96561. Ἱεροσόλυμα

Jerusalem
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus1,3290.6

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 6 3.5
New Testament
Gospel according to Matthew 11 5.6
Mark 10 8.3
Gospel of Luke 4 1.9
Gospel according to John* 12 7.1
Acts 23 11.8
Epistle to the Galatians 3 12.4
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Dialogue with Trypho 7 1.3
Theophilus
Ad Autolycum 6 2.8
Ad Autolycum 6 2.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 20 0.9
Historia Ecclesiastica 44 4.4
Historia Ecclesiastica 45 4.6
Demonstratio Evangelica 23 1.4
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Vita Constantini 10 2.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 33 1.7
Origen
Contra Celsum 9 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 105 6.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 6 2.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 32 3.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 58 5.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 33 3.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 7 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 51 4.6
Anna Comnena
Alexias 18 1.3
Alexias 16 1.1
Alexias 16 1.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 35 6.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 21 4.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 160 4.7
Annals of Rome 97 10.4
Argumenta 15 6.4
Chronologia 2 26.8
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 14 2.1
Historia Ecclesiastica 12 1.8
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 168 5.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 22 2.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 19 3.5
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 5.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 6 1.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 18 2.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 64 5.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 15 5.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 0.5
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (23 of 816)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.3 word list | read 1
1.3.40 word list | read 1
1.3.41 word list | read 1
1.6.35 word list | read 1
1.6.39 word list | read 1
1.6.41 word list | read 1
1.6.44 word list | read 1
1.6.57 word list | read 1
1.7.4 word list | read 1
1.7.12 word list | read 1
3.5.64 word list | read 1
3.5.108 word list | read 1
6.8.2 word list | read 1
6.20.10 word list | read 1
7.2.10 word list | read 1
7.2.43 word list | read 1
7.3.6 word list | read 1
8.1.47 word list | read 1
8.2.67 word list | read 1
8.2.75 word list | read 1
9.18.2 word list | read 1
9.18.3 word list | read 1
10.1.10 word list | read 1