97054. Πάμφιλος

Pamphilus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2300.1

Editions by Text Group (30)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 40 1.6
Deipnosophistae 40 1.6
Isocrates
Against Callimachus 1 2.6
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 9 0.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
Lucian of Samosata
Eunuchus 8 59.4
Lysias
Against Alcibiades 2 1 15.5
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 3 1.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 5 0.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 11 14.2
Onomasticon 1 0.8
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 15 1.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 6 1.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 33 6.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Argumenta 1 0.4
Chronologia 1 13.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 23 2.3