14558. αὐτεξούσιος

in one's own power
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1830.1

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Posteritate Caini 1 0.9
De Plantatione 1 1.1
De Ebrietate 1 0.9
De Josepho 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 1 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Quis dives salvetur 2 2.1
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Dialogue with Trypho 5 0.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 6 5.9
Plotinus
Enneades 23 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 19 0.8
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 12 0.6
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Libanius
Declamatio 34 1 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 5 1.8
De Libero Arbitrio 4 5.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 6 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 16 1.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 5 2.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (5 of 147)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.2 word list | read 1
7.10 word list | read 2
7.11 word list | read 1
11.18 word list | read 1
15.26 word list | read 1