96141. Φένεος

Pheneos, town in Arcadia
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus390.0

Editions by Text Group (5)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Homer
Iliad* 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 35 1.6
Polybius.
Histories* 1 0.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2

Passages (23 of 27)

remove

Pausanias, Description of Greece

urn:cts:greekLit:tlg0525.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
5.27.8 word list | read 1
8.13.5 word list | read 1
8.13.6 word list | read 3
8.14.1 word list | read 2
8.14.2 word list | read 3
8.14.3 word list | read 1
8.14.4 word list | read 2
8.14.6 word list | read 2
8.14.7 word list | read 1
8.14.9 word list | read 3
8.14.10 word list | read 1
8.14.11 word list | read 1
8.15.1 word list | read 1
8.15.2 word list | read 1
8.15.3 word list | read 2
8.15.4 word list | read 1
8.15.5 word list | read 1
8.15.8 word list | read 2
8.16.1 word list | read 2
8.17.5 word list | read 1
8.18.7 word list | read 1
8.19.4 word list | read 1
8.22.1 word list | read 1