14369. Αὔγουστος

Augustus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus5530.3

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 12 5.2
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Galen
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2 0.1
Pausanias
Description of Greece 26 1.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 2 0.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 11 1.1
Historia Ecclesiastica 11 1.1
Demonstratio Evangelica 15 0.9
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 21 1.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 4 2.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 20 2.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 4 1.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 308 28.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 10 1.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 57 1.7
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 7 3.0
Chronologia 1 13.4
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8

Passages (14 of 180)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.2.37 word list | read 1
3.7.31 word list | read 1
6.20.20 word list | read 1
7.2.5 word list | read 1
7.2.22 word list | read 1
8.1.16 word list | read 2
8.1.19 word list | read 1
8.1.43 word list | read 1
8.2.17 word list | read 1
8.2.87 word list | read 1
8.2.88 word list | read 1
8.4.10 word list | read 1
8.4.13 word list | read 1
9.17.18 word list | read 1