95154. κήρ

doom, death, fate (LSJ Κήρ)
logeion_003
 countfreq. per 10K
core810.6
corpus2210.1

Editions by Text Group (71)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Philoctetes 2 2.0
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 3 0.9
De Cherubim 2 2.7
De Sacrificiis Abelis Et Caini 3 3.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Posteritate Caini 2 1.8
De Plantatione 3 3.4
De Ebrietate 1 0.9
De Sobrietate 1 2.9
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 5 0.9
De Virtutibus 1 0.8
Galen
De tumoribus praeter naturam 2 4.8
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 6 0.6
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 1 1.3
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 4 1.2
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 2 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Oracula Sibyllina
Oracula 3 1.1
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 17 3.5
Zetemata codicis Vaticani 2 2.0
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
De Libero Arbitrio 1 1.3
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 9 0.8
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Epigrammata 1 1.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Hippocrates
De ulceribus 1 2.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 9 0.5
Apollonius Rhodius
Argonautica* 5 1.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Homer
Iliad* 40 3.2
Odyssey* 33 3.4
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7

Passages (1 of 193)

passage   count
7 word list | read 1