14544. αὐτάρκεια

sufficiency in oneself, independence
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus770.0

Editions by Text Group (37)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
Comparison of Lycurgus and Numa 2 12.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 6 0.2
Deipnosophistae 6 0.2
New Testament
Second Corinthians 1 2.1
First Timothy 1 5.9
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 4 4.8
Plato
Philebus 1 0.5
Definitiones 1 5.5
Aristotle
Magna Moralia 2 0.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 7 1.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 3 0.4
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1

Passages (1 of 62)

passage   count
8 word list | read 1