94302. Ἀντώνιος

Antonius, Antony
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1,1150.5

Editions by Text Group (33)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 11 4.7
Plutarch
unknown 1 1.3
unknown 3 3.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 3 3.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 17 1.3
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Appianus of Alexandria
Sicily and the Other Islands 6 61.3
Illyrian Wars 6 12.1
Civil Wars 668 54.8
Mithridatic Wars 1 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Oration of Constantine 2 1.8
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 29 2.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 6 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 8 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 226 6.6
Annals of Rome 46 4.9
Argumenta 39 16.6
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 10 1.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (232 of 450)

remove

Appianus of Alexandria, Civil Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4.32 word list | read 1
1.8.72 word list | read 3
1.8.73 word list | read 1
1.pr.5 word list | read 2
1.pr.6 word list | read 2
2.1.7 word list | read 1
2.5.33 word list | read 3
2.6.41 word list | read 2
2.7.47 word list | read 1
2.9.58 word list | read 2
2.9.59 word list | read 2
2.11.76 word list | read 1
2.13.92 word list | read 2
2.16.107 word list | read 2
2.16.109 word list | read 2
2.16.114 word list | read 1
2.16.115 word list | read 1
2.16.117 word list | read 1
2.17.118 word list | read 3
2.17.119 word list | read 1
2.17.122 word list | read 1
2.17.123 word list | read 1
2.17.124 word list | read 2
2.17.125 word list | read 4
2.18.126 word list | read 2
2.18.127 word list | read 1
2.18.128 word list | read 1
2.18.130 word list | read 2
2.18.131 word list | read 1
2.18.132 word list | read 1
2.18.135 word list | read 3
2.19.142 word list | read 1
2.20.143 word list | read 1
2.20.144 word list | read 2
2.20.145 word list | read 1
3.1.2 word list | read 1
3.1.3 word list | read 5
3.1.4 word list | read 4
3.1.5 word list | read 3
3.1.6 word list | read 3
3.1.7 word list | read 5
3.1.8 word list | read 6
3.2.12 word list | read 1
3.2.13 word list | read 3
3.2.14 word list | read 4
3.2.15 word list | read 2
3.2.17 word list | read 1
3.2.18 word list | read 1
3.3.21 word list | read 2
3.3.22 word list | read 4
3.3.23 word list | read 3
3.3.24 word list | read 2
3.3.25 word list | read 3
3.3.26 word list | read 1
3.4.27 word list | read 3
3.4.28 word list | read 7
3.4.29 word list | read 4
3.4.30 word list | read 7
3.5.31 word list | read 3
3.5.32 word list | read 2
3.5.33 word list | read 1
3.6.39 word list | read 9
3.6.40 word list | read 5
3.6.41 word list | read 6
3.6.42 word list | read 2
3.7.43 word list | read 1
3.7.44 word list | read 4
3.7.46 word list | read 4
3.7.47 word list | read 3
3.7.48 word list | read 3
3.8.49 word list | read 6
3.8.50 word list | read 4
3.8.51 word list | read 7
3.8.52 word list | read 3
3.8.53 word list | read 4
3.8.54 word list | read 4
3.8.55 word list | read 4
3.8.56 word list | read 5
3.8.57 word list | read 1
3.8.58 word list | read 5
3.8.59 word list | read 4
3.8.60 word list | read 1
3.8.61 word list | read 4
3.8.62 word list | read 3
3.8.63 word list | read 2
3.9.64 word list | read 4
3.9.65 word list | read 4
3.9.66 word list | read 5
3.9.67 word list | read 3
3.9.69 word list | read 1
3.9.70 word list | read 4
3.10.71 word list | read 7
3.10.72 word list | read 2
3.10.73 word list | read 2
3.10.74 word list | read 7
3.10.75 word list | read 1
3.10.76 word list | read 2
3.11.79 word list | read 2
3.11.80 word list | read 9
3.11.81 word list | read 4
3.11.82 word list | read 3
3.12.82 word list | read 5
3.12.84 word list | read 6
3.12.85 word list | read 3
3.12.86 word list | read 1
3.12.87 word list | read 1
3.13.89 word list | read 2
3.14.95 word list | read 1
3.14.96 word list | read 6
3.14.97 word list | read 3
3.14.98 word list | read 2
4.1.2 word list | read 4
4.1.3 word list | read 3
4.2.7 word list | read 2
4.2.8 word list | read 1
4.3.12 word list | read 2
4.4.17 word list | read 1
4.4.18 word list | read 3
4.4.19 word list | read 2
4.4.20 word list | read 3
4.4.23 word list | read 2
4.4.29 word list | read 2
4.5.32 word list | read 2
4.6.37 word list | read 3
4.6.38 word list | read 8
4.6.40 word list | read 1
4.6.42 word list | read 2
4.6.45 word list | read 4
4.6.46 word list | read 1
4.6.47 word list | read 1
4.6.49 word list | read 3
4.6.51 word list | read 2
4.8.57 word list | read 1
4.8.58 word list | read 2
4.8.63 word list | read 2
4.9.74 word list | read 1
4.10.75 word list | read 1
4.10.82 word list | read 1
4.11.86 word list | read 3
4.11.87 word list | read 2
4.12.94 word list | read 2
4.13.106 word list | read 1
4.14.107 word list | read 3
4.14.108 word list | read 1
4.14.109 word list | read 3
4.14.110 word list | read 2
4.14.111 word list | read 2
4.14.112 word list | read 2
4.16.119 word list | read 2
4.16.121 word list | read 1
4.16.126 word list | read 1
4.16.127 word list | read 1
4.16.129 word list | read 4
4.17.130 word list | read 3
4.17.133 word list | read 2
4.17.135 word list | read 3
4.17.136 word list | read 2
4.17.137 word list | read 1
4.17.138 word list | read 2
5.1.1 word list | read 2
5.1.3 word list | read 5
5.1.4 word list | read 1
5.1.8 word list | read 1
5.1.9 word list | read 4
5.1.10 word list | read 2
5.2.12 word list | read 3
5.2.14 word list | read 15
5.3.19 word list | read 8
5.3.20 word list | read 2
5.3.21 word list | read 1
5.3.22 word list | read 5
5.3.23 word list | read 2
5.3.24 word list | read 2
5.3.26 word list | read 1
5.3.28 word list | read 3
5.3.29 word list | read 3
5.4.31 word list | read 6
5.4.32 word list | read 1
5.4.33 word list | read 1
5.5.39 word list | read 1
5.5.40 word list | read 1
5.6.50 word list | read 3
5.6.51 word list | read 3
5.6.52 word list | read 2
5.6.53 word list | read 6
5.6.54 word list | read 4
5.6.55 word list | read 8
5.6.56 word list | read 4
5.6.57 word list | read 4
5.6.58 word list | read 4
5.6.59 word list | read 7
5.7.60 word list | read 6
5.7.61 word list | read 3
5.7.62 word list | read 7
5.7.63 word list | read 5
5.7.64 word list | read 3
5.7.65 word list | read 5
5.7.66 word list | read 3
5.8.67 word list | read 1
5.8.68 word list | read 2
5.8.69 word list | read 2
5.8.71 word list | read 1
5.8.72 word list | read 2
5.8.73 word list | read 5
5.8.74 word list | read 1
5.8.75 word list | read 1
5.9.77 word list | read 2
5.9.78 word list | read 2
5.9.79 word list | read 1
5.9.80 word list | read 2
5.10.92 word list | read 2
5.10.93 word list | read 8
5.10.94 word list | read 3
5.10.95 word list | read 6
5.10.96 word list | read 1
5.11.98 word list | read 1
5.12.113 word list | read 1
5.12.122 word list | read 1
5.13.127 word list | read 2
5.13.128 word list | read 2
5.13.129 word list | read 1
5.13.132 word list | read 2
5.14.133 word list | read 8
5.14.134 word list | read 2
5.14.136 word list | read 6
5.14.137 word list | read 4
5.14.138 word list | read 1
5.14.139 word list | read 4
5.14.141 word list | read 10
5.14.142 word list | read 1
5.14.144 word list | read 6
5.14.145 word list | read 1