93943. Γαλάτης

Celt
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1120.8
corpus5630.3

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 13 11.7
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 3 3.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 13 0.5
Deipnosophistae 13 0.5
New Testament
Epistle to the Galatians 1 4.1
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De antidotis 2 0.8
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 62 2.8
Appianus of Alexandria
Gallic History 4 19.1
Wars in Spain 3 1.8
Hannibalic War 1 1.0
Illyrian Wars 1 2.0
Syrian Wars 7 4.9
Civil Wars 16 1.3
Mithridatic Wars 8 3.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 25 4.0
Excerpta Polyaeni 6 3.7
unknown
unknown 25 4.0
unknown 6 3.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
Oracula Sibyllina
Oracula 4 1.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Marcellus
Fragmenta 3 2.6
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
De oratione 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 31 2.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Libanius
Epistulae 1-1544 14 1.1
Oratio 28 1 4.5
Oratio 30 1 1.9
Oratio 39 1 5.0
Oratio 48 1 2.8
Oratio 62 4 7.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 11 1.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 55 1.6
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 6 2.6
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Zosimus
Historia Nova 7 1.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 5 0.7
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 16 5.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 15 0.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Polybius.
Histories* 112 3.4

Passages (5 of 427)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.6 word list | read 1
2.20 word list | read 1
4.4 word list | read 1
4.25 word list | read 1
5.27 word list | read 1