96784. Πασίων

Pasio
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus520.0

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Trapeziticus 33 92.6
Galen
De methodo medendi 3 0.2
Ad Glauconem de methodo medendi 2 0.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Xenophon
Anabasis* 4 0.7

Passages (28 of 46)

remove

Isocrates, Trapeziticus

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg005.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2 word list | read 1
4 word list | read 1
6 word list | read 1
8 word list | read 1
11 word list | read 1
14 word list | read 2
15 word list | read 1
16 word list | read 1
21 word list | read 2
24 word list | read 1
26 word list | read 1
30 word list | read 1
31 word list | read 1
33 word list | read 3
35 word list | read 1
37 word list | read 1
41 word list | read 1
42 word list | read 1
43 word list | read 1
44 word list | read 1
45 word list | read 1
46 word list | read 1
47 word list | read 1
48 word list | read 1
51 word list | read 1
53 word list | read 1
56 word list | read 2
58 word list | read 1