95446. γεωμετρικός

of or for geometry, geometrical; skilled in geometry
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus4190.2

Editions by Text Group (76)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Plato
Theaetetus 1 0.4
Statesman 1 0.5
Charmides 1 1.1
Republic* 5 0.5
Aristotle
Analytica priora 7 1.1
Analytica priora 7 1.1
De sophisticis elenchis 2 1.4
Topica 4 0.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 27 10.3
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 11 0.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 9 1.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 15 3.9
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 10 3.4
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 3 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 12 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 5 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 8 0.5
unknown 43 3.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 43 3.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 8 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 9 0.3
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3 0.9
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 9 0.5
Olympiodorus
Prolegomena 2 0.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 5 0.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 22 0.9
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 6 0.6
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 20 6.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 20 6.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 9 0.5
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 2 7.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 8 2.6

Passages (1 of 152)

passage   count
1 word list | read 2