12526. ἄρθρον

a joint
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus1,8710.9

Editions by Text Group (170)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Bacchae* 2 2.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Oedipus Tyrannus* 3 2.9
Philoctetes 2 2.0
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Philo Judaeus
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 2 1.7
De temperamentis 2 0.7
De temperamentis 1 0.4
De anatomicis administrationibus 29 3.7
De ossibus ad tirones 5 7.2
De usu partium corporis humani I-XI 168 8.6
De motu musculorum 18 12.2
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De semine 1 0.5
An in arteriis sanguis contineatur 1 2.1
De placitis Hippocratis et Platonis 12 1.2
De rebus boni malique suci 1 1.0
De morborum differentiis 1 1.5
De causis morborum 3 5.0
De symptomatum causis 2 0.7
De differentiis febrium 1 0.5
De difficultate respirationis 5 1.6
De locis affectis 13 1.9
De causis pulsuum 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De crisibus 2 0.6
De methodo medendi 8 0.5
Ad Glauconem de methodo medendi 2 0.9
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 14 1.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 14 1.1
De compositione medicamentorum per genera 18 1.9
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De natura hominis 5 2.0
In Hippocratis De victu acutorum 9 1.3
In Hippocratis Epidemiarum I 43 2.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 41 4.2
In Hippocratis De articulis 250 39.9
In Hippocratis Prognosticum 7 1.6
In Hippocratis De fracturis 53 12.5
In Hippocratis De officina medici 31 7.4
De musculorum dissectione ad tirones 20 13.6
Plato
Phaedrus 1 0.6
Definitiones 1 5.5
Lucian of Samosata
Eunuchus 2 14.9
Apollonius, Dyscolus
De constructione 414 94.8
Aristotle
Historia animalium 7 0.8
Ars Poetica* 2 1.9
Ars Poetica 2 1.9
pseudo-Galen
De fasciis 2 2.6
Introductio seu medicus 17 9.4
Polybius.
Histories* 2 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 7 2.4
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Hippocrates
De aere, aquis, locis 2 2.6
Prognosticon 2 3.7
De diaeta in morbis acutis 2 3.1
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Epidemiarum 20 4.8
De capitis vulneribus 1 1.9
De officina medici 1 4.4
De fracturis 29 24.6
De articulis 127 56.6
Vectiarius 22 42.2
Aphorismi 8 10.7
De humoribus 5 21.8
Prorrheticon I 12 12.2
Coa praesagia 8 6.9
De arte 2 7.3
De flatibus 1 3.5
De liquidorum usu 3 20.8
De natura pueri 1 1.4
De affectionibus 5 6.7
De locis in homine 25 29.9
De ulceribus 4 11.3
De haemorrhoidibus 2 21.2
De affectionibus interioribus 11 6.9
De muliebribus 8 1.7
De superfoetatione 1 3.0
De exsectione foetus 1 21.3
De glandulis 4 22.5
De carnibus 3 8.7
De crisibus 1 5.0
De diebus criticis 3 23.3
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 3 0.9
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Zetemata codicis Vaticani 2 2.0
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 1.2
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Homiliae In Lucam 4 2.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 1 2 0.9
Oratio 3 1 5.1
Oratio 32 1 4.0
Oratio 34 2 7.9
Oratio 54 1 1.6
Oratio 61 1 6.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 3 1.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 11 0.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 15 0.9
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 24 2.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 2 0.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 3 1.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 43 4.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 6 1.7
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 10 1.3
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 3 0.8
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 3 0.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 3 0.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 7 0.4
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 11 1.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 11 0.7
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 10 3.6

Passages (12 of 851)

passage   count
2.7 word list | read 1
2.10 word list | read 1
2.22 word list | read 1
3.2 word list | read 3
5.2 word list | read 3
5.3b word list | read 1
6.4 word list | read 1
6.14 word list | read 1
6.15 word list | read 1
7.6 word list | read 3
7.8 word list | read 1
7.10 word list | read 1