13936. ἀσύμφωνος

not agreeing in sound
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1270.1

Editions by Text Group (62)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Ebrietate 3 2.6
De Confusione Linguarum 2 2.0
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Josepho 2 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
New Testament
Acts 1 0.5
Galen
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Plato
Statesman 1 0.5
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
De parasito sive artem esse parasiticam 1 1.5
Aristoxenus
Harmonics 1 0.7
Aesop
Fabulae 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 5 1.4
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 5 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 5 0.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (1 of 108)

passage   count
28 word list | read 1