10892. ἀπολήγω

to leave off, desist from
logeion_003
 countfreq. per 10K
core160.1
corpus510.0

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Galen
De semine 1 0.5
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 1 1.1
Arrian
Tactica 1 1.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
Epidemiarum 2 0.5
De morbis I 1 0.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 2 0.4
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 2 9.5
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Homer
Iliad* 9 0.7
Odyssey* 3 0.3
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (1 of 48)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 1