13968. ἀσύνθετος

uncompounded
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1660.1

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
Galen
De naturalibus facultatibus 2 0.6
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De methodo medendi 2 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Plato
Phaedo 2 0.9
Theaetetus 1 0.4
Statesman 1 0.5
Definitiones 2 11.0
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Aristoxenus
Harmonics 32 22.0
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 17 6.5
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
Isaias 1 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 14 0.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 6 1.6
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 4 1.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 2 1.0
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 1.2
Origen
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 12 4.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 8 1.6
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1

Passages (2 of 98)

passage   count
1 word list | read 2
3 word list | read 1