95347. Ἀρμένιος

Armenian, of Armenia
logeion_003
 countfreq. per 10K
core120.1
corpus3570.2

Editions by Text Group (58)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 6 1.3
Xenophon
Cyropaedia 70 8.2
Anabasis* 3 0.5
Galen
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
Arrian
Anabasis 5 0.6
Tactica 3 3.3
Acies Contra Alanos 2 16.4
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 4 2.8
Civil Wars 3 0.2
Mithridatic Wars 14 5.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 2 1.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 4 1.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Onomasticon 2 1.6
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 9 0.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 6 0.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 12 1.1
Anna Comnena
Alexias 18 1.3
Alexias 16 1.1
Alexias 16 1.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 49 1.4
Annals of Rome 17 1.8
Argumenta 13 5.5
Chronologia 1 13.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 4 0.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 8 0.5
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Herodotus
The Histories* 8 0.4
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (1 of 259)

remove

Heliodorus of Emesa, Aethiopica

urn:cts:greekLit:tlg0658.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.29 word list | read 1