96583. Κάις

Cain
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2650.1

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Cherubim 9 12.0
De Sacrificiis Abelis Et Caini 11 11.7
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 25 22.2
De Posteritate Caini 21 19.4
De Agricultura 2 2.2
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 3 2.8
New Testament
Letter to the Hebrews 1 1.9
First John 1 4.3
Letter of Jude 1 20.9
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Genesis 15 4.7
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 6 6.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
Theophilus
Ad Autolycum 7 3.2
Ad Autolycum 7 3.2
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 43 2.2
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 3 1.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Declamatio 16 1 1.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 20 1.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
De Libero Arbitrio 1 1.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 5 0.5
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 15.8
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1

Passages (1 of 193)

passage   count
3 word list | read 1