10185. ἀπό

from, away from. c. gen.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2,99722.1
corpus64,48330.1

Editions by Text Group (811)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 36 56.3
De spiritu 24 67.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 29 12.4
Hegemonius
Acta Archelai 17 71.2
Euripides
Heracles 15 17.2
Bacchae* 11 13.2
Heracles* 15 17.2
Plutarch
Theseus 19 24.6
unknown 37 40.8
unknown 3 25.4
unknown 21 21.7
unknown 37 48.6
Comparison of Lycurgus and Numa 2 12.3
Solon 19 21.2
Publicola 16 27.2
unknown 31 37.5
unknown 34 30.6
Fabius Maximus 31 39.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 18 17.1
unknown 12 12.5
unknown 22 23.6
unknown 34 34.0
unknown 3 60.4
unknown 18 18.6
unknown 54 26.7
Pericles* 22 21.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 505 20.5
Deipnosophistae 506 20.2
Isocrates
Against Euthynus 2 16.8
Against Callimachus 1 2.6
On the team of horses 1 3.3
Trapeziticus 3 8.4
Aegineticus 1 3.2
Busiris 1 3.4
Plataicus 5 14.6
To Nicocles 2 6.2
Evagoras 5 10.3
Archidamus 3 4.6
On the Peace 5 5.9
Areopagiticus 2 4.1
Antidosis 14 7.4
To Philip 9 9.6
Panathenaicus 13 7.7
Helen* 2 5.1
Panegyricus* 8 7.0
Sophocles
Trachiniae 17 21.2
Electra 16 16.4
Philoctetes 18 18.3
Tracking Satyrs 3 12.8
Ajax* 17 19.5
Antigone* 9 11.1
Oedipus at Colonus* 22 18.8
Oedipus Tyrannus* 25 24.2
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 2 117.0
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 25 To the Muses and Apollo 1 714.3
Hymn 32 To Selene 1 312.5
Hymn 2 to Demeter* 11 29.5
unknown
unknown 3 13.6
unknown 1 3.8
Herodian
Ab excessu divi Marci 59 12.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 50 37.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 108 33.8
De Cherubim 20 26.6
De Sacrificiis Abelis Et Caini 35 37.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 37 32.9
De Posteritate Caini 39 36.0
De Gigantibus 5 15.4
Quod Deus Sit Immutabilis 21 23.3
De Agricultura 17 19.1
De Plantatione 24 26.8
De Ebrietate 35 30.8
De Sobrietate 10 29.0
De Confusione Linguarum 29 29.2
De Migratione Abrahami 32 26.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 59 38.0
De Congressu Eruditionis Gratia 35 40.0
De Fuga Et Inventione 26 24.2
De Mutatione Nominum 49 38.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 79 31.3
De Abrahamo 40 30.1
De Josepho 17 13.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 106 34.1
De Decalogo 17 20.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 181 32.0
De Virtutibus 28 23.3
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 19 21.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 23 30.6
De Vita Contemplativa 9 19.9
De Aeternitate Mundi 30 33.2
In Flaccum 28 31.7
Legatio Ad Gaium 48 27.7
Aristophanes
Lysistrata 17 19.3
Ecclesiazusae 6 7.1
Birds* 20 17.0
Clouds* 15 14.1
Frogs* 14 14.0
Hesiod
Sheild of Heracles 4 53.1
Theogony* 26 33.6
Works and Days* 6 44.1
Antiphon
On the murder of Herodes 7 10.2
New Testament
Gospel according to Matthew 115 58.9
Mark 1 9.8
Mark 48 39.9
Gospel of Luke 126 60.5
Acts 115 59.2
Epistle to the Romans 25 32.8
1 Corinthians 9 12.4
Second Corinthians 17 35.5
Epistle to the Galatians 8 33.2
Ephesians 4 15.5
Letter to the Philippians 4 22.8
Letter to the Colossians 9 53.3
First Letter to the Thessalonians 9 56.8
Second Letter to the Thessalonians 9 98.0
First Timothy 3 17.7
Second Timothy 7 53.0
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 1 28.0
Letter to the Hebrews 22 42.2
James 6 32.6
First Epistle of Peter 5 28.2
Second Epistle of Peter 3 25.8
First John 19 81.8
Second Epistle of John 2 79.7
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 36 34.4
Gospel according to John* 42 24.9
Xenophon
Hellenica 176 24.9
Memorabilia 50 12.9
Economics 37 19.0
Symposium 9 8.7
Cyropaedia 125 14.6
Hiero 15 23.4
Constitution of the Lacedaimonians 23 43.4
Ways and Means 21 51.0
On the Cavalry Commander 21 33.9
On the Art of Horsemanship 20 26.6
On Hunting 25 25.8
Agesilaus* 16 20.3
Anabasis* 111 18.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 13 25.7
Adhortatio ad artes addiscendas 14 27.8
De sectis ad eos qui introducuntur 20 31.9
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 9 7.5
Ars Medica 27 16.8
De elementis ex Hippocrate 16 11.5
De temperamentis 25 9.0
De naturalibus facultatibus 47 14.2
De anatomicis administrationibus 279 35.7
De ossibus ad tirones 23 33.1
De venarum arteriarumque dissectione 48 63.8
De nervorum dissectione 34 94.6
De instrumento odoratus 8 19.3
De uteri dissectione 16 48.7
De usu partium corporis humani I-XI 409 21.0
De motu musculorum 14 9.5
De victu attenuante 8 12.6
De victu attenuante 8 12.7
De utilitate respirationis 4 6.6
De semine 39 18.6
De foetuum formatione 16 20.4
An in arteriis sanguis contineatur 23 48.6
De optima corporis nostri constitutione 7 39.1
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 12 13.9
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 11 13.1
De atra bile 11 17.3
De usu pulsuum 7 15.6
De placitis Hippocratis et Platonis 274 28.3
De venereis 3 80.4
De venereis 2 50.6
De sanitate tuenda 90 13.4
De rebus boni malique suci 15 15.2
De ptisana 9 40.7
De dignotione ex insomniis 3 59.9
De morborum differentiis 2 3.0
De causis morborum 8 13.3
De symptomatum differentiis 10 15.0
De symptomatum causis 44 15.1
De differentiis febrium 34 16.4
De morborum temporibus 10 18.6
De totius morbi temporibus 6 16.5
De typis 6 39.7
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 9 16.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 19 20.7
De comate secundum Hippocratem 3 9.1
De tumoribus praeter naturam 4 9.6
De inaequali intemperie 6 19.2
De difficultate respirationis 46 14.3
De locis affectis 148 21.4
De pulsibus ad tirones 5 8.5
De differentiis pulsuum 93 21.4
De dignoscendis pulsibus 42 13.3
De causis pulsuum 33 10.4
De praesagitione ex pulsibus 54 15.0
Synopsis librorum suorum de pulsibus 22 14.2
De crisibus 40 11.7
De diebus decretoriis 48 17.6
De methodo medendi 370 23.5
Ad Glauconem de methodo medendi 35 15.5
De venae sectione adversus Erasistratum 8 13.3
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 11 12.0
De curandi ratione per venae sectionem 20 19.8
De purgantium medicamentorum facultate 3 10.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 15.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 2 14.5
Pro puero epileptico consilium 4 12.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 183 14.0
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 188 14.8
De compositione medicamentorum per genera 131 13.8
De antidotis 52 21.4
De theriaca ad Pisonem 28 22.0
Institutio logica 13 14.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
De praenotione ad Epigenem 14 12.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 2 14.3
In Hippocratis De natura hominis 96 38.7
In Hippocratis De victu acutorum 112 16.5
In Hippocratis Epidemiarum I 343 21.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 136 14.0
Adversus Lycum 9 11.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 5 6.6
In Hippocratis De articulis 155 24.8
In Hippocratis De fracturis 78 18.5
In Hippocratis De officina medici 87 20.8
De musculorum dissectione ad tirones 78 53.1
De consuetudinibus 9 22.3
De experientia medica 3 28.9
De optima doctrina 3 16.1
De temperamentis 27 9.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 13 20.3
De plenitudine 16 14.3
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 102 23.4
Plato
Phaedo 20 8.5
Cratylus 40 20.1
Theaetetus 19 7.7
Sophist 22 12.5
Statesman 26 14.1
Parmenides 2 1.2
Philebus 8 4.1
Phaedrus 20 11.0
Alcibiades 1 7 6.1
Alcibiades 2 6 13.2
Hipparchus 14 57.2
Lovers 4 15.4
Theages 3 7.9
Charmides 7 7.8
Laches 3 3.6
Lysis 3 4.0
Definitiones 9 49.4
Apology* 4 4.6
Crito* 1 2.2
Euthyphro* 4 7.1
Republic* 92 9.6
Symposium* 21 11.2
Lucian of Samosata
Cataplus 10 25.0
Juppiter confutatus 4 17.3
Juppiter tragoedus 10 15.2
Gallus 8 14.1
Prometheus 4 16.7
Prometheus 4 16.4
Icaromenippus 8 15.2
Timon 2 3.3
Charon sive contemplantes 20 45.9
Vitarum auctio 2 5.5
Revivescentes sive piscator 10 15.2
Bis accusatus sive tribunalia 9 15.2
De sacrificiis 2 11.0
De sacrificiis 2 10.9
Adversus indoctum et libros multos ementem 5 12.9
Somnium sive vita Luciani 3 16.5
De parasito sive artem esse parasiticam 7 10.4
Philopseudes sive incredulus 6 9.6
Dearum judicium 2 9.5
De mercede conductis potentium familiaribus 6 8.4
De morte Peregrini 11 25.4
Fugitivi 9 27.9
Toxaris vel amicitia 27 28.1
De saltatione 9 12.8
Lexiphanes 8 30.6
Eunuchus 3 22.3
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 3 7.5
Deorum concilium 1 5.4
Tyrannicida 3 10.2
Abdicatus 5 10.3
Dialogi Marini 15 36.0
Arrian
Anabasis 270 33.8
Indica 80 58.9
Cynegeticus 38 62.1
Periplus Ponti Euxini 103 241.8
Tactica 31 34.0
Acies Contra Alanos 13 106.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 134 30.7
Aeschylus
Suppliant Maidens 8 16.8
Suppliant Maidens 15 27.7
Persians 9 15.9
Prometheus Bound 2 3.5
Prometheus Bound 7 11.5
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 11 13.8
Agamemnon 20 22.8
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 7 13.7
Persians* 4 7.9
Aristotle
Analytica priora 47 7.5
Analytica priora 51 8.0
De anima 17 7.9
De anima 16 7.2
Res Publica Atheniensium 32 20.6
Res Publica Atheniensium 8 80.2
Categoriae 36 33.5
De divinatione per somnum 7 58.4
Historia animalium 249 27.3
De insomniis 17 69.1
De interpretatione 10 15.3
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
De longitudine et brevitate vitae 1 5.5
Magna Moralia 38 15.3
De memoria et reminiscentia 15 57.1
Meteorologica 140 41.3
De partibus animalium 75 19.8
Physica 115 19.4
Ars Poetica 30 27.9
De respiratione 1 1.6
De sophisticis elenchis 7 4.8
De sensu et sensibilibus 6 7.5
De somno et vigilia 6 20.0
Topica 63 13.8
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Physica (textus alter) 5 20.8
Ars Poetica* 30 27.9
Aristoxenus
Harmonics 75 51.5
Agathemerus
Geographiae informatio 59 329.8
Theophrastus
Characters 23 33.2
Aesop
Fabulae 62 14.5
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 228 87.3
Problemata arithmetica 13 93.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,240 70.0
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 181 49.4
Pausanias
Description of Greece 968 43.1
Old Testament
Genesis 179 55.9
Exodus 144 59.4
Leviticus 231 121.1
Numbers 200 82.4
Deuteronomium 147 64.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 191 138.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 150 97.1
Ruth 5 24.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 88 44.9
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 82 47.9
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 61 30.8
unknown 191 96.8
Isaias 297 75.6
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 86 46.9
pseudo-Galen
De fasciis 81 104.7
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 36 33.3
Introductio seu medicus 90 49.5
De remediis parabilibus 85 27.6
De theriaca ad Pamphilianum 6 30.1
De optima secta ad Thrasybulum 118 65.9
Lysias
Funeral Oration 1 2.3
Against Simon: Defense 1 4.3
Against Andocides 2 7.1
On the Olive Stump 1 4.6
Against Theomnestus 1 2 12.3
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Eratosthenes 1 1.9
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 2 16.5
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 3 20.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 3 9.0
For Polystratus 1 4.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 2 14.3
Against Ergocles 1 10.3
Against Philon, On his Scrutiny 7 35.5
Against Diogeiton 1 5.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 3 5.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 210 39.7
Adversus Mathematicos 605 54.5
Apollodorus
Library 74 26.6
Epitome 18 22.1
Appianus of Alexandria
Kings 5 63.3
Italy 3 26.4
Samnite History 4 11.2
Gallic History 7 33.4
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Wars in Spain 46 27.9
Hannibalic War 31 30.8
Punic Wars 79 29.8
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 11 28.8
Illyrian Wars 12 24.2
Syrian Wars 42 29.3
Civil Wars 309 25.3
Mithridatic Wars 74 29.6
Artemidorus
Onirocriticon 189 29.0
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 26 7.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 38 16.5
Paedagogus 91 16.0
Stromata Books 7-8 72 24.9
Eclogae propheticae 14 27.8
Quis dives salvetur 21 22.3
Excerpta ex Theodoto 39 51.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 163 56.9
De Fasciis 12 62.4
Vita Hippocratis 4 80.6
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 7 28.0
Encomium of Helen* 2 14.3
Alcidamas
Peri Sophiston 4 18.1
Odysseus 8 20.4
Dio Chrysostom
Orationes 277 14.9
Babrius
Fabulae Aesopeae 13 11.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 100 13.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 187 30.2
Excerpta Polyaeni 45 27.7
Hippocrates
De prisca medicina 32 56.2
De aere, aquis, locis 47 61.0
Prognosticon 16 29.6
De diaeta in morbis acutis 11 17.1
De diaeta acutorum (spurium) 18 32.1
Epidemiarum 227 54.5
De capitis vulneribus 17 32.8
De fracturis 42 35.7
De articulis 76 33.9
Vectiarius 14 26.9
Aphorismi 21 28.2
De humoribus 9 39.2
Prorrheticon I 28 28.5
Coa praesagia 40 34.5
De arte 1 3.6
De natura hominis 41 103.5
De salubri diaeta 7 48.4
De flatibus 9 31.2
De liquidorum usu 5 34.7
De morbis I 260 74.0
De genitura 29 145.4
De natura pueri 95 128.4
De affectionibus 50 66.6
De locis in homine 56 67.0
De morbo sacro 24 48.9
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 2 12.4
De diaeta 173 87.4
De affectionibus interioribus 114 71.2
De natura muliebri 24 20.9
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 150 31.4
De virginum morbis 2 44.7
De superfoetatione 21 63.8
De anatomia 6 267.9
De glandulis 13 73.0
De carnibus 21 61.1
De corde 1 9.9
De alimento 2 14.7
De visu 3 38.8
De natura ossium 57 177.8
De medico 7 44.8
De habitu decenti 4 27.7
De crisibus 5 24.8
De diebus criticis 13 101.1
Epistulae, Decretum, Orationes 17 14.8
De officina medici 9 39.4
De ulceribus 13 36.8
Praeceptiones 1 7.4
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 41 20.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 116 66.5
Justin Martyr
Apology 64 43.9
Apologia secunda 9 27.4
Apologia secunda 9 27.4
Dialogue with Trypho 403 75.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 93 12.3
unknown
unknown 187 30.1
unknown 45 27.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 43 25.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 568 15.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 127 7.8
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 614 32.1
In Librum De Sensu Commentarium 265 49.9
Problems and Solutions 3 7.9
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 125 16.5
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 656 75.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 4 24.6
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 2 246.9
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 42 36.4
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 42 36.5
De Resurrectione 12 13.3
De Resurrectione 12 13.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 83 82.0
De Sphaera Quae Movetur 12 29.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 18 26.0
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 10 47.3
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 8 28.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 58 58.8
Epistula II ad Corinthios 7 22.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 16 72.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 114 29.0
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 126 45.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 2 10.9
Ad Magnesios (epist. 2) 3 27.8
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Romanos (epist. 4) 6 57.7
Ad Philadelphios (epist. 5) 5 48.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Ad Polycarpum (epist. 7) 3 38.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 130 60.8
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 49 77.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 8 29.5
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 5 14.0
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 77 29.1
Fragmenta 3 48.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 79 34.0
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 35 49.2
The Testament of Abraham Recension B 10 30.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 245 64.5
Theophilus
Ad Autolycum 113 52.1
Ad Autolycum 112 51.8
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 13 11.0
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 1 66.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 40 39.6
Euclid
Elements 2,439 148.0
Data 174 87.9
Data (demonstrationes alterae) 89 210.1
Plotinus
Enneades 211 9.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 63 21.2
In Aristotelis Physica Paraphrasis 131 15.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 66 11.6
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 79 52.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 46 6.1
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 3 204.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 661 28.4
Historia Ecclesiastica 334 33.9
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 28 36.1
Demonstratio Evangelica 709 44.3
De Ecclesiastica Theologia 30 18.7
De Theophania (Fragmenta) 24 29.2
Onomasticon 229 181.9
Vita Constantini 33 8.7
Oration of Constantine 17 15.0
De Laudibus Constantini 17 8.8
Historia Ecclesiastica 345 34.8
Epiphanius
Ancoratus 227 56.6
Panarion (Adversus Haereses) 1,413 73.9
Anacephalaeosis [Sp.] 48 160.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 14 9.0
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 2 9.6
De Theologia (Orat. 28) 10 13.5
De Filio (Orat. 29) 12 24.3
De Filio (Orat. 30) 7 13.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 10 16.1
Iamblichus
Protrepticus 144 52.4
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 106 32.1
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 240 49.0
Zetemata codicis Vaticani 62 60.9
Isagoge Sive Quinque Voces 16 26.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 75 30.4
Marcellus
Fragmenta 34 29.5
Origen
Contra Celsum 1,044 62.6
Commentarii In Evangelium Joannis 771 47.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 85 36.6
Exhortatio ad martyrium 85 68.0
De oratione 154 53.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 195 76.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 33 40.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 35 33.1
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 19 50.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 11 52.2
Homiliae In Lucam 78 45.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 50 36.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 225 71.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 194 86.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 503 55.0
Epistula ad Africanum 21 44.5
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 7 92.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 19 41.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 185 16.5
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 52 16.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 397 55.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 414 59.5
Libanius
Epistulae 1-1544 245 19.7
Oratio 1 59 26.0
Oratio 3 1 5.1
Oratio 4 4 16.8
Oratio 5 10 35.6
Oratio 6 3 28.4
Oratio 7 4 76.5
Oratio 8 1 13.6
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 3 13.5
Oratio 11 42 27.0
Oratio 26 1 3.5
Oratio 27 7 18.9
Oratio 28 4 18.2
Oratio 29 9 29.3
Oratio 30 15 28.8
Oratio 31 7 18.4
Oratio 32 3 11.9
Oratio 33 12 30.1
Oratio 34 3 11.8
Oratio 35 7 26.5
Oratio 36 3 20.8
Oratio 38 4 19.7
Oratio 39 5 24.8
Oratio 40 4 16.0
Oratio 41 9 50.0
Oratio 42 10 20.8
Oratio 43 6 28.2
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 7 21.6
Oratio 46 18 45.2
Oratio 47 6 17.4
Oratio 48 9 25.0
Oratio 49 9 29.5
Oratio 50 5 16.8
Oratio 51 11 38.3
Oratio 52 5 10.8
Oratio 53 6 22.1
Oratio 54 7 11.5
Oratio 55 11 37.3
Oratio 56 5 22.2
Oratio 57 9 21.2
Oratio 59 26 19.4
Oratio 60 2 24.3
Oratio 61 2 12.6
Oratio 62 13 23.9
Oratio 63 7 20.2
Oratio 64 22 20.5
Declamatio 1 32 21.0
Declamatio 2 3 10.0
Declamatio 3 10 39.9
Declamatio 4 12 16.5
Declamatio 5 13 16.5
Declamatio 6 4 7.1
Declamatio 7 5 25.5
Declamatio 8 3 11.7
Declamatio 9 7 17.4
Declamatio 10 6 15.9
Declamatio 11 7 24.6
Declamatio 12 13 31.0
Declamatio 13 8 14.2
Declamatio 14 8 25.7
Declamatio 16 4 5.9
Declamatio 17 16 24.2
Declamatio 18 7 27.1
Declamatio 19 6 16.6
Declamatio 21 4 12.8
Declamatio 22 6 18.1
Declamatio 23 13 15.8
Declamatio 24 2 8.2
Declamatio 25 1 2.7
Declamatio 26 8 21.2
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 28 2 11.7
Declamatio 29 5 21.2
Declamatio 30 7 13.3
Declamatio 31 18 42.0
Declamatio 32 3 6.8
Declamatio 33 6 14.9
Declamatio 34 25 20.6
Declamatio 35 5 16.9
Declamatio 37 1 3.3
Declamatio 38 12 31.6
Declamatio 39 5 14.6
Declamatio 40 14 19.7
Declamatio 41 6 14.9
Declamatio 42 14 30.0
Declamatio 44 13 22.2
Declamatio 46 5 14.5
Declamatio 47 4 9.0
Declamatio 48 10 18.8
Declamatio 49 5 7.5
Declamatio 50 2 5.3
Declamatio 51 2 18.5
Characteres Epistolici [Sp.] 2 8.5
Oratio 2 7 17.8
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 8 25.3
Declamatio 15 9 16.7
Declamatio 36 8 20.7
Declamatio 43 18 29.3
Declamatio 45 5 20.6
unknown
unknown 2 14.3
unknown 7 28.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 647 58.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 82 44.4
Anna Comnena
Alexias 352 25.2
Alexias 360 25.5
Alexias 360 25.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 64 12.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 84 16.7
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 102 35.8
De Libero Arbitrio 16 20.9
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 13 67.6
Fragmenta In Job (In Catenis) 5 31.0
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 111 46.2
Narrationes de Syntipa 28 23.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 274 8.0
Annals of Rome 82 8.8
Argumenta 24 10.2
Chronologia 11 147.3
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 77 69.6
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,102 40.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 637 36.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,592 35.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 373 26.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 232 33.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 110 6.6
unknown 296 20.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 296 20.6
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 118 21.8
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 53 4.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 457 18.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 509 16.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 571 58.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 82 23.4
In Aristotelis Categorias Commentarius 128 43.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 221 22.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 139 40.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 173 22.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 215 11.5
Olympiodorus
Prolegomena 201 32.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 639 56.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 100 28.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 248 42.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 331 42.5
Agathias Scholasticus
Historiae 20 3.4
Epigrammata 8 13.5
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 126 34.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 126 17.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 551 21.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 307 29.4
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 244 46.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 238 36.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 73 24.1
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 73 24.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 238 36.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 780 46.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 6 21.9
Zosimus
Historia Nova 108 17.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 120 17.8
Historia Ecclesiastica 130 19.9
Historia Religiosa 58 12.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 565 18.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 323 40.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 216 40.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 31 24.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 106 20.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 266 34.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 14 43.5
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 13 37.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 545 44.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 149 29.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 341 31.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 86 24.8
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 123 43.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 173 43.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 69 35.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 59 40.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 52 51.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 52 56.6
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 61 41.6
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 43 52.1
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 11 47.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 540 34.1
unknown 26 23.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 25 21.3
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 17 31.9
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 29.3
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 3 31.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 26 58.8
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 9 130.2
Commentarius In Apocalypsin 407 46.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 31 13.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 332 28.0
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 25 52.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 39 32.3
Polycarp
Epistula ad Philippenses 4 30.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 126 12.6
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 4 27.8