Certamen Homeri et Hesiodi, Certamen Homeri et Hesiodi

Word List

urn:cts:greekLit:tlg1252.tlg002.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

923 lemmas; 2,777 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Νέμειον sanctuary of Nemean Zeus 2 (7.2) (0.005) (0.01)
Ἄσκρη Ascra 2 (7.2) (0.004) (0.01)
στίχος a row 8 (28.8) (0.2) (0.04)
Ἡσίοδος Hesiod 24 (86.4) (0.232) (0.16)
ῥαψῳδέω to recite epic poems 2 (7.2) (0.011) (0.01)
Μέλης Meles 3 (10.8) (0.014) (0.02)
ἐπίγραμμα an inscription 3 (10.8) (0.155) (0.04)
Μαργίτης Margites 2 (7.2) (0.007) (0.03)
Καλλιόπη Calliope, the beautiful-voiced 2 (7.2) (0.021) (0.03)
Μίδας Midas 3 (10.8) (0.048) (0.07)
δαήμων knowing, experienced in 2 (7.2) (0.013) (0.06)
Δῖος of Zeus 3 (10.8) (0.277) (0.09)
Ὅμηρος Homer 34 (122.4) (1.178) (1.21)
ἴον the violet 3 (10.8) (0.34) (0.11)
διαπλέω to sail across 3 (10.8) (0.111) (0.15)
ἐπίσημος having a mark on 2 (7.2) (0.187) (0.1)
Λίνος Linos 2 (7.2) (0.115) (0.11)
κρεῖον a meat-tray, dresser 2 (7.2) (0.019) (0.12)
τριταῖος on the third day 2 (7.2) (0.274) (0.12)
Λοκρίς Locris 2 (7.2) (0.022) (0.12)
ποίημα anything made 3 (10.8) (0.315) (0.18)
Μέλητος Meletus 5 (18.0) (0.048) (0.32)
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 3 (10.8) (0.629) (0.2)
Ἰλιάς of Troy, the Troad territory; the Iliad 2 (7.2) (0.129) (0.14)
Ὀρφεύς Orpheus 2 (7.2) (0.128) (0.15)
ἐσχάρα the hearth, fire-place 2 (7.2) (0.104) (0.15)
Νέμειος Nemean 2 (7.2) (0.058) (0.16)
χαλκεύς a worker in copper, a smith 2 (7.2) (0.097) (0.17)
πλήθω to be or become full 2 (7.2) (0.049) (0.17)
Τροιζήν Troezen 2 (7.2) (0.054) (0.18)
τύμβος a sepulchral mound, cairn, barrow 3 (10.8) (0.055) (0.3)
κριτής a decider, judge, umpire 2 (7.2) (0.321) (0.2)
κόρυς a helmet, helm, casque 4 (14.4) (0.06) (0.41)
νάω to flow 2 (7.2) (0.612) (0.21)
μῆδος2 the genitals 2 (7.2) (0.023) (0.21)
ἐπιχθόνιος upon the earth, earthly 2 (7.2) (0.033) (0.22)
ἰός an arrow 5 (18.0) (0.939) (0.56)
Χαλκίς Chalcis 2 (7.2) (0.064) (0.26)
μῆδος counsels, plans, arts, schemes 2 (7.2) (0.032) (0.27)
ἐέ exclamation of pain or grief 3 (10.8) (0.993) (0.4)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 36 (129.6) (63.859) (4.86)
πανήγυρις a general, festive assembly 2 (7.2) (0.209) (0.27)
κρέας flesh, meat, a piece of meat 6 (21.6) (0.542) (0.82)
ἔχθιστος most hated, most hateful 2 (7.2) (0.061) (0.3)
ὕμνος a hymn, festive song 3 (10.8) (0.392) (0.49)
νίκη victory 6 (21.6) (1.082) (1.06)
δειπνέω to make a meal 2 (7.2) (0.284) (0.35)
Μοῦσα the Muse 5 (18.0) (0.431) (0.89)
ἄριστον the morning meal, breakfast 2 (7.2) (0.284) (0.36)
μαντεῖον an oracle 2 (7.2) (0.094) (0.41)
ἀγός a leader, chief 2 (7.2) (0.069) (0.41)
δεῖπνον the principal meal 4 (14.4) (0.717) (0.83)
χρησμός the answer of an oracle, oracular response, oracle 2 (7.2) (0.381) (0.43)
σοφία skill 4 (14.4) (1.979) (0.86)
γυμνός naked, unclad 3 (10.8) (0.564) (0.65)
ἀνατίθημι dedicate, refer 4 (14.4) (0.694) (0.88)
φυλάζω to divide into tribes 2 (7.2) (0.498) (0.44)
δέπας a beaker, goblet, chalice 2 (7.2) (0.085) (0.45)
στεφανόω to wreathe, to crown 2 (7.2) (0.339) (0.46)
σάκος a shield 3 (10.8) (0.057) (0.7)
ἄπορος without passage 2 (7.2) (0.428) (0.47)
ἔνιοι some 4 (14.4) (2.716) (0.95)
ἐκεῖθεν from that place, thence 3 (10.8) (1.247) (0.72)
Πυθία the Pythia, priestess of Pythian Apollo 2 (7.2) (0.099) (0.5)
τάφος a burial, funeral 3 (10.8) (0.506) (0.75)
θάπτω to bury, to honour with funeral rites 4 (14.4) (0.399) (1.01)
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 2 (7.2) (0.277) (0.51)
φέρτατος bravest, best 2 (7.2) (0.065) (0.51)
κλέος a rumour, report; fame, glory 3 (10.8) (0.184) (0.77)
πύθω to make rot, to rot 2 (7.2) (0.178) (0.52)
εἰκών a likeness, image, portrait 2 (7.2) (1.509) (0.52)
δωρεά a gift, present 2 (7.2) (0.563) (0.54)
θυσία burnt offering, sacrifice 3 (10.8) (1.141) (0.81)
ἐπιτέλλω to lay upon, enjoin, prescribe, ordain, command 2 (7.2) (0.084) (0.55)
ἀδελφή a sister 2 (7.2) (0.542) (0.56)
σής a moth 2 (7.2) (0.646) (0.56)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 3 (10.8) (1.028) (0.87)
κόρος one's fill, satiety, surfeit 2 (7.2) (0.236) (0.58)
ἀπαντάω to meet 3 (10.8) (0.895) (0.92)
κόρος2 young man 2 (7.2) (0.242) (0.63)
Ἄρτεμις Artemis 2 (7.2) (0.376) (0.63)
ὀστέον bone 2 (7.2) (2.084) (0.63)
Διομήδης Diomedes (Zeus-counselled) 2 (7.2) (0.12) (0.63)
ἀργύρεος silver, of silver 2 (7.2) (0.274) (0.63)
χάλκεος of copper 5 (18.0) (0.603) (1.59)
ποιητής one who makes, a maker 4 (14.4) (1.39) (1.28)
Εὔβοια Euboea 2 (7.2) (0.124) (0.66)
τράπεζα four-legged a table 2 (7.2) (0.588) (0.68)
περάω to drive right through; pass, penetrate 2 (7.2) (0.238) (0.68)
θεῖος of/from the gods, divine 5 (18.0) (4.128) (1.77)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 2 (7.2) (1.14) (0.72)
Δίον Dion 2 (7.2) (0.503) (0.72)
ὅμηρος a pledge for the maintenance of unity, a surety, a hostage 2 (7.2) (0.188) (0.73)
ἐλάχιστος the smallest, least 2 (7.2) (0.969) (0.73)
πεντήκοντα fifty 4 (14.4) (0.473) (1.48)
ἑορτή a feast 2 (7.2) (0.773) (0.75)
Δελφοί Delphi; Delphians 3 (10.8) (0.332) (1.14)
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 2 (7.2) (0.65) (0.77)
μέτρον that by which anything is measured 2 (7.2) (1.22) (0.77)
ἀείδω to sing 3 (10.8) (0.923) (1.22)
ἧμαι to be seated, sit 3 (10.8) (0.161) (1.23)
ἄγε come! come on! well! 5 (18.0) (0.281) (2.07)
ἀοιδή song, a singing 2 (7.2) (0.28) (0.84)
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 2 (7.2) (0.536) (0.86)
αὖθι on the spot, here, there 2 (7.2) (0.069) (0.86)
ἔπος a word 13 (46.8) (1.082) (5.8)
πολίτης (fellow) citizen 4 (14.4) (1.041) (1.81)
θνητός liable to death, mortal 3 (10.8) (1.296) (1.37)
ἀπορία difficulty of passing 2 (7.2) (1.504) (0.92)
βροτός a mortal man 4 (14.4) (0.429) (1.9)
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 2 (7.2) (0.648) (0.97)
Ἀπόλλων Apollo 5 (18.0) (0.986) (2.42)
ἐνιαυτός year 2 (7.2) (0.848) (1.0)
φύω to bring forth, produce, put forth 5 (18.0) (3.181) (2.51)
εἶτα then, next 3 (10.8) (4.335) (1.52)
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 6 (21.6) (1.164) (3.1)
βρότος blood that has run from a wound, gore 3 (10.8) (0.343) (1.56)
Ἄργος Argos 3 (10.8) (0.281) (1.57)
φορέω to bear 2 (7.2) (0.303) (1.06)
οἴκαδε to one's home, home, homewards 2 (7.2) (0.313) (1.08)
κάθημαι to be seated 2 (7.2) (0.912) (1.11)
εἴδομαι are visible, appear 2 (7.2) (0.344) (1.11)
ἐκεῖ there, in that place 3 (10.8) (2.795) (1.68)
ἅρμα a chariot 2 (7.2) (0.52) (1.14)
βοή a loud cry, shout 3 (10.8) (0.664) (1.73)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 4 (14.4) (1.698) (2.37)
ἄναξ a lord, master 5 (18.0) (0.563) (2.99)
ἀναιρέω to take up; to destroy 2 (7.2) (3.379) (1.22)
ἔρομαι to ask, enquire 2 (7.2) (0.949) (1.25)
νύμφη a young wife, bride 2 (7.2) (0.408) (1.26)
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 5 (18.0) (0.942) (3.27)
ὀνομάζω to name 2 (7.2) (4.121) (1.33)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 3 (10.8) (1.674) (2.01)
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 3 (10.8) (1.045) (2.04)
ποιός of a certain nature, kind 3 (10.8) (3.169) (2.06)
Πύλαι Thermopylae 2 (7.2) (0.681) (1.47)
ἄπειμι be absent 2 (7.2) (1.064) (1.49)
μιμνήσκω to remind 3 (10.8) (1.852) (2.27)
ἀσπίς a round shield 2 (7.2) (0.481) (1.51)
ᾍδης Hades 2 (7.2) (0.568) (1.53)
ποῖος of what nature? of what sort? 3 (10.8) (2.531) (2.35)
πέλω to be, become; Hom. be in motion 2 (7.2) (0.253) (1.6)
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 3 (10.8) (1.252) (2.43)
ὦμος shoulder (with the upper arm) 2 (7.2) (0.563) (1.63)
μένος might, force, strength, prowess, courage 2 (7.2) (0.79) (1.64)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 2 (7.2) (2.906) (1.65)
ἐσθλός good 2 (7.2) (0.213) (1.71)
Ἀτρείδης son of Atreus 2 (7.2) (0.162) (1.72)
μήτηρ a mother 5 (18.0) (2.499) (4.41)
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 2 (7.2) (0.712) (1.78)
σῖτος corn, grain 2 (7.2) (0.721) (1.84)
Τηλέμαχος Telemachus 2 (7.2) (0.253) (1.84)
θυγάτηρ a daughter 3 (10.8) (1.586) (2.79)
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 3 (10.8) (0.902) (2.89)
ἀναχωρέω to go back 2 (7.2) (0.575) (1.94)
ἐνθάδε here, in this place, at this point 2 (7.2) (0.61) (1.95)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (7.2) (1.706) (1.96)
πόντος the sea 2 (7.2) (0.319) (2.0)
οὗ where 4 (14.4) (6.728) (4.01)
πύλη one wing of a pair of double gates 2 (7.2) (0.911) (2.03)
ἄριστος best 4 (14.4) (2.087) (4.08)
ἀμφί on both sides 5 (18.0) (1.179) (5.12)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 5 (18.0) (7.241) (5.17)
πεδίον a plain 3 (10.8) (0.696) (3.11)
ἕπομαι follow 4 (14.4) (4.068) (4.18)
πρό before 4 (14.4) (5.786) (4.33)
ἦμαρ day 2 (7.2) (0.303) (2.21)
σῶμα the body 3 (10.8) (16.622) (3.34)
ἱερόν sanctuary 2 (7.2) (1.348) (2.26)
χαλκοῦς a copper coin 2 (7.2) (0.971) (2.29)
φημί to say, to claim 27 (97.2) (36.921) (31.35)
παραγίγνομαι to come near, attend upon 3 (10.8) (1.332) (3.51)
θάλασσα the sea 6 (21.6) (3.075) (7.18)
γαῖα a land, country 3 (10.8) (0.502) (3.61)
ἵημι to set a going, put in motion 5 (18.0) (12.618) (6.1)
τίς who? which? 13 (46.8) (21.895) (15.87)
καθό in so far as, according as 2 (7.2) (1.993) (2.46)
ὕστερον the afterbirth 2 (7.2) (2.598) (2.47)
χρύσεος golden, of gold, decked 2 (7.2) (1.072) (2.49)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 10 (36.0) (26.948) (12.74)
πιστεύω to trust, trust to 2 (7.2) (3.079) (2.61)
νικάω to conquer, prevail, vanquish 3 (10.8) (2.089) (3.95)
φρήν the midriff; heart, mind 3 (10.8) (0.791) (3.96)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 2 (7.2) (1.651) (2.69)
θάνατος death 2 (7.2) (3.384) (2.71)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 2 (7.2) (2.518) (2.71)
θεά a goddess 2 (7.2) (0.712) (2.74)
ἀγαθός good 5 (18.0) (9.864) (6.93)
μακρός long 2 (7.2) (1.989) (2.83)
καλός beautiful 9 (32.4) (9.11) (12.96)
καλέω to call, summon 6 (21.6) (10.936) (8.66)
Ἀργεῖος of/from Argos, Argive 3 (10.8) (0.654) (4.33)
ἀθάνατος undying, immortal 2 (7.2) (1.155) (2.91)
ὁρμάω to set in motion, urge 3 (10.8) (1.424) (4.39)
προσαγορεύω to address, greet, accost 2 (7.2) (1.321) (2.94)
κοινός common, shared in common 3 (10.8) (6.539) (4.41)
πῦρ fire 2 (7.2) (4.894) (2.94)
εἶμι come, go 9 (32.4) (7.276) (13.3)
πατήρ a father 7 (25.2) (9.224) (10.48)
τοι let me tell you, surely, verily 6 (21.6) (2.299) (9.04)
ἀνά up, upon 4 (14.4) (4.693) (6.06)
υἱός a son 5 (18.0) (7.898) (7.64)
δόρυ tree, plank, spear 2 (7.2) (0.623) (3.05)
λύω to loose 2 (7.2) (2.411) (3.06)
αὖτε again 2 (7.2) (0.263) (3.2)
πάλιν back, backwards 4 (14.4) (10.367) (6.41)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 2 (7.2) (2.811) (3.25)
γένος race, stock, family 2 (7.2) (8.844) (3.31)
κελεύω to urge 4 (14.4) (3.175) (6.82)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 5 (18.0) (13.803) (8.53)
ἱκνέομαι to come 2 (7.2) (0.347) (3.42)
ἀνήρ a man 17 (61.2) (10.82) (29.69)
δείκνυμι to show 2 (7.2) (13.835) (3.57)
οἶκος a house, abode, dwelling 2 (7.2) (2.871) (3.58)
δημός fat 2 (7.2) (1.62) (3.58)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 2 (7.2) (4.744) (3.65)
ἀκούω to hear 5 (18.0) (6.886) (9.12)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 2 (7.2) (1.683) (3.67)
λέγω to pick; to say 31 (111.6) (90.021) (57.06)
τέλος the fulfilment 2 (7.2) (4.234) (3.89)
νῆσος an island 2 (7.2) (1.017) (3.96)
Ζεύς Zeus 6 (21.6) (4.739) (12.03)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 13 (46.8) (22.709) (26.08)
παῖς a child 6 (21.6) (5.845) (12.09)
Πέρσης a Persian; Perses (pr.n.) 3 (10.8) (1.545) (6.16)
βίος life 2 (7.2) (3.82) (4.12)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 4 (14.4) (5.82) (8.27)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 2 (7.2) (1.179) (4.14)
ὅδε this 11 (39.6) (10.255) (22.93)
μέσος middle, in the middle 2 (7.2) (6.769) (4.18)
βιός a bow 2 (7.2) (3.814) (4.22)
μηδείς (and not one); not one, no-one 3 (10.8) (8.165) (6.35)
οὕτως so, in this manner 7 (25.2) (28.875) (14.91)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 3 (10.8) (4.322) (6.41)
καθά according as, just as 2 (7.2) (5.439) (4.28)
σός your 6 (21.6) (6.214) (12.92)
βασιλεύς a king, chief 7 (25.2) (9.519) (15.15)
ποτε ever, sometime 4 (14.4) (7.502) (8.73)
αὖθις back, back again 2 (7.2) (2.732) (4.52)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 2 (7.2) (2.36) (4.52)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 2 (7.2) (1.282) (4.58)
εἶπον to speak, say 6 (21.6) (16.169) (13.73)
ἅπας quite all, the whole 3 (10.8) (10.904) (7.0)
ὅς who, that, which: relative pronoun 83 (298.9) (208.764) (194.16)
χρόνος time 4 (14.4) (11.109) (9.36)
ποταμός a river, stream 3 (10.8) (2.456) (7.1)
δέ but 148 (532.9) (249.629) (351.92)
ἵστημι to make to stand 3 (10.8) (4.072) (7.15)
ἵππος a horse, mare 3 (10.8) (3.33) (7.22)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 10 (36.0) (26.85) (24.12)
πόλεμος battle, fight, war 5 (18.0) (3.953) (12.13)
θεός god 8 (28.8) (26.466) (19.54)
γῆ earth 5 (18.0) (10.519) (12.21)
τις any one, any thing, some one, some thing; 32 (115.2) (97.86) (78.95)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 24 (86.4) (64.142) (59.77)
μηδέ but not 2 (7.2) (4.628) (5.04)
Ἕλλην Hellen; Greek 4 (14.4) (2.754) (10.09)
Ἀθήνη Athena 2 (7.2) (1.254) (5.09)
εἷς one 4 (14.4) (23.591) (10.36)
φαίνω to bring to light, make to appear 3 (10.8) (8.435) (8.04)
προαγορεύω to tell beforehand 2 (7.2) (3.068) (5.36)
πᾶς all, the whole 19 (68.4) (59.665) (51.63)
ἀτάρ but, yet 3 (10.8) (0.881) (8.18)
πλεῖστος most, largest 2 (7.2) (4.005) (5.45)
τροπός a twisted leathern thong 2 (7.2) (7.547) (5.48)
ἔρχομαι to come 6 (21.6) (6.984) (16.46)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 2 (7.2) (7.612) (5.49)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (7.2) (6.8) (5.5)
πρῶτος first 6 (21.6) (18.707) (16.57)
ἀπό from, away from. c. gen. 8 (28.8) (30.074) (22.12)
ἕκαστος every, every one, each, each one 4 (14.4) (12.667) (11.08)
ἄνθρωπος man, person, human 4 (14.4) (19.466) (11.67)
εἰμί to be 48 (172.8) (217.261) (145.55)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 7 (25.2) (24.797) (21.7)
ὥστε so that 3 (10.8) (10.717) (9.47)
ἅμα at once, at the same time 4 (14.4) (6.88) (12.75)
εἰς into, to c. acc. 25 (90.0) (66.909) (80.34)
ὅς2 [possessive pronoun] 12 (43.2) (47.672) (39.01)
ἐν in, among. c. dat. 27 (97.2) (118.207) (88.06)
Ἀχαιός Achaian 3 (10.8) (0.976) (9.89)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 38 (136.8) (173.647) (126.45)
οὖν so, then, therefore 7 (25.2) (34.84) (23.41)
τόπος a place 2 (7.2) (8.538) (6.72)
λαμβάνω to take, seize, receive 4 (14.4) (15.895) (13.47)
μάλα very, very much, exceedingly 2 (7.2) (2.014) (6.77)
διά through c. gen.; because of c. acc. 9 (32.4) (56.77) (30.67)
φέρω to bear 3 (10.8) (8.129) (10.35)
δίδωμι to give 4 (14.4) (11.657) (13.85)
πλείων more, larger 2 (7.2) (7.783) (7.12)
οὐδείς not one, nobody 1 (3.6) (19.346) (18.91) too few
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (3.6) (1.339) (1.29) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (3.6) (2.341) (4.29) too few
μεταφέρω to carry over, transfer 1 (3.6) (0.316) (0.06) too few
Αἰήτης Aeetes, son of Helius and Perse 1 (3.6) (0.068) (0.67) too few
ἀνέστιος without hearth and home, homeless 1 (3.6) (0.006) (0.01) too few
ψαύω to touch 1 (3.6) (0.234) (0.27) too few
μέθυ wine, mead 1 (3.6) (0.029) (0.19) too few
ἄροτος a corn-field 1 (3.6) (0.013) (0.05) too few
κορέννυμι to sate, satiate, satisfy 1 (3.6) (0.065) (0.24) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (3.6) (0.222) (0.46) too few
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 1 (3.6) (3.657) (4.98) too few
Δήλιος Delian 1 (3.6) (0.066) (0.31) too few
καίω to light, kindle 1 (3.6) (1.158) (1.18) too few
ἐρώτησις a questioning 1 (3.6) (0.253) (0.04) too few
ἥρως hero 1 (3.6) (0.431) (1.98) too few
τοιοῦτος such as this 1 (3.6) (20.677) (14.9) too few
Ἀθῆναι the city of Athens 1 (3.6) (0.914) (3.9) too few
βουλευτήριον a council-chamber, senate-house 1 (3.6) (0.107) (0.15) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (3.6) (0.754) (1.98) too few
οἴκοθεν from one's house, from home 1 (3.6) (0.171) (0.19) too few
Οἰνόη Oenoe 1 (3.6) (0.016) (0.07) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (3.6) (5.806) (1.8) too few
γονή produce, offspring 1 (3.6) (0.359) (0.16) too few
χρέος that which one needs must pay, an obligation, debt 1 (3.6) (0.181) (0.4) too few
Ὀδυσσεύς Odysseus 1 (3.6) (0.877) (5.59) too few
κυμαίνω to rise in waves 1 (3.6) (0.026) (0.07) too few
ὁμός one and the same, common, joint 1 (3.6) (0.054) (0.11) too few
φῦλον a race, tribe, class 1 (3.6) (0.146) (0.43) too few
Θόωσα a nymph, daughter of Phorcys, mother of Polyphemus 1 (3.6) (0.002) (0.01) too few
αὖ again, anew, afresh, once more 1 (3.6) (2.474) (4.78) too few
φιάλη a broad, flat vessel, a bowl 1 (3.6) (0.198) (0.29) too few
ἐγχείη a spear, lance 1 (3.6) (0.015) (0.19) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (3.6) (0.296) (0.32) too few
ἄναλκις without strength, impotent, feeble 1 (3.6) (0.023) (0.18) too few
σελήνη the moon 1 (3.6) (1.588) (0.3) too few
ἠδέ and 1 (3.6) (0.487) (4.77) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (3.6) (0.884) (1.29) too few
Καλλικλῆς Callicles 1 (3.6) (0.027) (0.01) too few
τόξον a bow 1 (3.6) (0.375) (1.44) too few
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 (3.6) (2.333) (3.87) too few
κεφαλή the head 1 (3.6) (3.925) (2.84) too few
πορεῖν have offered, given 1 (3.6) (0.21) (1.04) too few
περιπέλομαι to move round, be round about 1 (3.6) (0.007) (0.06) too few
πλήξιππος striking 1 (3.6) (0.006) (0.05) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (3.6) (0.581) (0.97) too few
ἄξιος worthy 1 (3.6) (3.181) (3.3) too few
Ἰοκάστη Iocasta 1 (3.6) (0.018) (0.07) too few
Τίρυνς Tiryns 1 (3.6) (0.017) (0.05) too few
Ἰθακήσιος Ithacan 1 (3.6) (0.013) (0.08) too few
ἀναζητέω to examine into, investigate 1 (3.6) (0.097) (0.07) too few
ἐπίγονος born besides 1 (3.6) (0.019) (0.02) too few
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 1 (3.6) (4.515) (5.86) too few
χαράσσω to make sharp 1 (3.6) (0.02) (0.04) too few
Τροία Troy 1 (3.6) (0.225) (0.94) too few
δόρπον the evening meal 1 (3.6) (0.037) (0.37) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (3.6) (0.845) (0.76) too few
τειχιόεις walled, high-walled 1 (3.6) (0.002) (0.01) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (3.6) (0.277) (0.42) too few
πενταετηρίς coming every fifth year 1 (3.6) (0.005) (0.03) too few
ἄγκος a bend 1 (3.6) (0.015) (0.07) too few
ἀμάω reap, mow down 1 (3.6) (0.293) (0.17) too few
ὁμόσε to one and the same place 1 (3.6) (0.085) (0.19) too few
θάλλω to bloom, abound, to be luxuriant 1 (3.6) (0.153) (0.26) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (3.6) (1.486) (1.76) too few
γνωρίζω to make known, point out, explain 1 (3.6) (1.012) (0.3) too few
ἔτης clansmen 1 (3.6) (0.231) (1.27) too few
μετέρχομαι to come 1 (3.6) (0.275) (0.37) too few
ποι somewhither 1 (3.6) (0.324) (0.52) too few
ἀεί always, for ever 1 (3.6) (7.241) (8.18) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (3.6) (1.452) (2.28) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (3.6) (6.305) (6.41) too few
στιχάομαι to march in rows 1 (3.6) (0.009) (0.09) too few
αἰγανέη a hunting-spear, javelin 1 (3.6) (0.007) (0.04) too few
μάλιστα most 1 (3.6) (6.673) (9.11) too few
Ἠϊόνες Eiones, name of a port 1 (3.6) (0.001) (0.01) too few
ὁδός a way, path, track, journey 1 (3.6) (2.814) (4.36) too few
εὔσελμος well-benched, with good banks of oars 1 (3.6) (0.015) (0.21) too few
ὀϊζυρός woeful, miserable 1 (3.6) (0.013) (0.14) too few
ἰοχέαιρα arrow-pourer, shooter of arrows 1 (3.6) (0.012) (0.12) too few
μοιχεύω to commit adultery with 1 (3.6) (0.171) (0.07) too few
μῆτις wisdom, counsel, cunning, craft 1 (3.6) (0.158) (0.61) too few
εὐημερία fineness of the day, good weather 1 (3.6) (0.054) (0.03) too few
πᾶσις acquisition, possession 1 (3.6) (0.266) (0.14) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (3.6) (0.903) (1.53) too few
κρείων a ruler, lord, master 1 (3.6) (0.057) (0.58) too few
συνακμάζω to bloom at the same time 1 (3.6) (0.007) (0.02) too few
ὄσσε the two eyes 1 (3.6) (0.066) (0.61) too few
δολίχαυλος with a long tube 1 (3.6) (0.002) (0.01) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (3.6) (3.66) (3.87) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 (3.6) (5.405) (7.32) too few
αἴθω to light up, kindle 1 (3.6) (0.065) (0.38) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (3.6) (1.962) (2.21) too few
αὐδάω to utter sounds, speak 1 (3.6) (0.094) (1.11) too few
πίνω to drink 1 (3.6) (2.254) (1.59) too few
ξένιος belonging to a friend and guest, hospitable 1 (3.6) (0.104) (0.47) too few
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 (3.6) (0.812) (0.83) too few
ἀμέρδω to deprive of, bereave of 1 (3.6) (0.011) (0.07) too few
ἔπειτα then, next 1 (3.6) (2.603) (7.5) too few
ἀφύσσω to draw 1 (3.6) (0.035) (0.19) too few
ἱππόκομος decked with horse-hair 1 (3.6) (0.014) (0.06) too few
εὑρίσκω to find 1 (3.6) (6.155) (4.65) too few
γεωργία tillage, agriculture, farming 1 (3.6) (0.126) (0.07) too few
διδάσκω to teach 1 (3.6) (3.329) (1.88) too few
Κόρινθος Corinth, (masc) Korinthos son of Zeus, founder of Corinth 1 (3.6) (0.268) (0.94) too few
ἑκών willing, of free will, readily 1 (3.6) (0.801) (1.21) too few
Ὀρχομένιος of Orchomenos 1 (3.6) (0.049) (0.15) too few
θυμός the soul 1 (3.6) (1.72) (7.41) too few
Ἄλτης king of the Leleges, father of Laothoe 1 (3.6) (0.002) (0.02) too few
Πελοπόννησος the Peloponnesus 1 (3.6) (0.555) (4.81) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (3.6) (4.795) (6.12) too few
νεύω to nod 1 (3.6) (0.178) (0.46) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (3.6) (1.343) (2.27) too few
τοτέ at times, now and then 1 (3.6) (6.167) (10.26) too few
λαός the people 1 (3.6) (2.428) (2.78) too few
ἡμέρα day 1 (3.6) (8.416) (8.56) too few
παρακαλέω to call to 1 (3.6) (1.069) (2.89) too few
Εὐρύπυλος Eurypylus 1 (3.6) (0.043) (0.2) too few
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 1 (3.6) (0.772) (0.53) too few
φονάω to be athirst for blood, to be murderous 1 (3.6) (0.052) (0.02) too few
ἀξιόω to think worthy of; to expect 1 (3.6) (2.976) (2.93) too few
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 1 (3.6) (0.78) (1.22) too few
ἔρος love, desire 1 (3.6) (0.082) (0.24) too few
ἀπόπροθι far away 1 (3.6) (0.007) (0.1) too few
ἀμφίβολος put round, encompassing 1 (3.6) (0.211) (0.04) too few
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 (3.6) (2.132) (1.65) too few
ἐπιτάφιος over a tomb 1 (3.6) (0.032) (0.0) too few
μετονομάζω to call by a new name 1 (3.6) (0.061) (0.04) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (3.6) (0.277) (0.37) too few
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 1 (3.6) (5.553) (4.46) too few
πηρός disabled in a limb, maimed 1 (3.6) (0.08) (0.05) too few
δαίνυμι to divide 1 (3.6) (0.072) (0.54) too few
ἔρις strife, quarrel, debate, contention 1 (3.6) (0.239) (0.72) too few
αὐχήν the neck, throat 1 (3.6) (0.335) (0.63) too few
καλύπτω to cover with 1 (3.6) (0.238) (0.91) too few
καμπύλος bent, crooked, curved 1 (3.6) (0.071) (0.11) too few
καταλείπω to leave behind 1 (3.6) (1.869) (2.45) too few
ἀκόλουθος following, attending on 1 (3.6) (0.882) (0.44) too few
ἐπιχώριος in or of the country, local, native 1 (3.6) (0.233) (0.61) too few
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 (3.6) (1.583) (2.13) too few
δικαιοσύνη righteousness, justice 1 (3.6) (1.642) (1.25) too few
ἄμητος a reaping, harvesting 1 (3.6) (0.034) (0.04) too few
εἶδον to see 1 (3.6) (4.063) (7.0) too few
εἰσοράω to look into, look upon, view, behold 1 (3.6) (0.175) (1.38) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (3.6) (0.675) (0.47) too few
Ἕκτωρ Hector 1 (3.6) (0.393) (3.48) too few
προσέρχομαι to come 1 (3.6) (0.91) (0.78) too few
ἄμυδις together, at the same time 1 (3.6) (0.022) (0.28) too few
προΐστημι set before 1 (3.6) (0.511) (1.22) too few
Ἀτλαγενής sprung from Atlas 1 (3.6) (0.001) (0.0) too few
Πολυκάστη Polycaste, daughter of Nestor 1 (3.6) (0.002) (0.01) too few
πότνια mistress, queen 1 (3.6) (0.076) (0.73) too few
ἡγεμονεύω to be or act as ἡγεμών, to go before, lead the way 1 (3.6) (0.074) (0.36) too few
ἄρον cuckoo-pint, Arum italicum 1 (3.6) (0.704) (5.73) too few
Μουσεῖον a temple of the Muses, seat 1 (3.6) (0.021) (0.02) too few
Ἀφροδίτη Aphrodite 1 (3.6) (0.644) (0.77) too few
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 1 (3.6) (0.36) (0.13) too few
Ἑλένη Helen 1 (3.6) (0.306) (0.84) too few
ἄλσος a glade 1 (3.6) (0.187) (0.44) too few
Χῖος Chian (inhabitant of Chios) 1 (3.6) (0.256) (0.9) too few
Γίγας the Giants 1 (3.6) (0.117) (0.1) too few
τρέχω to run 1 (3.6) (0.495) (0.49) too few
σπειράομαι to be coiled 1 (3.6) (0.088) (0.12) too few
συμβάλλω to throw together, dash together 1 (3.6) (0.862) (1.93) too few
φάλαγξ a line of battle, battle-array 1 (3.6) (0.484) (1.13) too few
Μαίων Maeon 1 (3.6) (0.012) (0.01) too few
ὁπότε when 1 (3.6) (1.361) (2.1) too few
νεκρός a dead body, corpse 1 (3.6) (1.591) (2.21) too few
νόμος usage, custom, law, ordinance 1 (3.6) (5.63) (4.23) too few
πολυλήϊος with many cornfields 1 (3.6) (0.004) (0.04) too few
Νέστωρ Nestor 1 (3.6) (0.194) (0.93) too few
ὕδωρ water 1 (3.6) (7.043) (3.14) too few
φθείρ a louse 1 (3.6) (0.021) (0.01) too few
ἐνίοτε sometimes 1 (3.6) (1.212) (0.31) too few
ἠώς the morning red, daybreak, dawn 1 (3.6) (0.679) (2.1) too few
τριακόσιοι three hundred 1 (3.6) (0.355) (1.49) too few
γονεύς a begetter, father 1 (3.6) (0.464) (0.41) too few
κατασπάω to draw, pull down 1 (3.6) (0.101) (0.08) too few
τίκτω to bring into the world 1 (3.6) (1.368) (2.76) too few
Νεστόρεος of Nestor 1 (3.6) (0.002) (0.02) too few
Μεθώνη Methone 1 (3.6) (0.006) (0.04) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (3.6) (0.99) (1.38) too few
φάλος horn of a helmet 1 (3.6) (0.008) (0.06) too few
μέλας black, swart 1 (3.6) (2.124) (1.87) too few
Αἴας Ajax 1 (3.6) (0.378) (2.05) too few
δόμος a house; a course of stone 1 (3.6) (0.366) (2.61) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (3.6) (2.978) (3.52) too few
αἴ2 ha! 1 (3.6) (0.258) (0.26) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (3.6) (0.934) (0.61) too few
περιίστημι to place round 1 (3.6) (0.354) (0.74) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (3.6) (1.829) (1.05) too few
ἀμβρόσιος immortal 1 (3.6) (0.089) (0.26) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (3.6) (8.59) (11.98) too few
Χαλκιδεύς Chalcidian, of Chalcis 1 (3.6) (0.088) (0.73) too few
ψῦχος cold 1 (3.6) (0.402) (0.16) too few
Τρώς Tros 1 (3.6) (0.458) (4.8) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (3.6) (3.295) (3.91) too few
νομίζω to have as a custom; to believe 1 (3.6) (4.613) (6.6) too few
ἀοιδός a singer, minstrel, bard 1 (3.6) (0.074) (0.38) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (3.6) (2.065) (1.23) too few
ἔνθεος full of the god, inspired, possessed 1 (3.6) (0.186) (0.04) too few
συνήθης dwelling 1 (3.6) (0.793) (0.36) too few
κεράτινος of horn 1 (3.6) (0.013) (0.01) too few
πῶς how? in what way 1 (3.6) (8.955) (6.31) too few
ἐνδιατρίβω to spend 1 (3.6) (0.071) (0.08) too few
ἐγκωμιάζω to praise 1 (3.6) (0.096) (0.28) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (3.6) (0.343) (0.39) too few
πλόος a sailing, voyage 1 (3.6) (0.306) (1.25) too few
σύνοδος fellow-traveller 1 (3.6) (0.891) (0.28) too few
ὑπονοέω to think secretly, suspect 1 (3.6) (0.237) (0.15) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (3.6) (1.068) (1.87) too few
ἱδρόω to sweat, perspire 1 (3.6) (0.163) (0.09) too few
ὑπέρθυμος high-spirited, high-minded, daring 1 (3.6) (0.02) (0.24) too few
ἀείρω to lift, heave, raise up 1 (3.6) (1.616) (8.21) too few
ἱερογραμματεύς a sacred scribe 1 (3.6) (0.006) (0.0) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (3.6) (2.105) (2.59) too few
γεραρός of reverend bearing, majestic 1 (3.6) (0.018) (0.04) too few
ἕκατος far-shooting 1 (3.6) (0.034) (0.05) too few
χῶρος2 north-west wind 1 (3.6) (0.197) (0.99) too few
ἐκπίνω to drink out 1 (3.6) (0.059) (0.12) too few
φάσγανον a sword 1 (3.6) (0.034) (0.3) too few
ἀγορεύω to speak in the assembly, harangue, speak 1 (3.6) (0.176) (1.62) too few
προκαλέω to call forth 1 (3.6) (0.198) (0.48) too few
γάμος a wedding, wedding-feast 1 (3.6) (1.015) (1.15) too few
διαφωνία discord, disagreement 1 (3.6) (0.166) (0.01) too few
σῆμα a sign, mark, token 1 (3.6) (0.119) (0.69) too few
ναίω to dwell, abide 1 (3.6) (0.179) (1.32) too few
λάμπω to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant 1 (3.6) (0.148) (0.44) too few
ὄμμα the eye 1 (3.6) (0.671) (1.11) too few
βόειος of an ox 1 (3.6) (0.362) (0.69) too few
αἰ if 1 (3.6) (0.605) (0.09) too few
καρτερός strong, staunch, stout, sturdy; 1 (3.6) (0.274) (0.55) too few
σίδηρος iron 1 (3.6) (0.492) (0.53) too few
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 1 (3.6) (0.397) (0.74) too few
Ἀδρίας the Adriatic 1 (3.6) (0.128) (0.23) too few
δῶμα a house 1 (3.6) (0.369) (2.95) too few
νεανίσκος a youth 1 (3.6) (0.436) (0.77) too few
καταθνῄσκω die (poet.) 1 (3.6) (0.046) (0.34) too few
πολυδίψιος very thirsty 1 (3.6) (0.004) (0.01) too few
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 1 (3.6) (0.699) (0.69) too few
σφοδρός vehement, violent, excessive 1 (3.6) (1.283) (0.07) too few
φθορά destruction, ruin, perdition 1 (3.6) (1.418) (0.14) too few
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 1 (3.6) (3.216) (1.77) too few
κόσμος order 1 (3.6) (3.744) (1.56) too few
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 1 (3.6) (4.909) (7.73) too few
ἐάν if 1 (3.6) (23.689) (20.31) too few
πίων fat, plump 1 (3.6) (0.231) (0.52) too few
νέος young, youthful 1 (3.6) (2.183) (4.18) too few
σφαγή slaughter, butchery 1 (3.6) (0.306) (0.13) too few
στέφανος that which surrounds 1 (3.6) (0.775) (0.94) too few
Κύπριος of Cyprus, Cyprian 1 (3.6) (0.133) (0.23) too few
ὠκύς quick, swift, fleet 1 (3.6) (0.237) (1.81) too few
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 1 (3.6) (1.875) (4.27) too few
ὄνομα name 1 (3.6) (7.968) (4.46) too few
ποντοπορέω to pass the sea 1 (3.6) (0.003) (0.01) too few
ἰάομαι to heal, cure 1 (3.6) (1.023) (0.32) too few
Δῖον Dion, name of various cities 1 (3.6) (0.035) (0.03) too few
δεύτερος second 1 (3.6) (6.183) (3.08) too few
συγκαλέω to call to council, convoke, convene 1 (3.6) (0.133) (0.38) too few
χώρα land 1 (3.6) (3.587) (8.1) too few
Τροιζήνιος of Troezen 1 (3.6) (0.034) (0.12) too few
κατέχω to hold fast 1 (3.6) (1.923) (2.47) too few
κοσμήτωρ one who marshals an army, a commander 1 (3.6) (0.005) (0.04) too few
ἐρείδω cause to lean, prop 1 (3.6) (0.141) (0.49) too few
Ἀθήναιος Athenaeus 1 (3.6) (1.603) (10.38) too few
θέω to run 1 (3.6) (0.925) (1.43) too few
καθέζομαι to sit down, take one's seat 1 (3.6) (0.211) (0.54) too few
θρασυκάρδιος bold of heart 1 (3.6) (0.001) (0.01) too few
πως somehow, in some way 1 (3.6) (9.844) (7.58) too few
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (3.6) (0.758) (0.44) too few
ὀργή natural impulse 1 (3.6) (1.273) (1.39) too few
ἀμφιέπω to go about, be all round, encompass 1 (3.6) (0.019) (0.24) too few
μείς a month 1 (3.6) (1.4) (1.25) too few
Κρήτη Crete 1 (3.6) (0.203) (0.57) too few
ἦθος custom, character 1 (3.6) (0.735) (0.82) too few
σπένδω to pour a libation, (mid.) to make a treaty 1 (3.6) (0.268) (0.8) too few
Κρονίων son of Cronus 1 (3.6) (0.071) (0.66) too few
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 1 (3.6) (1.525) (2.46) too few
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 1 (3.6) (0.814) (1.14) too few
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 1 (3.6) (1.47) (1.48) too few
ἐγχέω to pour in 1 (3.6) (0.149) (0.13) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (3.6) (2.021) (2.95) too few
τέκμαρ a fixed mark 1 (3.6) (0.017) (0.13) too few
γενεαλογέω to trace by way of pedigree 1 (3.6) (0.038) (0.06) too few
ἐπιβαίνω to go upon 1 (3.6) (0.555) (1.14) too few
πάρειμι be present 1 (3.6) (5.095) (8.94) too few
καῖρος the row of thrums 1 (3.6) (1.981) (3.68) too few
εὐφροσύνη mirth, merriment 1 (3.6) (0.244) (0.14) too few
καταλέγω recount, tell at length and in order 1 (3.6) (0.396) (0.89) too few
πρεσβύτης2 old man 1 (3.6) (0.266) (0.24) too few
κωπήεις hilted 1 (3.6) (0.002) (0.03) too few
πολύκλαυστος much lamented 1 (3.6) (0.007) (0.02) too few
κρατήρ a mixing vessel 1 (3.6) (0.187) (0.71) too few
Ἡρακλέης Heracles 1 (3.6) (0.951) (1.42) too few
μίμνω to stay, stand fast 1 (3.6) (0.059) (0.58) too few
Κολοφώνιος inhabitant of Colophon, Colophonian 1 (3.6) (0.085) (0.07) too few
ταμεσίχρως cutting the skin, wounding 1 (3.6) (0.002) (0.02) too few
αὐγή the light of the sun, sunlight 1 (3.6) (0.298) (0.3) too few
τρίς thrice, three times 1 (3.6) (0.36) (0.73) too few
παρίζω to sit beside 1 (3.6) (0.016) (0.12) too few
ἀθέμιστος lawless, without law 1 (3.6) (0.077) (0.05) too few
ἔκγονος born of, sprung from 1 (3.6) (0.212) (0.41) too few
δένδρεον a tree 1 (3.6) (0.051) (0.41) too few
κατέπεφνον to kill, slay 1 (3.6) (0.028) (0.19) too few
δέκα ten 1 (3.6) (1.54) (2.42) too few
σπείρω to sow 1 (3.6) (0.378) (0.41) too few
ἐκλύω to loose, release, set free, from 1 (3.6) (0.236) (0.41) too few
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 1 (3.6) (1.824) (0.77) too few
αὔτως in this very manner, even so, just so, as it is 1 (3.6) (0.103) (0.81) too few
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 1 (3.6) (0.733) (1.36) too few
ποινή quit-money for blood spilt 1 (3.6) (0.109) (0.21) too few
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 1 (3.6) (1.195) (1.93) too few
Ὀδύσσεια the Odyssey 1 (3.6) (0.04) (0.09) too few
δένδρον a tree 1 (3.6) (0.702) (0.76) too few
δελφίς the dolphin 1 (3.6) (0.097) (0.13) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (3.6) (2.932) (4.24) too few
λαοσσόος rousing 1 (3.6) (0.004) (0.05) too few
ἀκτέα the elder-tree 1 (3.6) (0.097) (0.37) too few
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 1 (3.6) (1.423) (3.53) too few
οἶδμα a swelling, swell 1 (3.6) (0.025) (0.16) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (3.6) (5.491) (7.79) too few
Σμυρναῖος of Smyrna 1 (3.6) (0.029) (0.08) too few
Αἴγινα Aegina 1 (3.6) (0.15) (0.54) too few
τεκμήριον a sure signs. 1 (3.6) (0.434) (0.42) too few
δεῖ it is necessary 1 (3.6) (13.387) (11.02) too few
Τυδεΐδης son of Tydeus 1 (3.6) (0.039) (0.52) too few
Ἀσίνη Asine 1 (3.6) (0.007) (0.05) too few
γοργός grim, fierce, terrible 1 (3.6) (0.061) (0.06) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (3.6) (0.261) (0.5) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (3.6) (13.567) (4.4) too few
μάντις one who divines, a seer, prophet 1 (3.6) (0.344) (0.86) too few
τίω to pay honour to 1 (3.6) (0.236) (1.17) too few
ἄνοος without understanding, foolish, silly 1 (3.6) (0.262) (0.05) too few
προσηγορία an appellation, name 1 (3.6) (0.582) (0.1) too few
λέχομαι lie down 1 (3.6) (0.036) (0.23) too few
ὕψιστος highest, loftiest 1 (3.6) (0.213) (0.05) too few
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 (3.6) (12.481) (8.47) too few
Θηβαΐς territory of Thebes, Thebais 1 (3.6) (0.044) (0.02) too few
Ἀδριανός Adriatic (Ἀδρίας) 1 (3.6) (0.089) (0.01) too few
Καπανεύς Capaneus 1 (3.6) (0.022) (0.03) too few
Ἀμφιδάμας Amphidamas 1 (3.6) (0.006) (0.04) too few
Ἴλιος Ilian, Trojan 1 (3.6) (0.231) (0.92) too few
Νεμέα Nemea 1 (3.6) (0.074) (0.32) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (3.6) (1.264) (1.76) too few
νεόσμηκτος newly cleaned 1 (3.6) (0.001) (0.01) too few
σεύω to put in quick motion: to drive, hunt, chase away 1 (3.6) (0.203) (0.94) too few
Δημόκριτος Democritus 1 (3.6) (0.372) (0.01) too few
ἀπήμων unharmed, unhurt 1 (3.6) (0.035) (0.24) too few
ἀναμιμνήσκω to remind 1 (3.6) (0.653) (0.51) too few
πόα grass, herb 1 (3.6) (0.478) (0.41) too few
σπονδή drink-offering; (pl.) truce, treaty 1 (3.6) (0.466) (1.66) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (3.6) (1.127) (1.08) too few
ὠκύαλος sea-swift, speeding o'er the sea 1 (3.6) (0.005) (0.04) too few
Πύλας Pylas, son of Cleson king of Megara 1 (3.6) (0.041) (0.25) too few
γυνή a woman 1 (3.6) (6.224) (8.98) too few
χειμέριος wintry, stormy 1 (3.6) (0.053) (0.21) too few
ὄλβιος happy, blest 1 (3.6) (0.069) (0.38) too few
ἀγρεύω to take by hunting 1 (3.6) (0.019) (0.05) too few
Ἀγαμέμνων Agamemnon, lit. the very steadfast 1 (3.6) (0.361) (1.5) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 (3.6) (5.448) (5.3) too few
φιλονικία love of victory, rivalry, contentiousness 1 (3.6) (0.183) (0.16) too few
ὄσσα a rumour 1 (3.6) (0.056) (0.63) too few
πρόφρων with forward mind 1 (3.6) (0.048) (0.52) too few
αἴνιγμα a dark saying, riddle 1 (3.6) (0.13) (0.05) too few
Καλλιστώ Callisto, ‘most-beautiful’ 1 (3.6) (0.016) (0.0) too few
τρίπους three-footed, of or with three feet 1 (3.6) (0.154) (0.44) too few
μεγάλαυχος greatly boasting, very glorious 1 (3.6) (0.013) (0.04) too few
ὀβελός a spit 1 (3.6) (0.016) (0.13) too few
Ἐρατοσθένης Eratosthenes 1 (3.6) (0.061) (0.14) too few
τοσοῦτος so large, so tall 1 (3.6) (5.396) (4.83) too few
ἀγακλειτός highly renowned, famous 1 (3.6) (0.015) (0.16) too few
πανημέριος all day long 1 (3.6) (0.027) (0.16) too few
πηλός clay, earth 1 (3.6) (0.236) (0.24) too few
ἐκεῖθι there, in that place 1 (3.6) (0.069) (0.14) too few
θέρος summer, summertime; harvest, crop 1 (3.6) (0.779) (1.22) too few
ὀλισθάνω to slip, slip and fall 1 (3.6) (0.062) (0.04) too few
ἐπικίδνημι to spread over 1 (3.6) (0.003) (0.04) too few
δύω dunk 1 (3.6) (1.034) (2.79) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (3.6) (1.314) (6.77) too few
σκάφος a digging, hoeing 1 (3.6) (0.183) (0.37) too few
νύξ the night 1 (3.6) (2.561) (5.42) too few
κώμη country town 1 (3.6) (0.475) (1.06) too few
κίω to go 1 (3.6) (0.111) (1.11) too few
Χίος Chios (island) 1 (3.6) (0.181) (0.98) too few
λογιστικός skilled 1 (3.6) (0.152) (0.15) too few
πάνσοφος all-wise 1 (3.6) (0.02) (0.01) too few
Βοιωτία Boeotia 1 (3.6) (0.122) (0.46) too few
ὄλλυμι to destroy, make an end of 1 (3.6) (0.319) (1.9) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (3.6) (4.163) (8.09) too few
σύνοδος2 an assembly, meeting 1 (3.6) (0.885) (0.35) too few
Ξάνθος Xanthus (m. of persons and rivers; f. of town) 1 (3.6) (0.115) (0.18) too few
χῶρος a piece of ground, ground, place 1 (3.6) (0.303) (1.55) too few
δαιτυμών one that is entertained, an invited guest 1 (3.6) (0.046) (0.11) too few
Φρύξ a Phrygian 1 (3.6) (0.159) (0.27) too few
Ποσειδῶν Poseidon 1 (3.6) (0.51) (1.32) too few
ἀχεύω grieving, sorrowing, mourning 1 (3.6) (0.103) (1.13) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (3.6) (11.058) (14.57) too few
πέλαγος the sea 1 (3.6) (0.385) (1.11) too few
χιλιάς the number one thousand, a thousand 1 (3.6) (0.294) (0.16) too few
εἰρήνη peace, time of peace 1 (3.6) (1.348) (1.32) too few
ὁπλότερος the younger 1 (3.6) (0.017) (0.14) too few
σῶς safe and sound, alive and well, in good case 1 (3.6) (0.184) (0.45) too few
Ἰώ Io 1 (3.6) (0.078) (0.06) too few
ἄπιστος not to be trusted 1 (3.6) (0.466) (0.48) too few
κεραυνόω to strike with thunderbolts 1 (3.6) (0.036) (0.04) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (3.6) (4.748) (5.64) too few
κέντρον any sharp point 1 (3.6) (1.175) (0.21) too few
μυριάς a number of ten thousand, myriad 1 (3.6) (0.377) (0.78) too few
Ἑρμιόνη pr.n. 1 (3.6) (0.018) (0.02) too few
ἔνθεν whence; thence 1 (3.6) (0.579) (0.99) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (3.6) (1.588) (3.52) too few
ἀποτυγχάνω to fail in hitting 1 (3.6) (0.139) (0.16) too few
κερδαίνω to gain, derive profit 1 (3.6) (0.215) (0.23) too few
ὠφέλεια help, aid, succour, assistance 1 (3.6) (0.617) (0.93) too few
κλύω to hear 1 (3.6) (0.219) (1.58) too few
Φοῖβος Phoebus 1 (3.6) (0.097) (0.82) too few
αἰτία a charge, accusation 1 (3.6) (5.906) (2.88) too few
δοιοί two, both 1 (3.6) (0.049) (0.32) too few
ἐρωτάω to ask 1 (3.6) (1.642) (1.49) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (3.6) (2.61) (5.45) too few
ἀνδρεῖος of or for a man; courageous 1 (3.6) (0.537) (0.43) too few
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 1 (3.6) (4.073) (1.48) too few
ἄλλως in another way 1 (3.6) (3.069) (1.79) too few
ναιετάω to dwell 1 (3.6) (0.044) (0.51) too few
Ἑλλάς Hellas 1 (3.6) (0.823) (4.14) too few
ποίησις a making, fabrication, creation, production 1 (3.6) (0.485) (0.38) too few
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 1 (3.6) (0.849) (0.49) too few
λόγος the word 1 (3.6) (29.19) (16.1) too few
μεγαλοφυής of noble nature 1 (3.6) (0.009) (0.01) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (3.6) (1.665) (2.81) too few
πύργος a tower 1 (3.6) (0.457) (0.98) too few
πάρειμι2 go past, march along, come forward 1 (3.6) (0.299) (0.69) too few
βοωτέω to plough 1 (3.6) (0.0) (0.0) too few
φρίσσω to be rough; bristle; shudder 1 (3.6) (0.1) (0.21) too few
O! oh! 1 (3.6) (6.146) (14.88) too few
κάλλιμος beautiful 1 (3.6) (0.005) (0.04) too few
ἀπολύω to loose from 1 (3.6) (0.637) (0.92) too few
φαεινός shining, beaming, radiant 1 (3.6) (0.076) (0.77) too few
τύχη (good) fortune, luck, chance 1 (3.6) (1.898) (2.33) too few
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 1 (3.6) (1.783) (0.71) too few
ἀργαλέος painful, troublous, grievous 1 (3.6) (0.078) (0.6) too few
ἐσσύμενος hurrying, vehement, eager, impetuous 1 (3.6) (0.02) (0.23) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (3.6) (0.659) (0.71) too few
ὄϊς sheep 1 (3.6) (1.922) (0.78) too few
Μηκιστεύς Mecisteus 1 (3.6) (0.01) (0.04) too few
πίπτω to fall, fall down 1 (3.6) (1.713) (3.51) too few
κλείω to shut, close, bar 1 (3.6) (0.225) (0.38) too few
ἔποικος one who has settled among strangers, a settler, alien 1 (3.6) (0.034) (0.08) too few
πυρός wheat 1 (3.6) (0.199) (0.37) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (3.6) (1.852) (2.63) too few
Ἑλλάνικος Hellanicus 1 (3.6) (0.037) (0.01) too few
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 1 (3.6) (1.438) (1.84) too few
κτίζω to found 1 (3.6) (0.538) (0.6) too few
χράομαι use, experience 1 (3.6) (5.93) (6.1) too few
φράσσω to fence in, hedge round 1 (3.6) (0.083) (0.21) too few
ἀκουάζομαι to hearken 1 (3.6) (0.007) (0.02) too few
Ταλαϊονίδης son of Talaus 1 (3.6) (0.002) (0.02) too few
ὑμός your 1 (3.6) (6.015) (5.65) too few
κρύπτω to hide, cover, cloak 1 (3.6) (0.752) (0.83) too few
δέω2 to lack, miss, stand in need of 1 (3.6) (17.692) (15.52) too few
ἀποκτείνω to kill, slay 1 (3.6) (1.322) (2.39) too few
πήρωσις a being maimed, mutilation, imperfection 1 (3.6) (0.041) (0.0) too few
κριτός picked out, chosen 1 (3.6) (0.115) (0.09) too few
πάμπρωτος first of all, the very first 1 (3.6) (0.012) (0.13) too few
Ἀρκαδία Arcadia 1 (3.6) (0.181) (0.41) too few
ἁλιευτικός of/for fishing 1 (3.6) (0.031) (0.01) too few
σποδός wood-ashes, embers 1 (3.6) (0.09) (0.07) too few
Αἰγύπτιος Egyptian 1 (3.6) (1.206) (2.43) too few
ἐπιείκελος like, resembling 1 (3.6) (0.009) (0.11) too few
χεῖμα winter-weather, cold, frost 1 (3.6) (0.02) (0.06) too few
βάλλω to throw 1 (3.6) (1.692) (5.49) too few
ἐκτίθημι to set out, place outside 1 (3.6) (0.724) (0.26) too few
αἰγιαλός the sea-shore, beach, strand 1 (3.6) (0.127) (0.37) too few
Ἄντιφος Antiphus 1 (3.6) (0.009) (0.06) too few
ἕδος a sitting-place 1 (3.6) (0.066) (0.27) too few
Σαρπηδών Sarpedon 1 (3.6) (0.046) (0.36) too few
οἰνοχόος a wine-pourer, cupbearer 1 (3.6) (0.069) (0.12) too few
βοῦς cow 1 (3.6) (1.193) (2.78) too few
λεύκωμα a tablet covered with gypsum 1 (3.6) (0.013) (0.0) too few
βησσήεις of or like a glen, woody 1 (3.6) (0.004) (0.01) too few
ὀγδοήκοντα eighty 1 (3.6) (0.167) (0.41) too few
ἰσόθεος equal to the gods, godlike 1 (3.6) (0.035) (0.18) too few
Εὔφημος Euphemus 1 (3.6) (0.035) (0.13) too few
ἄγχι near, nigh, close by 1 (3.6) (0.049) (0.54) too few
Φοῖνιξ a Phoenician 1 (3.6) (0.476) (1.33) too few
βαθύς deep 1 (3.6) (0.552) (0.7) too few
σκάφος2 (the hull of) a ship 1 (3.6) (0.169) (0.36) too few
Μινύης Minyas, legendary king of Orchomenos 1 (3.6) (0.044) (0.2) too few
διατριβή a way of spending time 1 (3.6) (0.328) (0.32) too few
τοιόσδε such a 1 (3.6) (1.889) (3.54) too few
ἄνα accomplishment 1 (3.6) (0.192) (0.01) too few
Κλεάνθης Cleanthes 1 (3.6) (0.021) (0.0) too few
πόνος work 1 (3.6) (1.767) (1.9) too few
ἄγνωστος unknown 1 (3.6) (0.253) (0.1) too few
Ἄρης Ares 1 (3.6) (0.644) (2.29) too few
Ἴωνες Ionians 1 (3.6) (0.301) (1.79) too few
πυκνός close, compact 1 (3.6) (1.024) (1.26) too few
χάλκειος of copper 1 (3.6) (0.055) (0.4) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (3.6) (4.574) (7.56) too few
ἀμφιπολεύω to be busied about, take care of 1 (3.6) (0.004) (0.04) too few
σάν Doric name for sigma, symbol Ϻ 1 (3.6) (0.115) (0.04) too few
ἰώ oh! 1 (3.6) (0.146) (0.72) too few
ῥώμη bodily strength, strength, might 1 (3.6) (0.426) (0.38) too few
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 1 (3.6) (0.784) (0.99) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (3.6) (4.236) (5.53) too few
τεσσαράκοντα forty 1 (3.6) (0.51) (1.07) too few
τῇδε here, thus 1 (3.6) (0.621) (0.52) too few
Μέδων Medon 1 (3.6) (0.021) (0.12) too few
ἐρίζω to strive, wrangle, quarrel 1 (3.6) (0.13) (0.41) too few
ἀδελφός sons of the same mother 1 (3.6) (2.887) (2.55) too few
πρόβλημα anything projecting, a headland, promontory 1 (3.6) (0.905) (0.15) too few
λῃστής a robber, plunderer 1 (3.6) (0.282) (0.32) too few
ἀριστεύς the best man 1 (3.6) (0.071) (0.5) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (3.6) (4.116) (5.17) too few
γηθέω to rejoice 1 (3.6) (0.086) (0.43) too few
κόλπος bosom; gulf 1 (3.6) (0.419) (1.22) too few
ἔξοχος standing out 1 (3.6) (0.09) (0.4) too few
ὀρθός straight 1 (3.6) (3.685) (3.67) too few
νεώτερος younger 1 (3.6) (0.506) (0.73) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (3.6) (7.064) (2.6) too few
φωνέω to produce a sound 1 (3.6) (0.617) (1.7) too few
τρίτατος third (lengthd. poet. for τρίτος) 1 (3.6) (0.033) (0.18) too few
μεταξύ betwixt, between 1 (3.6) (2.792) (1.7) too few
κτίμενος built (καλῶς κ. for Homeric ἐϋκτίμενος well-built) 1 (3.6) (0.001) (0.0) too few
Ὁμηρίδης ‘son of Homer’, Homerid 1 (3.6) (0.009) (0.02) too few
ἄνη fulfilment 1 (3.6) (0.216) (0.02) too few
ἐκθέω to run out, make a sally 1 (3.6) (0.068) (0.01) too few
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 1 (3.6) (0.209) (0.21) too few
λῃστήρ robber 1 (3.6) (0.001) (0.0) too few
νοστέω to come 1 (3.6) (0.051) (0.61) too few
Ἑλικών Helicon 1 (3.6) (0.042) (0.09) too few
ἄφιξις an arrival 1 (3.6) (0.129) (0.09) too few
γενεά race, stock, family 1 (3.6) (0.544) (0.95) too few
ἀμπελόεις rich in vines 1 (3.6) (0.003) (0.04) too few
προθέλυμνος from the foundations 1 (3.6) (0.003) (0.02) too few
πλευρά a rib 1 (3.6) (1.164) (0.69) too few
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (3.6) (0.953) (0.65) too few
εὔκομος fair-haired 1 (3.6) (0.024) (0.27) too few
πρεσβύτης age 1 (3.6) (0.223) (0.18) too few
Πλειάδες the Pleiads 1 (3.6) (0.106) (0.07) too few
δημώδης of the people, popular 1 (3.6) (0.02) (0.01) too few
ὄνομαι to blame, find fault with, throw a slur upon, treat scornfully 1 (3.6) (0.033) (0.3) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (3.6) (1.067) (4.18) too few
Δῆλος Delos 1 (3.6) (0.295) (0.44) too few
ἀκτή headland, foreland, promontory 1 (3.6) (0.166) (0.8) too few
μάχη battle, fight, combat 1 (3.6) (2.176) (5.7) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (3.6) (1.141) (0.69) too few
λευκός light, bright, clear 1 (3.6) (4.248) (1.14) too few
Κρίτων Crito 1 (3.6) (0.125) (0.18) too few
θέα a seeing, looking at, view 1 (3.6) (0.691) (1.64) too few
ἀπαρχή the beginning of a sacrifice, the primal offering 1 (3.6) (0.227) (0.07) too few
ἀποστέλλω to send off 1 (3.6) (1.335) (1.76) too few
Σθένελος Sthenelus 1 (3.6) (0.025) (0.1) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (3.6) (1.723) (2.13) too few
ἥλιος the sun 1 (3.6) (3.819) (3.15) too few
ἄνειμι go up, reach 1 (3.6) (0.356) (0.44) too few
μιν him, her, it 1 (3.6) (0.953) (8.52) too few
φώς a man 1 (3.6) (0.967) (1.32) too few
ὥριος produced in season 1 (3.6) (0.008) (0.01) too few
Αὐλίς Aulis, a town in Boeotia, on the Euripus 1 (3.6) (0.019) (0.03) too few
προπάτωρ the first founder of a family, forefather 1 (3.6) (0.084) (0.04) too few
ὅτε when 1 (3.6) (4.994) (7.56) too few
αὐτοκράτωρ one's own master 1 (3.6) (1.403) (0.25) too few
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 1 (3.6) (0.327) (0.52) too few
καταποντίζω to throw into the sea, drown therein 1 (3.6) (0.042) (0.04) too few
ἀντίθεος equal to the gods, godlike 1 (3.6) (0.063) (0.49) too few
ἄσμενος well-pleased, glad 1 (3.6) (0.221) (0.58) too few
σχεδιάζω to do 1 (3.6) (0.015) (0.03) too few
πεντακόσιοι five hundred 1 (3.6) (0.26) (1.02) too few
βάσανος the touch-stone 1 (3.6) (0.245) (0.1) too few
βόα fish 1 (3.6) (0.336) (0.77) too few
Ἐπίδαυρος Epidaurus 1 (3.6) (0.046) (0.24) too few
ποθεν from some place 1 (3.6) (0.996) (0.8) too few
Μάσης Mases (m., Str. 8.6.17) 1 (3.6) (0.003) (0.01) too few
βωμός any raised platform, a stand 1 (3.6) (0.624) (1.06) too few
δῶρον a gift, present 1 (3.6) (0.798) (2.13) too few
σύ you (personal pronoun) 17 (61.2) (30.359) (61.34)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 4 (14.4) (6.249) (14.54)
ναῦς a ship 6 (21.6) (3.843) (21.94)
ποιέω to make, to do 10 (36.0) (29.319) (37.03)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 2 (7.2) (7.784) (7.56)
τε and 30 (108.0) (62.106) (115.18)
ἄν modal particle 10 (36.0) (32.618) (38.42)
τίθημι to set, put, place 2 (7.2) (6.429) (7.71)
πρότερος before, earlier 6 (21.6) (25.424) (23.72)
the 264 (950.7) (1391.018) (1055.57)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 8 (28.8) (50.199) (32.23)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 13 (46.8) (76.461) (54.75)
φίλος friend; loved, beloved, dear 3 (10.8) (4.36) (12.78)
ἐπεί after, since, when 5 (18.0) (19.86) (21.4)
in truth, truly, verily, of a surety 2 (7.2) (2.231) (8.66)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 2 (7.2) (3.052) (8.73)
ὅσος as much/many as 3 (10.8) (13.469) (13.23)
ὡς as, how 14 (50.4) (68.814) (63.16)
μέν on the one hand, on the other hand 26 (93.6) (109.727) (118.8)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 9 (32.4) (44.62) (43.23)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 2 (7.2) (19.178) (9.89)
καί and, also 86 (309.7) (544.579) (426.61)
αἴρω to take up, raise, lift up 2 (7.2) (2.825) (10.15)
ἔχω to have 9 (32.4) (48.945) (46.31)
ἄγω to lead 2 (7.2) (5.181) (10.6)
οὔτε neither / nor 3 (10.8) (13.727) (16.2)
χείρ the hand 2 (7.2) (5.786) (10.92)
ἤδη already 2 (7.2) (8.333) (11.03)
οὐδέ and/but not; not even 4 (14.4) (20.427) (22.36)
ἐγώ I (first person pronoun) 15 (54.0) (54.345) (87.02)
πόλις a city 5 (18.0) (11.245) (29.3)
οἶδα to know 2 (7.2) (9.863) (11.77)
τότε at that time, then 2 (7.2) (6.266) (11.78)
οὗτος this; that 20 (72.0) (133.027) (121.95)
τῇ here, there 2 (7.2) (18.312) (12.5)
κακός bad 2 (7.2) (7.257) (12.65)
γε at least, at any rate 5 (18.0) (24.174) (31.72)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 (14.4) (21.235) (25.5)
ἐκ from out of 8 (28.8) (54.157) (51.9)
μέγας big, great 4 (14.4) (18.419) (25.96)
δή [interactional particle: S&H on same page] 5 (18.0) (17.728) (33.0)
ἀλλά otherwise, but 7 (25.2) (54.595) (46.87)
ἄρα particle: 'so' 3 (10.8) (11.074) (20.24)
ἄλλος other, another 6 (21.6) (40.264) (43.75)
γάρ for 10 (36.0) (110.606) (74.4)
γίγνομαι become, be born 6 (21.6) (53.204) (45.52)
δέω to bind, tie, fetter 2 (7.2) (17.994) (15.68)
ἐκεῖνος that over there, that 2 (7.2) (22.812) (17.62)
ὁράω to see 2 (7.2) (16.42) (18.27)
ἐμός mine 2 (7.2) (8.401) (19.01)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 (10.8) (55.077) (29.07)
νῦν now at this very time 2 (7.2) (12.379) (21.84)
πολύς much, many 4 (14.4) (35.28) (44.3)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 5 (18.0) (56.75) (56.58)
ὅτι2 conj.: that, because 2 (7.2) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 2 (7.2) (49.106) (23.97)
οὐ not 5 (18.0) (104.879) (82.22)
μή not 2 (7.2) (50.606) (37.36)

PAGINATE