12247. Ἀράβιος

Arabian
logeion_003
 countfreq. per 10K
core470.3
corpus1360.1

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 4 1.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Xenophon
Cyropaedia 10 1.2
Anabasis* 1 0.2
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
Arrian
Anabasis 4 0.5
Indica 7 5.2
Cynegeticus 1 1.6
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Isaias 1 0.3
Apollodorus
Library 2 0.7
Appianus of Alexandria
Civil Wars 4 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Onomasticon 1 0.8
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Origen
Contra Celsum 8 0.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Libanius
Epistulae 1-1544 4 0.3
Oratio 1 1 0.4
Oratio 28 1 4.5
Oratio 31 1 2.6
Declamatio 26 1 2.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Herodotus
The Histories* 46 2.4

Passages (1 of 121)

remove

Eusebius, Vita Constantini

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg020.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.7.1 word list | read 1