96714. Ἰορδάνης

the river Jordan
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus5010.2

Editions by Text Group (61)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 6 3.1
Mark 2 19.7
Mark 4 3.3
Gospel of Luke 2 1.0
Gospel according to John* 3 1.8
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Old Testament
Genesis 5 1.6
Numbers 13 5.4
Deuteronomium 27 11.9
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 71 51.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 13 8.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 16 9.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 5 2.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 10 5.5
Isaias 5 1.3
Polybius.
Histories* 1 0.0
Clement of Alexandria
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 11 2.1
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 14 0.9
Onomasticon 51 40.5
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Ancoratus 7 1.7
Panarion (Adversus Haereses) 29 1.5
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 41 2.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 9 3.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Homiliae In Lucam 2 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 4 1.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 18 1.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 17 0.5
Annals of Rome 15 1.6
Argumenta 3 1.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 25 0.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 6 1.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7

Passages (59 of 368)

passage   count
1.2 word list | read 1
1.11 word list | read 1
1.15 word list | read 1
2.7 word list | read 1
2.10 word list | read 1
3.1 word list | read 1
3.8 word list | read 2
3.11 word list | read 1
3.13 word list | read 2
3.14 word list | read 1
3.15 word list | read 3
3.17 word list | read 2
4.1 word list | read 1
4.3 word list | read 1
4.5 word list | read 1
4.7 word list | read 1
4.8 word list | read 1
4.9 word list | read 1
4.10 word list | read 1
4.16 word list | read 1
4.17 word list | read 1
4.18 word list | read 2
4.19 word list | read 1
4.20 word list | read 1
4.22 word list | read 1
4.23 word list | read 1
5.1 word list | read 2
7.7 word list | read 2
9.1 word list | read 1
9.16 word list | read 1
12.1 word list | read 1
12.7 word list | read 1
13.7 word list | read 1
13.8 word list | read 1
13.14 word list | read 1
13.23 word list | read 1
13.27 word list | read 2
13.32 word list | read 2
14.3 word list | read 1
15.5 word list | read 2
16.1 word list | read 1
16.7 word list | read 1
17.5 word list | read 1
18.7 word list | read 1
18.12 word list | read 1
18.19 word list | read 1
18.20 word list | read 1
19.22 word list | read 1
19.33 word list | read 1
19.34 word list | read 1
20.8 word list | read 1
21.36 word list | read 1
22.4 word list | read 1
22.7 word list | read 1
22.10 word list | read 2
22.11 word list | read 1
22.25 word list | read 1
24.8 word list | read 1
24.11 word list | read 1