1161. ἀδόκιμος

not standing the test, spurious
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus1320.1

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
Panathenaicus 1 0.6
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 3 6.3
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 1 1.9
Xenophon
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De bono habitu 1 11.9
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De antidotis 1 0.4
Institutio logica 2 2.2
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Aesop
Fabulae 2 0.5
Old Testament
Isaias 3 0.8
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 9 0.6
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 2 0.3
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 5 1.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 11 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 11 3.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (1 of 104)

remove

Galen, De bono habitu

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg025.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1 word list | read 1