96808. Παλαιστίνη

Palaestina, Palestine
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus3480.2

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Herodotus
The Histories* 7 0.4
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Virtutibus 1 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 5 0.4
De antidotis 3 1.2
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
De morte Peregrini 2 4.6
Pseudologista 2 5.0
Arrian
Anabasis 2 0.3
Indica 1 0.7
Aristotle
Meteorologica 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 4 1.6
Civil Wars 3 0.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 21 2.1
Historia Ecclesiastica 17 1.7
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 12 15.5
Demonstratio Evangelica 3 0.2
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Onomasticon 14 11.1
Vita Constantini 5 1.3
Epiphanius
Ancoratus 5 1.2
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Origen
Contra Celsum 8 0.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 25 2.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 15 1.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 11 3.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 18 1.4
Oratio 1 1 0.4
Oratio 31 1 2.6
Oratio 39 1 5.0
Oratio 42 1 2.1
Oratio 44 1 23.9
Oratio 54 1 1.6
Oratio 62 2 3.7
Oratio 64 1 0.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 13 1.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 7 1.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 8 1.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 21 0.6
Annals of Rome 4 0.4
Argumenta 3 1.3
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 7 1.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 12 1.8
Historia Ecclesiastica 11 1.7
Historia Religiosa 5 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 14 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1