13661. ἀστασίαστος

not disturbed by faction
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus500.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Philo Judaeus
De Abrahamo 2 1.5
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Plato
Philebus 1 0.5
Republic* 4 0.4
Lysias
Funeral Oration 1 2.3
Olympic Oration 1 23.0
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 2 0.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6
Polybius.
Histories* 3 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9

Passages (1 of 48)

remove

Lysias, Olympic Oration

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg033.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 1