12179. ἁπτός

subject to the sense of touch
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus4840.2

Editions by Text Group (52)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De elementis ex Hippocrate 3 2.2
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 2 0.6
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 4 0.4
De symptomatum differentiis 1 1.5
De locis affectis 4 0.6
De differentiis pulsuum 4 0.9
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
De methodo medendi 1 0.1
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De temperamentis 1 0.4
Plato
Sophist 1 0.6
Republic* 1 0.1
Aristotle
De anima 23 10.7
De anima 18 8.1
De partibus animalium 1 0.3
De sensu et sensibilibus 2 2.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 10 38.7
Aesop
Fabulae 1 0.2
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 23 4.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 13 1.5
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 42 7.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 25 1 2.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 25 0.9
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 14 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 70 5.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 17 1.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 122 5.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 8 0.3
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 4 0.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 32 4.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 3 0.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 3 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1

Passages (8 of 100)

remove

Aristotle, De anima

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg002.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.3 word list | read 1
2.8 word list | read 1
2.10 word list | read 2
2.11 word list | read 8
2.12 word list | read 2
3.1 word list | read 1
3.12 word list | read 3
3.13 word list | read 5