97125. Λαΐς

Lais
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1900.1

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 27 1.1
Deipnosophistae 27 1.1
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 4 2.0
unknown
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 2 0.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 10 0.8
Oratio 11 1 0.6
Oratio 26 1 3.5
Oratio 27 1 2.7
Oratio 49 1 3.3
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 9 1 2.5
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 25 44 119.2
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 38 1 2.6
Declamatio 48 1 1.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Epigrammata 2 3.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 2 1.6
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (2 of 142)

passage   count
appendix.5 word list | read 1
scholia.80 word list | read 1