13976. ἀσύντακτος

not ranged together
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus810.0

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Pericles* 1 1.0
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
In Flaccum 3 3.4
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Cyropaedia 4 0.5
On Hunting 1 1.0
Lucian of Samosata
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 2 0.8
Civil Wars 6 0.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 6 1.0
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 6 1.0
unknown 1 0.6
Plotinus
Enneades 1 0.0
Anna Comnena
Alexias 8 0.6
Alexias 8 0.6
Alexias 8 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (7 of 77)

remove

Anna Comnena, Alexias

urn:cts:greekLit:tlg2703.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.1 word list | read 1
5.3 word list | read 1
9.5 word list | read 1
10.6 word list | read 1
10.9 word list | read 1
11.10 word list | read 2
13.5 word list | read 1