96694. Ἀσδρούβας

Hasdrubal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core870.6
corpus2740.1

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 10 4.3
Plutarch
unknown 1 1.1
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 25 15.2
Hannibalic War 10 9.9
Punic Wars 82 30.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 54 1.6
Argumenta 3 1.3
Polybius.
Histories* 87 2.7

Passages (41 of 187)

remove

Appianus of Alexandria, Punic Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.9 word list | read 2
2.10 word list | read 3
3.13 word list | read 3
3.14 word list | read 3
3.15 word list | read 1
3.17 word list | read 1
3.18 word list | read 1
4.20 word list | read 4
4.22 word list | read 2
4.24 word list | read 1
5.27 word list | read 1
5.29 word list | read 4
5.30 word list | read 2
6.34 word list | read 2
6.36 word list | read 2
7.38 word list | read 3
8.49 word list | read 2
10.70 word list | read 3
10.71 word list | read 1
10.72 word list | read 1
10.73 word list | read 2
11.74 word list | read 1
12.80 word list | read 1
13.93 word list | read 2
13.94 word list | read 1
14.97 word list | read 1
15.102 word list | read 7
15.103 word list | read 1
15.104 word list | read 2
16.108 word list | read 2
16.109 word list | read 1
16.110 word list | read 1
16.111 word list | read 3
17.114 word list | read 1
18.118 word list | read 2
18.120 word list | read 1
18.126 word list | read 1
19.127 word list | read 1
19.130 word list | read 2
19.131 word list | read 5
19.132 word list | read 2