the Olive Stump 25 115.9
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 24 209.2
For The Soldier 5 52.1
Against Theomnestus 1 33 203.1
Against Theomnestus 2 13 218.9
Against Eratosthenes 112 214.7
Against Eratosthenes 112 214.7
Against Alcibiades 1 55 211.1
Against Alcibiades 2 15 232.2
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 15 123.6
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 5 79.0
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 20 139.2
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 43 129.7
For Polystratus 35 170.2
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 15 107.2
Against The Corn-Dealers 35 287.8
Against Pancleon 26 311.0
Against Pancleon 26 311.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 17 107.8
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 30 143.8
On the Scrutiny of Evandros 51 341.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 22 271.3
Against Ergocles 17 175.6
Against Philocrates 27 385.2
Against Nicomachus 33 163.1
Against Philon, On his Scrutiny 50 253.4
Against Diogeiton 49 273.9
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 13 218.5
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 103 197.7
Olympic Oration 9 207.4
On the Murder of Eratosthenes* 44 171.1
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 21.1
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 800 151.3
Adversus Mathematicos 1,601 144.2
Apollodorus
Library 616 221.5
Epitome 175 215.2
Appianus of Alexandria
Kings 11 139.2
Italy 29 254.8
Samnite History 84 234.7
Gallic History 52 248.0
Sicily and the Other Islands 23 235.2
Wars in Spain 445 269.8
Hannibalic War 246 244.2
Punic Wars 514 193.7
Numidian Affairs 4 109.9
Macedonian Affairs 74 193.9
Illyrian Wars 123 247.8
Syrian Wars 297 207.0
Civil Wars 2,539 208.2
Mithridatic Wars 591 236.7
Artemidorus
Onirocriticon 1,032 158.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 563 157.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 309 133.9
Paedagogus 950 167.3
Stromata Books 7-8 347 120.2
Eclogae propheticae 67 132.9
Quis dives salvetur 130 138.2
Excerpta ex Theodoto 133 174.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 287 100.2
De Fasciis 7 36.4
Vita Hippocratis 14 282.3
Antisthenes
Ajax 6 113.9
Odysseus 9 96.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 15 60.0
Encomium of Helen* 5 35.8
Alcidamas
Peri Sophiston 24 108.9
Odysseus 76 193.6
Dio Chrysostom
Orationes 2,610 140.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 126 108.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 977 132.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1,130 182.7
Excerpta Polyaeni 378 232.7
Hippocrates
De prisca medicina 88 154.6
De aere, aquis, locis 92 119.5
Prognosticon 36 66.6
De diaeta in morbis acutis 49 76.0
De diaeta acutorum (spurium) 25 44.5
Epidemiarum 199 47.8
De capitis vulneribus 45 86.7
De fracturis 79 67.1
De articulis 151 67.3
Vectiarius 25 48.0
Aphorismi 19 25.5
Lex 5 144.5
De humoribus 5 21.8
Prorrheticon I 54 55.0
Coa praesagia 28 24.1
De arte 35 127.5
De natura hominis 71 179.2
De salubri diaeta 5 34.6
De flatibus 19 65.9
De liquidorum usu 9 62.4
De morbis I 330 93.9
De genitura 20 100.3
De natura pueri 84 113.5
De affectionibus 57 76.0
De locis in homine 57 68.2
De morbo sacro 42 85.6
De haemorrhoidibus 5 52.9
De fistulis 7 43.5
De diaeta 143 72.3
De affectionibus interioribus 222 138.6
De natura muliebri 84 73.0
De octimestri partu 5 63.8
De muliebribus 262 54.8
De superfoetatione 27 82.0
De exsectione foetus 1 21.3
De anatomia 2 89.3
De glandulis 23 129.1
De carnibus 53 154.2
De corde 8 79.5
De alimento 10 73.5
De visu 4 51.7
De natura ossium 50 156.0
De medico 17 108.8
De habitu decenti 22 152.2
De crisibus 7 34.7
De diebus criticis 13 101.1
Epistulae, Decretum, Orationes 136 118.6
De officina medici 7 30.7
De ulceribus 30 84.9
Praeceptiones 7 52.0
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 175 89.0
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 6 291.3
Iatrica 109 62.5
Anonymus Londinensis Fragmenta 2 95.7
Justin Martyr
Apology 322 221.0
Apologia secunda 56 170.2
Apologia secunda 56 170.2
Dialogue with Trypho 1,685 316.1
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 59 222.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 706 93.6
unknown
unknown 1,130 182.2
unknown 378 232.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 91 54.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 6,742 187.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,491 153.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3,571 186.7
In Librum De Sensu Commentarium 1,039 195.6
Problems and Solutions 72 188.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 966 127.9
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,763 203.2
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 11 67.7
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 242 209.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 241 209.2
De Resurrectione 123 136.8
De Resurrectione 123 135.8
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 47 46.4
De Sphaera Quae Movetur 35 84.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 172 248.8
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 20 94.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 38 136.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 373 378.2
Epistula II ad Corinthios 65 208.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 37 166.9
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 10 143.9
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 330 83.8
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 6 176.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 928 331.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 41 222.8
Ad Magnesios (epist. 2) 20 185.0
Ad Trallianos (epist. 3) 18 183.1
Ad Romanos (epist. 4) 13 125.0
Ad Philadelphios (epist. 5) 29 279.7
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 34 290.4
Ad Polycarpum (epist. 7) 11 141.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 783 366.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 275 435.4
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 91 335.5
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 9 25.3
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 13 61.1
Oracula Sibyllina
Oracula 281 106.2
Fragmenta 9 145.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 572 246.2
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 229 321.9
The Testament of Abraham Recension B 132 398.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 523 137.6
Theophilus
Ad Autolycum 539 248.5
Ad Autolycum 539 249.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 207 174.6
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 7 235.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 3 198.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 209 206.8
Euclid
Elements 1,709 103.7
Data 166 83.9
Data (demonstrationes alterae) 30 70.8
Plotinus
Enneades 5,161 228.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 283 95.1
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,164 134.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 868 152.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 135 89.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 909 120.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4,269 183.7
Historia Ecclesiastica 2,693 273.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 222 286.4
Demonstratio Evangelica 4,939 308.7
De Ecclesiastica Theologia 619 384.8
De Theophania (Fragmenta) 295 359.0
Onomasticon 133 105.7
Vita Constantini 895 234.9
Oration of Constantine 158 139.1
De Laudibus Constantini 481 248.5
Historia Ecclesiastica 2,668 269.1
Epiphanius
Ancoratus 830 207.1
Panarion (Adversus Haereses) 5,161 269.8
Anacephalaeosis [Sp.] 65 217.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 136 87.8
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 10 47.9
De Theologia (Orat. 28) 50 67.5
De Filio (Orat. 29) 65 131.4
De Filio (Orat. 30) 62 123.1
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 65 104.4
Iamblichus
Protrepticus 461 167.8
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 371 112.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 589 120.3
Zetemata codicis Vaticani 65 63.8
Isagoge Sive Quinque Voces 62 103.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 423 171.4
Marcellus
Fragmenta 279 241.7
Origen
Contra Celsum 3,576 214.5
Commentarii In Evangelium Joannis 3,841 237.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 696 300.0
Exhortatio ad martyrium 254 203.1
De oratione 600 209.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 557 217.6
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 128 155.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 220 208.2
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 3 177.5
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 75 200.5
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 34 161.4
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 8 963.9
Homiliae In Lucam 358 209.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 260 188.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 642 204.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 560 249.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2,426 265.1
Epistula ad Africanum 128 271.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 7 92.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 92 201.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2,509 223.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 19 240.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 778 251.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,186 166.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,232 177.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1,337 107.5
Oratio 1 261 114.9
Oratio 3 9 45.8
Oratio 4 35 146.7
Oratio 5 34 121.0
Oratio 6 18 170.3
Oratio 7 7 133.8
Oratio 8 13 176.6
Oratio 9 16 175.4
Oratio 10 20 90.2
Oratio 11 119 76.4
Oratio 26 32 112.3
Oratio 27 54 145.9
Oratio 28 35 159.0
Oratio 29 39 127.1
Oratio 30 66 126.6
Oratio 31 32 84.1
Oratio 32 46 181.9
Oratio 33 66 165.8
Oratio 34 26 102.4
Oratio 35 30 113.6
Oratio 36 17 117.6
Oratio 38 23 113.4
Oratio 39 28 138.9
Oratio 40 33 131.9
Oratio 41 31 172.3
Oratio 42 73 152.0
Oratio 43 20 93.9
Oratio 44 6 143.2
Oratio 45 47 145.3
Oratio 46 48 120.7
Oratio 47 34 98.4
Oratio 48 52 144.2
Oratio 49 42 137.5
Oratio 50 42 140.9
Oratio 51 38 132.4
Oratio 52 53 114.0
Oratio 53 32 118.1
Oratio 54 109 179.8
Oratio 55 44 149.2
Oratio 56 43 190.6
Oratio 57 68 160.1
Oratio 59 80 59.7
Oratio 60 9 109.2
Oratio 61 10 63.0
Oratio 62 51 93.7
Oratio 63 49 141.3
Oratio 64 93 86.6
Declamatio 1 141 92.7
Declamatio 2 36 120.4
Declamatio 3 15 59.8
Declamatio 4 68 93.7
Declamatio 5 58 73.5
Declamatio 6 40 71.1
Declamatio 7 31 158.1
Declamatio 8 32 125.2
Declamatio 9 38 94.7
Declamatio 10 43 113.6
Declamatio 11 37 130.2
Declamatio 12 24 57.2
Declamatio 13 66 117.3
Declamatio 14 33 106.0
Declamatio 16 56 82.3
Declamatio 17 44 66.6
Declamatio 18 35 135.3
Declamatio 19 33 91.3
Declamatio 20 15 54.5
Declamatio 21 32 102.8
Declamatio 22 35 105.3
Declamatio 23 59 71.7
Declamatio 24 7 28.7
Declamatio 25 43 116.5
Declamatio 26 19 50.4
Declamatio 27 31 152.1
Declamatio 28 12 70.1
Declamatio 29 15 63.5
Declamatio 30 47 89.5
Declamatio 31 37 86.4
Declamatio 32 28 63.9
Declamatio 33 24 59.7
Declamatio 34 111 91.5
Declamatio 35 31 104.7
Declamatio 37 18 59.5
Declamatio 38 31 81.5
Declamatio 39 20 58.3
Declamatio 40 58 81.7
Declamatio 41 28 69.6
Declamatio 42 53 113.6
Declamatio 44 41 69.9
Declamatio 46 19 55.2
Declamatio 47 54 121.7
Declamatio 48 37 69.7
Declamatio 49 61 91.3
Declamatio 50 38 100.9
Declamatio 51 15 138.9
Characteres Epistolici [Sp.] 19 81.1
Oratio 2 46 117.0
Oratio 37 29 161.1
Oratio 58 46 145.7
Declamatio 15 60 111.3
Declamatio 36 13 33.7
Declamatio 43 42 68.4
Declamatio 45 14 57.6
unknown
unknown 5 35.8
unknown 15 60.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3,296 300.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 109 59.1
Anna Comnena
Alexias 3,175 227.0
Alexias 3,028 214.6
Alexias 3,031 214.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 946 183.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1,359 269.5
unknown 20 162.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 505 177.1
De Libero Arbitrio 161 210.0
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 40 208.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 33 204.7
De Martyribus (Fragmenta) 2 339.0
Fragmenta Incerta [Sp.] 2 147.1
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 25 202.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 548 228.3
Narrationes de Syntipa 345 293.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9,832 287.9
Annals of Rome 2,975 319.7
Argumenta 387 164.9
Chronologia 20 267.7
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 69 62.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4,476 162.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,760 158.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6,396 142.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2,479 175.8
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,048 153.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,826 108.9
unknown 1,815 125.8
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,815 126.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1,051 194.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,560 140.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3,871 157.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5,047 159.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,333 136.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 418 119.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 436 147.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1,746 178.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 356 102.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,632 210.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3,097 165.3
Olympiodorus
Prolegomena 700 112.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,495 132.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 465 130.5
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 734 124.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 841 107.9
Agathias Scholasticus
Historiae 1,007 172.9
Epigrammata 31 52.3