93447. ᾦον

upper story (Lac.)
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1980.1

Editions by Text Group (43)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Ecclesiazusae 1 1.2
Xenophon
Memorabilia 3 0.8
Economics 1 0.5
Galen
De semine 1 0.5
De foetuum formatione 1 1.3
De methodo medendi 2 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 81 6.4
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Plato
Alcibiades 1 7 6.1
Lovers 1 3.9
Theages 1 2.6
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Lexiphanes 1 3.8
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
Old Testament
Isaias 3 0.8
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 40 13.0
Lysias
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 1 1.9
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
De natura pueri 6 8.1
De affectionibus interioribus 1 0.6
De natura muliebri 2 1.7
De muliebribus 9 1.9
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 5 0.4
Oratio 27 1 2.7
Oratio 46 1 2.5
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 3 1 4.0
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 47 1 2.3
Oratio 37 2 11.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2

Passages (98)

Select a work on the left to show passages in that work containing ᾦον.