12733. Ἀρμενία

Armenia
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus2100.1

Editions by Text Group (48)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 11 4.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 5 1.1
Xenophon
Cyropaedia 3 0.4
Anabasis* 7 1.1
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
Lucian of Samosata
De morte Peregrini 1 2.3
Arrian
Anabasis 3 0.4
Acies Contra Alanos 2 16.4
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Old Testament
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 4 2.8
Civil Wars 3 0.2
Mithridatic Wars 14 5.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Onomasticon 5 4.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 9 0.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 6 1.9
Libanius
Epistulae 1-1544 7 0.6
Oratio 62 1 1.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 7 1.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 34 1.0
Annals of Rome 8 0.9
Argumenta 3 1.3
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 9 1.3
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 7 0.7
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (1 of 180)

remove

Eusebius, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg002.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
6.46.2 word list | read 1