94780. Καλλιρρόη

Callirrhoe
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus3480.2

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Pausanias
Description of Greece 8 0.4
Apollodorus
Library 6 2.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 317 88.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Agathias Scholasticus
Epigrammata 2 3.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Hesiod
Theogony* 3 3.9
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (280 of 307)

passage   count
1.1.1 word list | read 1
1.1.5 word list | read 1
1.1.8 word list | read 1
1.1.15 word list | read 1
1.1.16 word list | read 1
1.2.6 word list | read 1
1.3.4 word list | read 1
1.4.1 word list | read 1
1.4.7 word list | read 1
1.4.9 word list | read 1
1.4.11 word list | read 1
1.5.1 word list | read 1
1.5.7 word list | read 1
1.6.1 word list | read 1
1.6.2 word list | read 1
1.6.3 word list | read 1
1.8.1 word list | read 1
1.8.4 word list | read 1
1.9.3 word list | read 1
1.9.4 word list | read 1
1.9.5 word list | read 1
1.10.2 word list | read 1
1.11.1 word list | read 1
1.11.5 word list | read 1
1.12.1 word list | read 1
1.13.7 word list | read 1
1.13.10 word list | read 1
1.14.1 word list | read 1
1.14.3 word list | read 1
1.14.6 word list | read 1
2.2.1 word list | read 1
2.2.3 word list | read 1
2.2.6 word list | read 1
2.2.7 word list | read 1
2.2.8 word list | read 1
2.3.5 word list | read 2
2.3.6 word list | read 1
2.3.9 word list | read 1
2.3.10 word list | read 1
2.5.2 word list | read 1
2.5.3 word list | read 1
2.5.5 word list | read 1
2.5.6 word list | read 1
2.5.8 word list | read 2
2.5.12 word list | read 2
2.6.2 word list | read 1
2.6.5 word list | read 1
2.7.1 word list | read 1
2.7.2 word list | read 1
2.7.3 word list | read 1
2.7.4 word list | read 2
2.7.5 word list | read 1
2.7.6 word list | read 2
2.7.7 word list | read 1
2.8.2 word list | read 1
2.8.4 word list | read 1
2.8.6 word list | read 1
2.9.2 word list | read 2
2.9.6 word list | read 1
2.10.2 word list | read 1
2.10.6 word list | read 1
2.10.7 word list | read 1
2.11.1 word list | read 1
2.11.5 word list | read 1
3.1.1 word list | read 2
3.1.3 word list | read 1
3.1.4 word list | read 2
3.1.5 word list | read 1
3.1.8 word list | read 1
3.2.1 word list | read 1
3.2.7 word list | read 2
3.2.11 word list | read 1
3.2.12 word list | read 1
3.2.16 word list | read 1
3.3.1 word list | read 1
3.3.3 word list | read 1
3.3.4 word list | read 1
3.3.6 word list | read 1
3.3.7 word list | read 1
3.3.10 word list | read 1
3.3.15 word list | read 1
3.4.5 word list | read 1
3.4.10 word list | read 1
3.4.15 word list | read 1
3.4.18 word list | read 1
3.5.6 word list | read 1
3.5.9 word list | read 1
3.6.2 word list | read 1
3.6.3 word list | read 2
3.6.6 word list | read 1
3.7.1 word list | read 1
3.7.4 word list | read 1
3.8.1 word list | read 1
3.8.2 word list | read 1
3.8.4 word list | read 4
3.8.5 word list | read 1
3.9.2 word list | read 1
3.9.6 word list | read 1
3.9.9 word list | read 1
3.9.10 word list | read 1
3.9.12 word list | read 1
3.10.1 word list | read 1
3.10.4 word list | read 1
3.10.8 word list | read 1
4.1.1 word list | read 1
4.1.6 word list | read 1
4.1.8 word list | read 2
4.1.10 word list | read 1
4.1.11 word list | read 1
4.2.1 word list | read 2
4.2.5 word list | read 1
4.2.7 word list | read 1
4.2.8 word list | read 1
4.2.10 word list | read 1
4.2.12 word list | read 2
4.2.13 word list | read 1
4.2.15 word list | read 1
4.3.2 word list | read 1
4.3.8 word list | read 1
4.3.10 word list | read 1
4.3.11 word list | read 1
4.4.1 word list | read 1
4.4.2 word list | read 1
4.5.1 word list | read 1
4.5.10 word list | read 1
4.6.2 word list | read 1
4.6.7 word list | read 1
4.7.1 word list | read 1
4.7.2 word list | read 1
4.7.3 word list | read 1
4.7.4 word list | read 1
4.7.5 word list | read 1
4.7.7 word list | read 1
4.7.8 word list | read 1
5.1.1 word list | read 2
5.1.3 word list | read 1
5.2.3 word list | read 1
5.2.4 word list | read 2
5.2.8 word list | read 1
5.2.9 word list | read 1
5.3.2 word list | read 1
5.3.4 word list | read 1
5.3.5 word list | read 1
5.3.8 word list | read 1
5.3.9 word list | read 2
5.3.10 word list | read 1
5.4.2 word list | read 1
5.4.3 word list | read 1
5.4.12 word list | read 1
5.4.13 word list | read 1
5.5.1 word list | read 1
5.5.7 word list | read 1
5.5.8 word list | read 1
5.6.5 word list | read 1
5.6.7 word list | read 1
5.7.2 word list | read 1
5.7.6 word list | read 1
5.7.7 word list | read 1
5.7.10 word list | read 1
5.8.1 word list | read 1
5.8.3 word list | read 1
5.8.5 word list | read 1
5.8.6 word list | read 1
5.8.7 word list | read 1
5.8.9 word list | read 1
5.9.1 word list | read 1
5.9.2 word list | read 2
5.9.3 word list | read 1
5.9.5 word list | read 1
5.9.7 word list | read 1
5.9.8 word list | read 1
5.10.1 word list | read 1
5.10.4 word list | read 1
5.10.6 word list | read 1
5.10.7 word list | read 1
5.10.8 word list | read 1
5.10.10 word list | read 1
6.1.1 word list | read 2
6.1.3 word list | read 1
6.1.4 word list | read 1
6.1.7 word list | read 2
6.1.8 word list | read 1
6.1.10 word list | read 1
6.1.12 word list | read 1
6.2.5 word list | read 2
6.2.6 word list | read 2
6.2.9 word list | read 1
6.2.10 word list | read 1
6.2.11 word list | read 2
6.3.3 word list | read 1
6.3.6 word list | read 1
6.4.3 word list | read 1
6.4.5 word list | read 2
6.4.7 word list | read 1
6.4.8 word list | read 1
6.4.10 word list | read 2
6.5.1 word list | read 1
6.5.6 word list | read 1
6.5.8 word list | read 1
6.6.1 word list | read 1
6.6.2 word list | read 2
6.6.3 word list | read 1
6.6.5 word list | read 1
6.6.6 word list | read 1
6.6.7 word list | read 1
6.7.1 word list | read 1
6.7.2 word list | read 1
6.7.3 word list | read 1
6.7.4 word list | read 1
6.7.5 word list | read 1
6.7.8 word list | read 1
6.7.9 word list | read 1
6.7.12 word list | read 1
6.7.13 word list | read 1
6.9.4 word list | read 1
6.9.5 word list | read 1
6.9.7 word list | read 1
6.9.8 word list | read 1
7.1.1 word list | read 1
7.1.2 word list | read 1
7.1.3 word list | read 2
7.1.4 word list | read 1
7.1.6 word list | read 1
7.4.10 word list | read 1
7.5.2 word list | read 1
7.5.5 word list | read 1
7.5.15 word list | read 2
7.6.5 word list | read 1
7.6.7 word list | read 1
8.1.1 word list | read 2
8.1.2 word list | read 1
8.1.6 word list | read 1
8.1.7 word list | read 1
8.1.8 word list | read 2
8.1.10 word list | read 1
8.1.11 word list | read 1
8.1.14 word list | read 1
8.1.15 word list | read 1
8.2.4 word list | read 1
8.3.1 word list | read 1
8.3.2 word list | read 1
8.3.3 word list | read 1
8.3.4 word list | read 1
8.3.6 word list | read 1
8.3.8 word list | read 1
8.3.9 word list | read 1
8.3.12 word list | read 1
8.4.3 word list | read 1
8.4.4 word list | read 2
8.4.6 word list | read 1
8.4.8 word list | read 1
8.4.9 word list | read 1
8.4.10 word list | read 1
8.5.6 word list | read 2
8.5.8 word list | read 1
8.5.9 word list | read 1
8.5.10 word list | read 1
8.5.11 word list | read 1
8.5.12 word list | read 1
8.5.13 word list | read 2
8.5.15 word list | read 1
8.6.7 word list | read 1
8.6.9 word list | read 1
8.6.11 word list | read 2
8.7.1 word list | read 1
8.7.2 word list | read 1
8.7.3 word list | read 1
8.7.7 word list | read 1
8.7.8 word list | read 1
8.7.9 word list | read 1
8.7.11 word list | read 1
8.8.1 word list | read 1
8.8.3 word list | read 1
8.8.4 word list | read 1
8.8.6 word list | read 2
8.8.7 word list | read 1
8.8.8 word list | read 1
8.8.12 word list | read 1
8.8.15 word list | read 1
8.8.16 word list | read 1