13376. ἀσάλευτος

not agitated, tranquil
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus710.0

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
De Aeternitate Mundi 1 1.1
New Testament
Acts 1 0.5
Letter to the Hebrews 1 1.9
Old Testament
Exodus 1 0.4
Deuteronomium 1 0.4
Polybius.
Histories* 1 0.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Origen
De oratione 1 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 5 0.5
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (1 of 63)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3 word list | read 1