95287. νουθεσία

admonition, warning
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1140.1

Editions by Text Group (71)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Solon 1 1.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 2 2.2
De Ebrietate 1 0.9
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 3 3.4
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 6 1.9
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 3 3.4
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Ephesians 1 3.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 3 1.0
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 2 1.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 1 66.2
Eusebius
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 1 0.4
Oratio 29 1 3.3
Oratio 43 1 4.7
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 9 2 5.0
Declamatio 10 1 2.6
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 34 2 1.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Aristophanes
Frogs* 1 1.0

Passages (1 of 101)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3.10 word list | read 1